آذر برزگار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ارگونومی از دانشگاه شهید بهشتی
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: Azar.barzegar1@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی:مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی                  دانشگاه شهید بهشتی
  کارشناسی ارشد:ارگونومی(مهندسی فاکتورهای انسانی )   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مدیر QHSE شرکت معدنی املاح ایران از شهریور سال 1394 تا کنون.
   نماینده مدیریت در سیستم های ایزو شرکت معدنی املاح ایران از مهرماه 1394
  کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت معدنی املاح ایران از سال 1391تا کنون.
   کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت ایران پیچکار در سال 1394
  مدرس درس زبان تخصصی ایمنی صنعتی، ارگونومی و حفاظت در برابر پرتوهای یونساز، مهندسی
  حریق و بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث، ایمنی سیستم و... در دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی از سال
  1392 تا کنون.

 • "تحلیل قابلیت اعتماد صفحات ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته انعطاف پذیر"،دومین کنفرانس
  مهندسی قابلیت اطمینان،ایران ، تهران، 1390
  "تحلیل اثربخشی سیستم های ایمنی شرکت سایپا دیزل" ، سال 1390
  "اندازه گیری و ارزیابی صدا از دیدگاه ایمنی در سالن بدنه ریو شرکت سایپا" ، سال 1391
  "تعیین پارامترهای آنتروپومتریکی مورد نیاز برای طراحی تجهیزات مهد کودک"، نخستین همایش دو
  . سالانه ارگونومی ایران ، همدان، 1393
  "مقایسه نگرش و فرهنگ ایمنی، استعداد حادثه پذیری و استرش شغلی کارکنان شاغل در خط تولید شرکت
  . ایران خودرو با رویکرد ماکرو ارگونومی"، نخستین همایش دو سالانه ارگونومی ایران ، همدان، 1393
  "بررسی ارتباط بین شرایط جسمی کار و میزان توانایی کار "، نخستین همایش دو سالانه ارگونومی ایران ،
  . همدان،1393
  "تعیین پارامترهای آنتروپومتریکی مورد نیاز برای طراحی تجهیزات مهد کودک"، مجله علمی ترویجی -
  . رسام، دانشگاه علوم پزشکی تهران،1393
  "بررسی ارتباط علایم تنفسی و مواجهه با سولفات در کارگران یک کارخانه تولید سولفات" فصلنامه علمی
  . پژوهشی تخصصی دستگاه تنفس، ایران، تهران، 1394
  "بررسی ارتباط اختلال خواب و اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان بیمارستان فوق تخصصی دکتر
  . مسیح دانشوری" فصلنامه علمی پژوهشی تخصصی نفس، ایران، تهران، 1394
 • "کارشناس بهداشت حرفه ای نمونه استان سمنان" در بهمن ماه 1394 از سوی سازمان تامین اجتماعی و اداره
  کار استان سمنان