گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات اطلاعات گروه معرفي کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه احتشام زاده
دانشکده: برق-کامپیوتر-مکانیک
گروه آموزشی: کامپیوتر
آدرس پست الکترونیکی: ehtesham120321@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: یک شنبه تا پنج شنبه
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: