اطلاعات گروه دستاوردهاي علمي و پژوهشي کتابهاي چاپ شده

     
 
تاريخ انتشار
نوبت
 چاپ
شابک
تيراژ
تعداد صفحه
مؤلف
عنوان
92
1
9789640486450
1000
290
سميه فرهنگ اديب
 سيد مهدي دادگر
گام به گام با
Magento
93
1
9786005478631
1000
282
عسل ملکي راد
 مهدي عالي
آشنايي با مفاهيم
شبکه هاي کامپيوتري