اطلاعات گروه اساتید گروه خسرو سلمانی

نام و نام خانوادگی: خسرو سلمانی
دانشکده: برق-کامپیوتر-مکانیک
گروه آموزشی: کامپیوتر
آدرس پست الکترونیکی: kh.salmani@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

کارشناسي ارشد : مهندسي کامپيوتر – نرم­ افزار–  دانشگاه علم و صنعت ايران   تاريخ اخذ مدرک : تير 1390

کارشناسی : مهندسي کامپيوتر- نرم افزار-

هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه ایوان کی

- کشف حملات به جامعيت داده­هادر يک سامانه مديريت جريان داده( مجله پدافند غير عامل در دانشگاه امام حسين با نمايهعلمي پژوهشي(ISC)) 

- مميزي تماميت در نتايج پرس­وجوهاي پيوسته(مجله پدافند غير عامل در دانشگاه امام حسين با نمايه علمي پژوهشي(ISC))

 - تبديل متن به گفتار پارسي با استفاده از روش سنتزپيوندي (کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات،کامپيوتر و مخابرات)

 - زير ساخت هاي پروتکل هاي شبکه (پايان نامه کارشناسي )

 - روش هاي اصالت سنجي در سيستم هاي گريد و خوشه‌اي(grid& cluster)

 - روش هاي شناسايي نفوذ در سيستم هاي توزيع شده (distributedsystems)


پایان نامه

زير ساخت هاي پروتکل هاي شبکه (پايان نامهکارشناسي )

دريافت بورس از سازمان ICT ايران و پشتيبانياين سازمان از پايان نامه کارشناسي ارشد

کتب

  - الگوها و روش هاي مختلف حمله در سيستم هاي سيار (  mobile systems)

  - برون‌سپاري داده‌ها و بررسي روش هاي اطمينان از عملکرد سرور در آنها(outsourcing systems)

 - چالش هاي امنيتي در سيستم هاي مديريت جريان داده (DSMS)

 - مميزي تماميت در سيستم­هاي مديريت جريان داده با استفاده از محاسبات تقاطعي(Security in DSMS)  "پايان­­نامه کارشناسي ارشد"

- DetectingChanges in stream query results (The 3rdAsian Conference on Intelligent Information and Database Systems in Korea)

کتب

سير تکامل روتوش(براي دانش آموزان فني وحرفه ­اي)  شابک : 3-27-2706-964-987 

   شماره کتابشناسي ملي: 3254277