اطلاعات گروه اساتید گروه حمیدرضا جلالیان

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا جلالیان
دانشکده: برق-کامپیوتر-مکانیک
گروه آموزشی: کامپیوتر
آدرس پست الکترونیکی: hamid.jalalian@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: CSP/people/jalalian.html تارنما