محمود صالح اصفهانی

 • مدرک تحصیلی: دكتری مهندسی كامپیوتر گرایش شبکه از دانشگاه Latrobe استرالیا، 1375
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: ma.salehisfahani@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • ·         دكترای مهندسی كامپیوتر گرایش شبکه ­های کامپیوتری- دانشگاه Latrobe  استرالیا، 1375

             موضوع پایان نامه دكترا:

  Performance Analysis of ATM Switches with SharedBuffering

  ·         كارشناسی ارشد:

  مهندسی كامپیوتر- گرایش سخت افزار -  دانشگاه Wollongong  استرالیا، 1371

  ·         كارشناسی:

  مهندسی كامپیوتر- گرایش سخت افزار دانشگاه صنعتی اصفهان، 1367

  ·         طیدوره ممیزی/ سرممیزی امنیت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر استاندارد ISO 27001:2005، 1384


 • ·         مشاورامنیت اطلاعات (ایمنی شبکه) شرکت همراه اول 

  ·         مشاورمدیر عامل شرکت ایزایران در حوزه مدلسازی و شبیه سازی سخت افزار در حلقه 

  ·         عضوهیئت مدیره شرکت (سازمان) فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اردیبهشت 1385 تا خردادماه 1390

  ·         راهبرحوزه توسعه و مدیریت شبکه ارتباطات داده در شرکت (سازمان) فناوری اطلاعات آبان 1388 تا خرداد 1390

  ·         سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع امام حسین (ع) مرداد 1387 تا مهرماه 1390

  ·         مدیرفنی شرکت فناوری ارتباطات ایرانیان مرداد 1383 تا آذر 1383

  ·         رئیس مركزاطلاع رسانی دانشگاه امام حسین (ع)- مرداد 1378 تا آذر 1383

  ·         مسئول مركزفاوای دانشگاه امام حسین (ع) مرداد 1378 تا آذر 1383 و مرداد 1387 تا آبان 1390

  ·         عضویت در کمیتة طرحهای ویژه جشنوارة خوارزمی 

  ·         عضویت در کمیتة مشاورین فناوری اطلاعات وزارت امور خارجه اردیبهشت تا مرداد 1383

  ·         همکاری با مدیر امور دیتای شرکت مخابرات ایران 

  ·         عضوکمیتة راهبردی شبکة علمی کشور 1378 تا 1380

  ·         مسئولگروه كامپیوتر دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین (ع) (فروردین 76 الی آذر77)

  ·         عضوهیات علمی دانشگاه ایوان کی • 1.    صالح اصفهانی، محمود؛ ستوده، زهرا؛ناصری، علی؛ طراحی و شبیه سازی یك الگوریتم مسیریابی در شبكه های سیار اقتضایی مبتنیبرشبكه های عصبی مصنوعی،  مجله علوم و فناوری­های پدافند نوین، جلد چهارم،شماره دوم، تابستان 1392

  2.    صالح اصفهانی، محمود؛ ابوعلی، مهرداد؛  ارائه یک سامانه تشخیص نفوذ برای مقابله باحمله منع سرویس در شبکه های بیسیم اقتضایی،  مجله علوم و فناوری­های پدافند نوین، جلداول، شماره اول، بهار 1389

  3.       صالح اصفهانی، محمود؛ کاظمی، عبدالله؛ ارزیابی تكنیك های همجوشی داده ها در شبكه رادار دریایی،مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران، دانشگاه مالکاشتر، تهران، ایران، 26 و 27 آبان 1388

  4.       علوی فر، سید حمیدرضا؛ صالح اصفهانی، محمود؛ فراهی، احمد؛ بهبود تكنیك تشخیص نفوذ مبتنی بر هوش تجمعی،مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران، دانشگاه مالکاشتر، تهران، ایران، 26 و 27 آبان 1388

  5.    صالح اصفهانی، محمود؛ ابوعلی، مهرداد؛ سامانهتشخیص نفوذ برای مقابله با حملة DOS  ازطریق تقاضای زیاد مسیر یابی، مجموعهمقالات سومین كنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT07)،دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی. مشهد، ایران، 6  الی 8 آذر ماه 1386  

  1. M. Saleh and M. Atiquzzaman, "An Exact Model For Analysis of Shared Buffer ATM Switches With Arbitrary Traffic Distribution", IEE Proceedings - Communications, vol. 148, no. 2, pp. 63-69, April 2001. This paper received the prestigious IEE Premium Award.
  2. M. Saleh and M. Atiquzzaman, "Analysis of Shared Buffer Switches under Nonuniform Traffic Pattern and Global Flow Control", Computer Networks, vol. 34, no. 2, August 2000.
  3. M. Saleh and M. Atiquzzaman, "An Accurate Performance Model of Shared Buffer ATM Switches under Hot Spot Traffic", Computer Communications, vol. 22, no. 6, pp. 516-522, 1999.
  4. M. Saleh and M. Atiquzzaman, "Accurate Modeling of the Queueing Behavior of Shared Buffer ATM Switches", International Journal of Communication Systems, vol. 12, no. 4, pp. 297-308, July/August 1999
  5. Mahmoud Saleh and M. Atiquzzaman, “ An Exact Model for Analysis of Shared Buffer Delta Networks with Arbitrary Output Distribution” , IEEE Second International Conference on Algorithms & Architectures for Parallel Processing: ICA3PP’96, 11-13 June 1996, Singapore.
  6. Mahmoud Saleh and M. Atiquzzaman, "Performance Analysis of Shared Buffer Switches Under Hot Spot Traffic Pattern", Asia-Pacific Conference on Communications, 1995, Japan.
  7. Mahmoud Saleh and M. Atiquzzaman, "Analysis of Shared Buffer ATM Switches With Single Hot Spot", International Conference on Computer Communications (INFOCOM'95), April 1995, Boston, USA.
  8. Mahmoud Saleh and M. Atiquzzaman, "Queuing Analysis of Shared Buffer Switches for ATM Networks", Proceedings of the International Conference on Telecommunications (GLOBECOM'94), Dec 1994, San Francisco, USA.
  9. Mahmoud Saleh and M. Atiquzzaman, "Performance of Shared Buffer Switches Under Non-Uniform Traffic Pattern", Proceedings of Australian Telecommunication Networks & Applications conference, Dec 1994.
  10. Mahmoud Saleh and M. Atiquzzaman, "Queuing Analysis of Shared Buffer Switches for ATM Networks", Technical Report No. 4/94, Department of Computer Science, La Trobe University, Melbourne, Australia.
  11. Mahmoud Saleh and M. Atiquzzaman, "Performance of Shared Buffer ATM Switches Under Non-Uniform Traffic", Technical Report No. 18/94, Department of Computer Science, La Trobe University, Melbourne, Australia.
  12. Mahmoud Saleh and M. Atiquzzaman, "Buffer Occupancy in ATM Switches With Single Hot Spot", Electronic Letters journal, 5 January 1995, Great Britain.


  پایان نامه های راهنمایی شده سالهای 85 تا 90

  -       راهنمایی دو عنوان پایان نامه دکترا و بیش از 15 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد درموضوعهای مرتبط با شبکه های کامپیوتری، امنیت اطلاعات، فناوری اطلاعات

  o      هدایت پروژه‌ها و سمینارهای متنوع كارشناسی ارشد نرم افزار كامپیوتر در دانشگاه جامع امام حسین (ع)


  o      هدایت پروژه‌ها و سمینارهای كارشناسی ارشد رمز دانشگاه امام حسین (ع)

  o      همکاری و هدایت پروژه‌ها و سمینارهای متنوع كارشناسی ارشد در دانشگاههای پیام نور و صنعتی مالک اشتر

  کتب

  فرترن 90 برای رشته‌های علوم و مهندسی، محمودصالح، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، چاپ اول 1383  چاپ پنجم 1389