حوریه فروتن

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه شاهد
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: houri.foroutan@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی:مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها                دانشگاه الزهراء (س) تهران
  کارشناسی ارشد:مهندسی صنایع صنایع                                      دانشگاه شاهد تهران  
 • تدریس در دانشگاه ایوان کی:
  آمار مهندسی - کنترل کیفیت آماری-برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 • ردیف

  عنوان

  وضعیت

  انتشار

  1

  Improving Phase I Monitoring of Dirichlet Regression Profiles

  ارسال شده

  International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering (ISI Index)

  2

  توسعهی روشهایی برای پایش پروفایلهای دریچلت در فاز 9

   

  پذیرفته شده

  دوازدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی

  صنایع

  3

  توسعهی روشهایی برای پایش پروفایلهای دریچلت در فاز 9

   

  تحت داوری دوم

  مجله مهندسی و مدیریت کیفیت