گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات امور دانشجويي فهرست پایان نامه ها و پروپوزال ها

     
 

تاريخ آپديت 20 اسفند 97شماره دانشجويي
نام و نام خانوادگي
رشته
موضوع
وضعيت
استاد راهنما
استاد مشاور
9411119071
اصغري كنارسري-سمانه
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
طراحي بهينه سيستم هاي دسته بندي فازي با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتکاري (ICA,PSO) با انطباق پارامتر پويا از طريق منطق فازي
دفاع شده شده
علي محمد احمدوند
حسين اقبالي
9311118010
پيرزاده-رويا
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
مدلي براي مديريت ريسک در توسعه چابک (مطالعه موردي يک شرکت مشاوره فناوري اطلاعات در ايران
دفاع شده
مسعود عسگري مهر

9411119030
ماني جم-ابوالفضل
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
کاربرد شبکه هاي عصبي پايه شعاعي در پيش بيني زلزله هاي بزرگ با استفاده از داده هاي لرزه خيزي
دفاع شده
محمد ربيعي
محمد حضرتي
9411118096
مجتبي گودرزي
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
طراحي سيستم مکان يابي در محيط بسته زير سقف با استفاده از wi-fi با رويکرد يادگيري عميق
دفاع شده
مسعود عسگري مهر

9311118035
هادي زاده رييسي-ميلاد
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
بررسي و اولويت بندي نقش اينترنت اشيا در سيستم مديريت منابع سازمان مبتني برابر با استفاده از شاخص هاي مدل کيفي پذيرفته شده و رويکرد تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي:يک شرکت مخابراتي در ايران)
دفاع شده
نيما فرجيان

9311118037
باقري-فائزه
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
ارائه روشي چند عامله مبتني بر داده کاوي جهت  بهبودکيفيت دانش استخراجي در سيستم هايERPبا بهره گيري از هستي شناسي
دفاع شده
نيما فرجيان

9311118038
احمدي-سپيده
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
ارائه مدل جهت پيش بيني رويگرداني مشتريان با بهره گيري از تکنيک هاي داده کاوي با مطالعه موردي شرکت انتقال داده هاي آسياتک
دفاع شده
نيما فرجيان

9321118005
آزاده جفتايي
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي
مدل پيش بيني ريسک خسارت مشتريان در بيمه هاي درماني تکميلي با بهره گيري از تکنيک هاي داده کاوي
دفاع شده
نيما فرجيان

9411119044
لك-فاطمه
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
ارائه روشي نوين بر ادغام تصوير چند فوکوسي با استفاده از  شبکه  عصبي کانولوشن عميق و تبديل موجک
دفاع شده
مهدي حبيب زاده

9411118038
بهنام فکري
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي
بررسي پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستاني در بين کارکنان با استفاده از مدل پذيرش فناوري TAM (مطالعه موردي:بيمارستان هاي منطقه 1و2 شهر تهران
دفاع شده
علي محمد احمدوند

9311118002
اسانلو-زهرا
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
ارائه مدلي براي استخراج ويژگي ها در نظرکاوي مبتني بر الگوريتم هاي يادگيري ماشين با تمرکز بر روي زبان فارسي
دفاع شده
علي محمد احمدوند

9411118023
رجبي جعفر آبادي احسان
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي
بررسي عوامل موثر در استفاده امن از کلان داده در محيط رايانش ابري
دفاع شده
علي محمد احمدوند

9321118010
زرين منيرزاده
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي
تشخيص تخلفات در کارت هاي اعتباري بانک ها و موسسات مالي مبتني بر شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم بهينه سازي فراابتکاري
دفاع شده
مهدي حبيب زاده

9411119094
محمدقاسم-مهران
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
پيش بيني بيماري قلبي با استفاده از کلوني زنبور عسل و ماشين بردار پشتيباني
دفاع شده
مهدي حبيب زاده

9411119085
صمدنيا-ابراهيم
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
طراحي سيستم تشخيص جنسيت کاربران با استفاده از ويژگيهاي سيگنالهاي صوت و چهره انسان
دفاع شده
محمد ربيعي

9311118006
بهاروند-مريم
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
ارائه مدلي در راستاي بررسي مولفه هاي تاثير مولفه هاي فناوري اطلاعات بر تجربه مشتري
دفاع شده
عسگري مهر

9411119007
بلوچستاني اصل-مينو
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
تشخيص بيماري عروق کرونري با استفاده از الگوريتم داده کاوي در محيط فازي
دفاع شده
علي محمد احمدوند
حسين اقبالي
9411119048
نصيرپور-الهه
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
طراحي مدل تشخيص سکته قلبي با استفاده از روش ترکيبي شبکه هاي عصبي و تاپسيس در محيط فازي
تحصيلات تکميلي
علي محمد احمدوند
حسين اقبالي
9411119050
نظري-مختار
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
قطعه بندي تومور در تصاوير پزشکي مغز بر اساس رشد ناحيه اي با استفاده از خوشه بندي فازي
دفاع شده
علي محمد احمدوند
حسين اقبالي
9411119077
جوادي ريزي-فرشته
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
ارائه مدلي براي پيش بيني قيمت سکه طلا در ايران با استفاده از شبکه هاي عصبي و فازي
دفاع شده
علي محمد احمدوند
حسين اقبالي
9411119033
حسين فرخ زادي
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
ارائه يک مدل تشخيص حالات چهره افراد مبتني بر شبکه باور عميق
دفاع شده
فرجيان

9321118009
سميه قرايي
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي
طبقه بندي اسناد متني به زبان فارسي با استفاده از دو الگوريتم ماشين بردار پشتيبان(SVM) و بيزين ساده(Naïve Bayes)
دفاع شده
علي محمد احمدوند
نيما فرجيان
9411118012
ثريا پروين کجل
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
طبقه بندي صفحات وب از طريق الگريتم هاي يادگيري ماشين
دفاع شده
نيما فرجيان

9311118016
روشن-حسين
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
مدل امنيت اينترنت اشيا در سيستم بانکداري با استفاده از استانداردBIAN
دفاع شده
مسعود عسگري مهر

9321118004
فاطمه ايزدخواه
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي
طراحي سيستم چند عاملي تعيين اولويت در خريد و فروش سهام بر اساس الگوريتم هاي ترکيبي
دفاع شده
محمد ربيعي

9411118017
مريم چناري
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي
بررسي عوامل موثر بر رفتار خريداران آنلاين با استفاده از مدل پذيرش تکنولوژي(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد رودهن
دفاع شده
محمد ربيعي

9411118034
مهسان عمراني
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
آسيب شناسي پذيرش تکنولوژي مشتريان اجتماعي مبتني بر مدل TAM در سازمان هاي تجاري (مورد مطالعه:شعب بانک مهر ايران)
دفاع شده
علي محمد احمدوند

9411118042
وحيد گودرزي
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
بررسي عوامل تاثير گذار بر مديريت ارتباط با مشتري در ارتباطات بين بانک و مشتري بر اساس نظرات مشتريان بانک شهر
دفاع شده
علي محمد احمدوند

9411118070
حسن اسماعيلي سرشکي
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
بررسي عوامل تاثير گذار بر عملکرد کارکنان با تاکيد بر نقش يادگيري الکترونيکي
دفاع شده
علي محمد احمدوند

9411118079
حميد سلطاني
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم اطلاعاتي
شناسايي مشتريان سودآور با استفاده از ترکيب طبقه بندهاي پايه به روش بيزين (مطالعه موردي:شرکت لبني پگاه)
دفاع شده
علي محمد احمدوند

9411119035
فرهادي بابادي-زهرا
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
تکنيک يادگيري ماشين براي اعتبارسنجي مشتريان جهت دريافت تسهيلات بانکي
دفاع شده
مهدي حبيب زاده

9411119095
ميرزائي-ميثم
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
روش نوين مقياس پذير تشخيص ناهنجاري در شبکه هاي اجتماعي
دفاع شده
امين اله مه آبادي

9511118049
مرتضي معمر
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
ارزيابي استانداردهاي کدنويسي امن به زبان c++ در سامانه هاي نهفته
دفاع شده
مسعود عسگري مهر

9511119040
مريم غلامي
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
طراحي يک روش تشخيص انسان به وسيله شبکه هاي عصبي مصنوعي
دفاع شده
حميدرضا جلاليان

9411119024
زرين بال-شاهين
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
مدل سازي عوامل کليدي موفقيت رايانش ابري با استفاده از روش دلفي فازي در صنعت IT (مطالعه موردي:شرکت بوران)
دفاع شده
علي محمد احمدوند
حسين اقبالي
9411119098
هادي نژاد-فهيمه
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
تشخيص تقلب و سوء استفاده در واحد درمان شرکت بيمه البرز با استفاده از سيستم خبره فازي
دفاع شده
علي محمد احمدوند
حسين اقبالي
9411119091
قمري-سيما
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
نهان نگاري مبتني بر بلوک تصاوير رنگي با استفاده از 1DWT و2SVD
دفاع شده
نيما فرجيان

9411118036
فرهي يگانه-اعظم
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
ارائه مدل جهت شناسايي و تدوين استانداردهاي لازم در زمينه امنيت اينترنت اشياء
تحصيلات تکميلي
علي محمد احمدوند

9411118082
 عرب-ميلاد
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
راهکاري جهت بهبود تشخيص حملات DDOSبا استفاده از ACO
دفاع شده
مسعود عسگري مهر

9411119028
صالح پور-نازنين
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
شناسايي اسپرم در تصاوير سلولي با روش هاي پردازش تصوير مبتني بر يادگيري ماشين
دفاع شده
مهدي حبيب زاده

9411118094
يوسفي-ابوذر
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

مدلي جهت پيش بيني مصرف سوخت، با شيوه شبکه هاي عصبي مصنوعي بهينه شده درجايگاه‌هاي عرضه سوخت شهر تهران
دفاع شده
مسعود عسگري مهر

9511119046
کرمي-آنديا
مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
يک روش جديد درونيابي هوشمند بر اساس الگوي حد آستانه گذاري اتسو
دفاع شده
حميدرضا جلاليان

9511119023
رضايي-متين
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
فيلترينگ هرزنامه¬ها با استفاده از يادگيري مبتني بر شبکه عصبي و الگوريتم هوش دسته جمعي
دفاع شده
محمد ربيعي

9411118053
يوسفي-اميرحسين
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
تحليل و پيش بيني حوادث جاده اي با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي
دفاع شده
نيما فرجيان

9411118092
نوروزي هرسيني-مهدي
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
بررسي رويکردهاي پارکينگ هوشمند نسبت به شهرهاي هوشمند و ارايه يک رويکرد مبتکرانه
دفاع شده
مهدي حبيب زاده

9511118084
حيدري-سميرا
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
چارجوبِ بررسي و ارزيابي صحتِ رابط کاربريِ در سيستم هاي بحراني
دفاع شده
مسعود عسگري مهر

9511119012
بزرگ عقيده-علي
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
تشخيص نفوذ به شبکه با الگوريتم يادگيري مبتني بر هوش دسته جمعي کفتار
دفاع شده
محمد ربيعي

9411119099
پازوکي-زهرا
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
ارائه ي يک روش مبتني بر خود کد کننده¬هاي دوگانه جهت دسته¬بندي داده¬ها
دفاع شده
علي محمد احمدوند

9511119029
سليم لوي تيلي-محسن
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
ارائه روشي نو براي بهبود تصاوير آنژيوگرافي ديجيتال آئورت شکمي با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتکاري درمحيط فازي
دفاع شده
علي محمد احمدوند

9611119067
پازوکي قوهه-ريحانه
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
يک رويکرد جديد مبتني بر روش هاي هوش دسته جمعي فازي جهت تشخيص آدرس هاي جعلي در وب
تحصيلات تکميلي
علي محمد احمدوند

9511119026
رضايي نام-نيلوفر
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
شبيه سازي الگوي حرکتي راه رفتن ربات انسان نما (نائو) در مکان هاي شلوغ با استفاده از نرم افزار ويبتز
دفاع شده
محمد ربيعي

9511119032
شرفي-سمانه
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
شبيه سازي دست ربات انسان نما  جهت حمل دارو براي کمک به سالمندان با بکارگيري نرم افزار ويبتز
دفاع شده
محمد ربيعي

9511119060
نيک نفس-فرهاد
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
شناسايي رفتارهاي مشکوک تقلب در تراکنش هاي کارت هاي بانکي با استفاده از داده کاوي و
ترکيب الگوريتم هاي فرابتکاري
دفاع شده
محمد ربيعي

9411119082
شاهسون-ليلا
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
يادگيري ويژگي براي تشخيص بدن  انسان در تصاوير عمقي با  ترکيب شبکه هاي رمز کننده ي خودکار خلوت و شبکه هاي عصبي کانولوشن
تحصيلات تکميلي
علي محمد احمدوند

9411119097
نطقي-سعيده
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
ارائه يک روش جديد جهت تشخيص چهره تک نمونه¬اي با استفاده از خود کد کننده¬هاي بانظارت
دفاع شده
علي محمد احمدوند

9411118044
ماهرويي-ازاده
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثيرگذار در بهبود فرآيند يکپارچه سازي سيستم هاي اطلاعاتي
تحصيلات تکميلي
مسعود عسگري مهر

9411118088
محسن پور اسي-مليحه
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
مدلي جهت بهبود سلامت افراد مسن در شهر هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء
دفاع شده
مسعود عسگري مهر

9511119003
اسمعيلي پور-محمدحسين
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
يک روش ناحيه بندي جديد تومورهاي مغزي با الگوريتم خوشه بندي فازي و الگوريتم وال

تحصيلات تکميلي
علي محمد احمدوند

9411119029
طاهري-محمد جواد
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
تشخيص متن در تصاوير با استفاده از شبکه عصبي کانولوشن
دفاع شده
نيما فرجيان

9511119020
جهاني جعفر
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
هوشمند سازي کنترل عمليات پايش تراکنش هاي مالي الکترونيک با استفاده از تکنيک هاي يادگيري
ماشين
تحصيلات تکميلي
محمد ربيعي

9511118051
مليحي-سيدمحمدجواد
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
طراحي چرخه سيستم مديريت دانش در كارخانه ذوب فلزات
دفاع شده
محمد ربيعي

9511118082
حسيني-سيدحسين
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
مدلي براي تشخيص الگوي بيماري تب برفکي گاو از طريق داده کاوي در داده هاي
بيومتريک
تحصيلات تکميلي
مسعود عسگري مهر

9511118011
جوهري خاتون آباد-سعيد
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
تشخيص الگوهاي حملات قلبي از روي داده هاي الکترکارديوگرام مطالعه موردي : کلينيک آريتمي تهران
تحصيلات تکميلي
مسعود عسگري مهر

9511118109
لواساني-حامد
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
سنجش ميزان بلوغ فرآيندهاي واحدهاي فناوري اطلاعات در راستاي ارائه خدمات دولت الكترونيك
تحصيلات تکميلي
محمد ربيعي

9511119013
پارسا-محمد
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
تعيين موقعيت و تعداد اشياء موجود در تصاوير با استفاده از الگوريتم بهينهسازي جستجوي کلاغ
دفاع شده
نيما فرجيان

9511119005
افراز-داوود
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
تشخيص زودهنگام سرطان کولون در تصاوير CTC
بااستفاده از الگوريتم PSO-kmeans و SVM
تحصيلات تکميلي
محمد ربيعي

9411118013
پيرايش راد-فهيمه
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
طراحي سيستم تصميم يار پيامک هاي برنامه تلويزيوني اجتماعي- اعتقادي
تحصيلات تکميلي
محمد ربيعي

9411118078
سپهري زاد- زهره
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
الگويي جهت تشخيص بيماري هاي کبدي با استفاده از روش هاي داده کاوي
مطالعه موردي: صنايع پتروشيمي ماهشهر
تحصيلات تکميلي
مسعود عسگري مهر

9511118075
جليل زاده-مليکا
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
الگوريتمي مبتني بر داده کاوي جهت ارتقا کيفيت مانيتورينگ آنلاين وضعيت بيماران با اينترنت اشيا
تحصيلات تکميلي
علي محمد احمدوند

9511118075
امامي-بهنام
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
الگوي کشف تقلب سيستم هاي پرداخت اينترنتي در جهت بهبود کارايي خدمات پرداخت
دفاع شده
مسعود عسگري مهر

9411118093
نيکومنش-ابوالفضل
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در مراکز داده در جهت پياده سازي موثر فناوري اطلاعات سبز
تحصيلات تکميلي
مسعود عسگري مهر

9411118076
زسول رويسي-فاطمه
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
بررسي ابزارها و چارچوب هاي کاري مختلف کلان داده و طراحي چارچوب کاري مناسب براي مطالعه
موردي کشف تقلب در موسسات مالي و بانکي
دفاع شده
محمد ربيعي

9411118052
يارمحمدي-فاطمه
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
بررسي تاثير فناوري اطلاعات سبز در کارايي سازمان هاي بزرگ (مطالعه موردي: شهرداري تهران)
تحصيلات تکميلي
مسعود عسگري مهر

9511118034
صبوري-فائزه
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
پيدا کردن پارامترهاي مؤثر در اعتماد به نظرات و ايجاد مدل يکپارچه

تحصيلات تکميلي
علي محمد احمدوند

9511118020
ربيعي-ميلاد
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
پيشبيني احتمال کليک کاربران بر نوتيفيکيشنهاي موبايل با کمک الگوريتمهاي يادگيري ماشين مبتني
بر بوستينگ
دفاع شده
نيما فرجيان

9511119055
ميري-ندا
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
يک روش جديد تشخيص بيماري ديابت بر اساس  شبکه عصبي بر پايه توابع شعاعي  و الگوريتم بهينه سازي پروانه
تحصيلات تکميلي
نيما فرجيان

9511119023
خداشناس-ايمان
مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي ورباتيکز
قطعه بندي معنايي تصاوير با استفاده از شبکه هاي عصبي عميق و روش هاي آماري
تحصيلات تکميلي
محمد ربيعي

9511118043
ليلاچي-غزاله
مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
بررسي نقش فناوري اطلاعات سبز بر بهينه سازي فرايند کسب و کار سازمان ها
تحصيلات تکميلي
مسعود عسگري مهر