امور دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان وام عتبات عالیات

     
 

در آستانه پياده روي اربعين حسيني و به منظور حمايت از اين اقدام معنوي و فرهنگي و همچنين حمايت از دانشجوياني که در اين زمان قصد سفر به عتبات عاليات رادارند به دانشجويان متقاضي مبلغ هفت ميليون ريال وام مطابق با شرايط و ضوابط وام هاي صندوق رفاه دانشجويان پرداخت مي گردد.

مدارک لازم:

1.       فرم درخواست وام عتبات عاليات ( فايل ضميمه شده)

2.      سند تعهد محضري، گواهي کسر از حقوق ضامن، کپي شناسنامه و کارت ملي ضامن


            شرايط ضمانت وام هاي صندوق


3.     کپي شناسنامه، کارت ملي و کارت دانشجويي متقاضي

4.      کپي فيش واريزي رواديد و کپي گذرنامه

5.     شماره حساب بانک تجارت به نام دانشجوي متقاضي


دانشجويان متقاضي بايد تا تاريخ 95/08/21 مدارک خود را به امور دانشجويي دانشگاه تحويل فرمايند.


 
 
فایل های پیوست
فرم وام عتبات