امور دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان شرايط ضمانت براي وام هاي صندوق

     
 

مطابق با بخشنامه شماره 130/1/24871 مورخ 1390/12/23 افرادي که مي توانند ضمانت دانشجويان متقاضي تسهيلات رفاهي را به عهده بگيرند (مشروط براينکه گواهي معتبر از سازمان مربوطه جهت معرفي و تعهد کسر از حقوق ارائه نمايند) عبارتند از؛


1.  کارکنان رسمي و پيماني دولت

2. کليه جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان از کارافتاده که حقوق و مزايا از بنياد شهيد و جانبازان و ايثارگران دريافت مي نمايند.

3. کارکنان رسمي و پيماني نهادهاي عمومي غيردولتي با حداقل سه سال سابقه اشتغال مانند :

نهاد رهبري و مراکز تابعه آن، شهرداري ها، هلال احمر، کميته امداد حضرت امام (ره)، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، کميته ملي المپيک ايران، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران، بنياد امور بيماري هاي خاص، صندوق بيمه روستاييان و عشاير، صندوق تامين خسارت هاي بدني، سازمان تامين اجتماعي، فدراسيون هاي ورزشي، جهاد دانشگاهي، دهياري ها و ...

4. کارکنان رسمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي، کليه بانک ها، شرکت آب و فاضلاب، مخابرات، برق، گاز و ساير شرکت هاي دولتي با حداقل سه سال سابقه اشتغال

5. کارکنان رسمي و پيماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

6. مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي (کفيل مستمري بگير نمي تواند ضامن باشد.)

توجه:

     پذيرفتن ضمانت کليه بازنشستگان (به جز بازنشستگان نيروهاي مسلح) به علت عدم کسر از حقوق آنان طبق بنداخير تبصره 1 ماده  96 قانون اجراي احکام مدني و تبصره ماده 83 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا، تا اطلاع ثانوي ملغي اعلام مي گردد.