امور دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان مراحل دریافت وام صندوق رفاه

     
 

مراحل دريافت وام:

1. تکميل فرم هاي تقاضاي وام(فرمهاي4 و 7 و 1/7)
2. تصوير شناسنامه، کارتملي و کارت دانشجويي متقاضي وام

اين فرمها از طريق سايت دانشگاه (معاونت آموزش-اموردانشجويي - صندوق رفاه دانشجويان - فرم هاي وام شهريه) قابل دانلود و پرينت ميباشد.

3.افتتاح حساب نزد بانک قرض الحسنه مهر ايران

4.ورود به سايت bp.swf.ir(پورتال دانشجويي صندوق رفاه)

بعد از وارد شدن به سايت، عنوان درخواست وام راانتخاب نماييد. پس از فعال نمودن شهريه غير انتفاعي بانک قرض الحسنه مهر ايران ووارد کردن نام شهر و کد شعبه و شماره حساب ثبت درخواست را انتخاب نماييد.

5.بررسي و تاييد درخواست وام دانشجو توسط دانشگاه

تذکر:دانشجويان متقاضي وام حتما بايد در ترم هاي مجاز تحصيلي درخواست خود را ارسال کنند.

(کارداني و کارشناسي ناپيوسته 4ترم اول- کارشناسي پيوسته و دکتري8ترم اول- کارشناسي ارشد4ترم اول)

6. ارسال پيامک به دانشجو بعد از تاييد توسط صندوق

7.مراجعه دانشجو و ضامن به شعبه مربوطه و ارائه مدارک مورد نياز.

-وام دانشجويي به عنوان شهريه تحصيلي در حساب دانشگاه به نام دانشجوي متقاضي منظور ميگردد.

- کارمزد وام صندوق رفاه 3درصد مي باشد.

مبالغ وام

-کارداني،کارشناسي ناپيوسته و کارشناسيپيوسته حداکثر مبلغ 5.000.000 ريال

-کارشناسي ارشد حداکثر مبلغ 11.500.000ريال

دکتري حداکثر مبلغ 25.000.000ريال

 

* اين مبالغ در حال حاضر به ميزان مذکور است واحتمال تغيير در سالهاي آينده را دارد.


شرايط آموزشي:

متقاضيان وام در صورت تأييد وام، در ترم هاي آينده نيز از اين تسهيلات به طور خودکار بهره مند مي شوند مگر در يکي از شرايط زيرباشند.

1. دو ترم متوالي مشروط شده باشند.

2. در مهلت مقرر انتخاب واحد نکرده باشند.

3. خود متقاضي اعلام عدم نياز به وام نمايد.