منو های مرتبطاطلاعیه مهم کمیسیون مواردخاص


قابل توجه دانشجویان با شرایط ذیل  می رساند، برای ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع کمیسیون موارد خاص پس از ثبت نهایی تمام نمرات ترم 921 هرچه سریعتر اقدام کنند.
دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با دو ترم مشروط معدل کل زیر 12
دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته با سه ترم مشروط و معدل کل زیر12
دانشجویانی که به دلیل اتمام سنوات تحصیلی قادر به انتخاب واحد نیستند.
دانشجویان کارشناسی ارشد با میانگین معدل دو ترم کمتر از 14

دانشجویان بایستی به سایت اصلی موسسه مراجعه کرده و از آدرس زیر پرونده الکترونیکی را تکمیل نمایند.
 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   -  صفحه اصلی معاونت- سامانه کمیسیون موارد خاص – دانشجویان پس از تکمیل پرونده حتما از واریز مبلغ 100000 ریال به حساب  سازمان  امور دانشجویان مطمئن شده و پرینت آن را نزد خود نگهداشته و در پایان پرینت و کد رهگیری را نیز در یافت نموده و هر دو نسخه را پرینت  گرفته به خانم تفضلی تحویل دهند.
چنانچه موفق به پرداخت از طریق سامانه بانکی نشده اید مبلغ فوق را به شماره حساب 2172019006002 به نام سازمان امور دانشجویان واریز کرده و فیش را به خانم تفضلی تحویل دهید.


نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰