اعلام نتایج داوری نشان دانشگاه


با توجه به ارزیابی هیات داوران نفرات لیست شده در زیر به عنوان نفرات برتر انتخاب گردیدند.
سارا مهراد
نرگس موسوی
ریحانه نائبیان
سید احمد مهدوی
مهلا رفعتی

جهت دریافت نشان های برتر بر روی فایل پیوست زیر کلیک نمایید.

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس پژوهش در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶