مديريت خدمات آموزشي فارغ التحصیلان اطلاعیه ها


ساعات پاسخگويي تلفني معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي

با سلام
درجهت پاسخگويي بهتر و نظم دهي به مراجعات حضوري و همچنين تماس هاي تلفني دانشجويان، ساعات پاسخگويي تلفني معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي به شرح زير اعلام مي گردد. بديهي است آموزش در خارج از اين ساعات پاسخگويي تلفني نخواهد داشت.

                          ساعات پاسخگويي تلفني معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي دانشگاه ايوان کي
واحد
کارشناس
روزهاي پاسخگويي
ساعات پاسخگويي
تلفن تماس
ثبت نام و نقل و انتقال
آقاي حسين مشيري
دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه
14:30-11:30
02331432 داخلي 205

خدمات آموزشي
خانم طاهره تفضلي
يکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
14:30-11:30
02331432 داخلي 206

امتحانات
آقاي حسين مرادي
يکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه
14:30-11:30
02331432 داخلي 202
خط مستقيم 02334521572
فارغ التحصيلان
خانم زهره عبدي
سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه
14:30-11:30
02331432 داخلي 203
خط مستقيم 02334521573
نظام وظيفه و وام دانشجويي
آقاي ميثم سعيدي
دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه
14:30-11:30
02331432 داخلي 208
خط مستقيم 02334521578
تحصيلات تکميلي
خانم طاهره ابراهيمي
يکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه
14:30-11:30
02331432 داخلي 237
خط مستقيم 02334521597
مدير کل آموزش و تحصيلات تکميلي
يکشنبه و سه شنبه
09:30-08:30
02331432 داخلي 201
خط مستقيم 02334521570
معاون آموزش و تحصيلات تکميلي
سه شنبه
13-12
02331432 داخلي 200
خط مستقيم 02334521570


 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1398/03/01