دکتر رضا شریفی

 • مدرک تحصیلی: - دكترای روان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: re.sharifi@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه: • دكتری روان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

  کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از انیستیتو روانپزشکی تهران   

  کارشناسی روان شناسی از دانشگاه اصفهان

 • رئیس مرکزخدمات روان شناختی و مشاوره رهیافت

  عضو کیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

  دبیر علمی کمیته کشوری پیشگیری از طلاق - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مشاور فرهنگی رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

   عضو کمیسیون تخصصی روان شناسی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

  مشاور قائم مقام وزیر کشور و رئیس مرکز اجتماعی در حوزه سبک زندگی اسلامی و تحکیم و تعالی خانواده تا سال 1392

   مسئول کارگروه سبک وفرهنگ زندگی در مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی سپاه.- تا سال 1392

   پژوهشگر و کارشناس حوزه تخصصی سبک زندگی

   مبدع و مجری طرح حافظه فعال قرآنی( مورد تقدیر وزیر ارشاددر نمایشگاه بین المللی قران کریم -1392)

     محقق نمونه دانشگاه امام حسین (ع) درحوزه علوم انسانی

   مجری منتخب پژوهشهای برتر در پژوهشکده تعلیم وتربیت

   مجری منتخب پژوهشهای برتر در ناجا

    عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران با پروانه فعالیت تخصصی

   عضو انجمن آموزش عالی ایران

   موسس و عضوهیات مدیره انجمن حامیان کانون های مهر فامیلی وتحکیم خانواده(NGO).

   عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی-پژوهشی آینده نگاران .

  رئیس و مدیر عامل انجمن حمایت از رشد کودکان ونوجوانان مستعد و محروم(NGO).

   عضو هیات مدیره کانون مهرمادران(NGO).

  مسئول میزمطالعاتی روان شناسی نظامی در پژوهشكده علوم دفاعی  استراتژیك دانشگاه امام حسین (ع) سال 1380

  عضو كمیته علمی همایش كشوری مسائل روان شناختی در نیروهای نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله سال (1378)

  دبیر همایش كشوری راهبردهای توسعه خدمات روان سنجی در سازمان های نظامی دانشگاه امام حسین (ع)(1378)

  عضو كمیته علمی همایش عوامل موثر در اثر بخشی برنامه های آموزشی بسیج در نیروی مقاومت بسیج-دانشگاه امام حسین (ع) (1381)

  عضو كمیته علمی همایش سراسری بهداشت روانی و خدمات مشاوره ای در سپاه پاسداران (1382)

  همكار علمی فصلنامه علمی – كاربردی بینا – اداره بازرسی ستاد مشترك سپاه-مركز مطالعات بازرسی و كنترل .

  دبیر علمی همایش تخصصی خدمات روان شناختی در حوادث طبیعی با تاكید در زلزله بم( نشست اول اسفند 1382 نشست دوم خرداد 1383)

 •   

   بررسی ویژگیهای روان شناختی آزادگان (مطالعه موردی - اسیران اولین مرحله از تبادل اسیران ایران وعراق(1368)

  بررسی اثر بخشی روش آموزش مهارت حل مساله در درمان علائم افسردگی نوجوانان ( شاهد ) پایان نامه كارشناسی ارشد – انستیتو روانپزشكی تهران –استاد راهنما : دكتر فضیله ذوالفقاری ، استادان مشاور : دكتر محمد نقی براهنی ،دكتر جعفر بوالهری (1372 )

    بررسی دیدگاه های مسئولین سازمانهای ع– س  ونمایندگی های ولی فقیه در نیروهای مسلح و فرماندهان یگانهای حاضر در سومین اجلاس سراسری حی علی الصلوه نیروهای مسلح در زمینه عوامل مرتبط با گرایش پرسنل نیروهایمسلح به نماز جماعت ( 1373 )

   بررسی سلسله مراتب ارزشهای دانشجویان دانشگاه شاهد و نگرش آنها نسبت به غرب معاونت پژوهش دانشگاه شاهد – مشترك با دكتر احمد علی نور بالا ( 1375 )

     بررسی رابطه آموزشی مهارت حل مساله با سازگاری اجتماعی دانش آموزان – پژو هشكده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ( 1375 )

  بررسی رابطه میزان پرداختن به ورزش با سلامت روان و ویژگیهای شخصیتی مدیران میانی(1375)     

    بررسی دیدگاه های اعضای هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) درزمیته انتشار نشریه آموزشی و اطلاع رسانی ویژه اساتید (1377)

     بررسی عوامل فشارزای ایام امتحانات در بین دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) طی سالهای 1376 تا1378

    بررسی فشارهای روانی- اجتماعی دانشجویان دانشگاه ها علوم پزشكی كشور، شیوه های مقابله ای و میزان آسیب پذیری آنان- معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان،آموزش پزشكی كشور(1378)

     بررسی و تبیین استانداردهای روانشناسی متخصصین شاغل در اپراتوری شیمی و بهره برداری نیروگاههای كشور- شركت توانیر(1380)

    بررسی نقاط ضعف و قوت طرح راهیان نور- بازدید ازجبهه ها (1380)

   بررسی عوامل حفظ وارتقای روحیه بسیجی (1381)

   بررسی عملیات روانی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران (1381)

   نیازسنجی وبررسی موانع و عوامل موثر در ارائه خدمات مشاوره ای به بسیجیان (1381 ) 

   بررسی و تبیین مدل ایفای نقش روانشناختی امدادگران در حوادث طبیعی (1384)

   بررسی رفتار شناسی عوامل ناآرامی های شهری و مدل مطلوب كنترل آن توسط ناجا (1384)

   پیش بینی عملیات روانی آمریكا علیه ج.ا.ایران مبتنی براقدامات بعد از 11 سپتامبر(مطالعه موردی تحلیل محتوای رسانه رادیو فردا 1385 ) .

   بررسی اولویتهای مطرح برای پاسداران (1385)

   بررسی  میزان اثر بخشی طرح میثاق بسیج( اوقات فراغت )در كشور (1385).

   بررسی  میزان اثر بخشی طرح اردوهای فرهنگی - تخصصی بسیج (1385).

   بررسی و ارائه شیوه ها و راهکارهای ارتقای فرهنگ  ایثار  وجهاد وشهادت در بین جوانان- 1388 وزارت ورزش وجوانان

  طرح حکمت خانواده (طراحی الگوی مطلوب ایفای نقش خویشاوندان در تحکیم خانواده)1392

   بررسی ماهیت و ابعاد آسیب شناختی سبک زندگی غربی آمریکایی درمقایسه با سبک زندگی جوانان و زنان ایرانی و چگونگی کاهش اثرگذاری آن- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی(1393)

   راهبردهای مقابله با سبک زندگی غربی مبتنی بر نقش رسانه ها-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی(1393)

   و اجرای چندین مورد طرح نظر سنجی .

   روحیه اسلامی-انقلابی بسیجیان- الگویی كارآمد در تربیت و ارزیابی نیروهای نظامی- همایش كشوری مسائل روانشناختی در نیروی های  نظامی-دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(1378)

   بررسی راهبردهای توسعه سلامت و بهداشت روانی نیروهای مسلح- همایش تخصصی پژوهشكده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین (ع) تحت عنوان خدمات روانشناختی در امور دفاعی (1378)  

   ورزش و مدیریت استرس- همایش كشوری ورزش و تربیت بدنی نظامی- دانشگاه امام حسین (ع)

  بررسی رابطه آموزش مهارت حل مسئله با سازگاری اجتماعی دانش آموزان- هفتمین همایش سالانه وزارت آموزش و پرورش- بندر عباس (1378)(پژوهش نمونه مورد تقدیر وزیر محترم آموزش و پرورش)

   بررسی و تبیین استانداردهای روان شناختی اپراتورهای شیمی و بهره برداری از نیروگاه های كشورچهاردهمین كنفرانس بین الملل برق(1378)

   بررسی آسیب شناختی شیوه های تبلیغ فرهنگ عاشورا با تأكید بر نسل جوان- همایش تخصصی دانشكده علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع) (1380)

   بررسی خدمات روان شناختی در سنجش استعدادها و مهارت های كاركنان سازمان – همایش تخصصی دانشكده علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)(1380)                                    

  خلاقیت، كارایی و اثر بخشی در سازمان سپاه با تأكید بر نقش استرس و انگیزش- نخستین همایش علمی سراسری بررسی ویژگیها و عوامل خلاقیت و ابتكارعمل رزمندگان در دفاع مقدس(1381)

  شاخصه های روحیه بسیجی- همایش تخصصی پژوهشكده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین(ع)     (1381)

  عملیات روانی و روحیه در تهاجم به عراق- همایش تخصصی جنگ سلطه پژوهشكده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین(ع)(1382)

  عوارض روان شناختی آسیب دیدگان زلزله بم . همایش تخصصی خدمات روان شناختی در حوادث طبیعی – دانشگاه امام حسین (ع)(1382)

  نقش شناخت شناسی در علوم انسانی با سلامت روان کنگره سراسریعلوم انسانی وسلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- 1386( مشترک با آقای دکتر محمدباقر حبی)

   مقاله تجدید نظر و اعتبار سنجی پرسشنامه بخش سبكها مقاله با استرس- نشریه علمی- پژوهشی طب و تزكیه(1380)

   مقاله پیش بینی سلامت روان دانشجویان علوم پزشكی مبتنی بر استرس ها و شیوه مقابله ای آنان - نشریه علمی- پژوهشی طب و تزكیه شماره53 (1383)

   مقاله اطلاعات و عملیات روانی- نشریه عملیات روانی(1382)

   مقاله شاخصه های روحیه اسلامی- انقلابی بسیجیان-فصلنامه مطالعات بسیج(1382)

  مقاله آسیب های روانی اجتماعی  ناشی از بلایای طبیعی  وتبیین نقش فرهنگی بسیج  درمقابله با آن – فصلنامه مطالعات  بسیج شماره 21-22 (1382)

  مقاله نقش زنان درمقابله با بحران های ناشی از بلایای طبیعی –  فصلنامه مطالعات بسیچ شماره  24 – (1383)

  ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب درسازماننظامی فصلنامه روانشناسی نظامی سال اول/ شمارهسوم/ 1389

 • ترجمه كتاب راهبرد ها و مداخلات روانشناختی در مدارس تألیف ماهر و  زینس ترجمه با همكاری خانم ربابه نوری – انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) (1383)