عسل ملکی راد

 • مدرک تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: asalmalekirad@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • دکتری – علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش ، دانشگاه تهران 
  کیش(۱۳9۶ تا اکنون)
  کارشناسی ارشد- مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین(۱۳9۱-۱۳95 )
  عنوان پایان نامه: ارائه مکانیزم بهبود یافته انتخاب سرخوشه مبتنی بر پروتکل LEACH در شبکه های حسگر بی سیم
  کارشناسی- رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، دانشگاه علم و فرهنگ( ۱۳۸۶-۱۳9۱ )
 • مدرس گروه کامپیوتر دانشگاه ایوان کی ( ۱۳92-۱۳95 )

  عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه ایوان کی ( ۱۳95 -اکنون)

  دبیر انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر

  مسول امور تحقیقاتی و نشریه دانشگاه ایوان کی

 •  

  ·        عسل ملکی راد,راضیه سلیمی ,مهدی عالی ,احمد مجلس آرا, "ارائه یک روش مسیریابی در شبکه هایحسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات",  چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برقو کامپیوتر و مکانیک ایران,1397

  ·        مهدی عالی, عسلملکی راد, احمد مجلس آرا, راضیه سلیمی , "بهبود نمایه سازی و بازیابی معنایی تصاویربا استفاده از اصطلاحنامه", چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برقو کامپیوتر و مکانیک ایران,1397

  ·        احمد مجلس آرا,عسل ملکی راد, "کاربرد خوشه بندی و روابط اعتماددر طراحی نظام توصیه گر", دومینکنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی، 1397

  کتب:

  کتاب آشنایی با مفاهیم شبکه های کامپیوتری- انتشارات جهان جام جم- ۱۳9۱