دانشجویان گرامی با سلام
ابتدا قبل از ورود به سامانه فایل راهنما(پیوست) را به دقت مطالعه فرمائید.

پیوست ها