محمود ظریفیان یگانه

  • مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
  • مرتبه علمی: استادیار
  • ایمیل: zarifian.yeganeh@gmail.com
  • تلفن: 02334521568

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه سه شنبه پنجشنبه


  • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی

    کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید چمران

    دکتری روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی