گروه روانشناسی اطلاعات گروه رویدادهای گروه

مرتب سازی به صورت از
انتخاب تاریخ
تا
انتخاب تاریخ
 
 
کارگاه راههاي مقابله با افسردگي همراه با تست غربالگري افسردگي

کارگاه راههاي مقابله با افسردگي همراه با تست غربالگري افسردگي توسط استاد زالي با همکاري مرکز مشاوره و انجمن علمي دانشجويي روانشناسي برگزار شده است

ادامه مطلب...
 
پخش و تحليل فيلم جزيره شاتر

ادامه مطلب...