·        آقای دکتر علیرضا نداف اسکویی )عضو هیئت مؤسس - رئیس هیئت امنا)


·        آقای دکتر علی‌محمد احمدوند) رئیس دانشگاه -  دبیر هیئت ‌امنا)


·        آقای دکتر احمد شمس )نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)


·        آقای علیرضا آشناگر ) استاندارسمنان)


·        حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حسن‌رضا تکلو )نماینده نهاد مقام معظم رهبری)


·        آقای دکتر علی دلاور )عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره))


·        آقای دکتر خداداد واحدی )عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع))


·        آقای دکتر حسن صادقی )عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع))


·        آقای دکتر شهرام نظری )عضو هیئت مؤسس)


·        آقای مهندس داود فرجیان )عضو هیئت مؤسس)