برگزاری اولین روز مصاحبه از دعوت شدگان به مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه ایوان کی


سلام
امروز به لطف خدا از 26 نفر راهیافتگان به مرحله مصاحبه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه ایوان کی مصاحبه به عمل آمد و حدود ساعت 15 عصر جلسه به پایان رسید. در پی درخواست متعدد افراد باقیمانده مقرر گردید روز دوم مصاحبه به پنجشنبه 1397/03/31 تغییر یابد. لذا افراد باقیمانده از طریق ایمیل مدارک لازم را ارسال نمایند.

نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹v/۰۳/۲۱