معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت تربيت بدني اخبار و اطلاعيه ها


دريافت جوايز پانزدهمين دوره جشنواره ورزشي

به اطلاع دانشجوياني که در پانزدهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي (نيمسال 972) صاحب مقام شده اند مي رساند،جهت دريافت جوايز خود از تاريخ 98/03/26 لغايت 98/04/13 به همراه کارت دانشجويي به مديريت تربيت بدني مراجعه نمايند

 
نوشته شده توسط مدير تربيت بدني در تاریخ 1398/03/22