فرهاد پروین

  • مدرک تحصیلی:
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • ایمیل: farhad.p@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه