مديريت خدمات آموزشي واحد امتحانات اطلاعيه ها


اطلاعيه مهم آموزش راجع به پاسخگويي در ايام امتحانات

با سلام
با توجه به برگزاري امتحانات پاياني ترم 972 از 19 خرداد 1398 لغايت 9 تير 1398 معاونت آموزش از ارائه خدمات آموزشي زير معذور خواهد بود متقاضيان از تاريخ 10 تير ماه به بعد مراجعه نمايند

1 صدور هر نوع مدرک فارغ التحصيلي (گواهي موقت، ريز نمرات، تاييديه تحصيلي و...)
2 صدور گواهي اشتغال به تحصيل
3 صدور گواهي معدل
4.صدور نامه هاي ميهماني و انتقالي
5. صدور نامه انصرافي
6 فرم تسويه حساب
7 معرفي به استاد
8 صدور نامه معافيت تحصيلي و يا لغو آن
9 امور مربوط به اتباع
و ساير خدمات آموزشي
 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1398/03/13