معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات کانونهاي فرهنگي هنري دانشجويان دانشگاه ايوان‌کي: اسامي کانديداها

اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي مرکزي کانونهاي فرهنگي هنري دانشجويان دانشگاه ايوان‌کي در فايل پيوست موجوداست.

زمان انتخابات: يکشنبه 29 الي سه شنبه 31 ارديبهشت ماه 98
مکان: محوطه پرديس دانشگاه 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1398/02/26