اطلاعات گروه دستاوردهاي علمي و پژوهشي مقالات چاپ شده

     
 
تاريخ عنوان مقاله نام نويسنده تعدادنويسندگان ارائه مقاله
90 مديريت انواع روشهاي ذخيره سازي داده ها در شبکه هاي حسگر جهت کسب دانشي جديد حامد بلوچي 5 کنفرانس ملي
92 مقايسه روشهاي تضمين کيفيت نرم افزار زهره زرين قلمي 2 کنفرانس بين المللي
92 مقايسه سرويس هاي ابري با يکديگر زهره زرين قلمي 2 کنفرانس بين المللي
92 آشنايي با سرويس فکس اينترنتي زهره زرين قلمي 2 کنفرانس بين المللي
92 داده کاوي و تحليل خوشه اي زهره زرين قلمي 2 کنفرانس بين المللي
92 براورد هزينه نرم افزار با استفاده از ترکيب روش يوزکياپونيت و روش کوکومو زهره زرين قلمي 2 کنفرانس ملي
93 مقايسه روش هاي پيشگيري از حمله رد سرويس در شبکه هاي VIOP زهره زرين قلمي 1 کنفرانس ملي
93 ساخت کيبورد مادون قرمز زهره زرين قلمي 1 کنفرانس ملي
93 به کارگيري داده کاوي براي تشخيص تقلب در تراکنش هاي کارت اعتباري زهره زرين قلمي 1 کنفرانس ملي
93 بررسي اعتبارسنجي مشتريان بانکي با استفاده از داده کاوي زهره زرين قلمي 2 کنفرانس ملي
93 استخراج اتوماتيک اطلاعات بر اساس انتالوژي زهره زرين قلمي 2 کنفرانس ملي
93 معرفي الگوريتم پيشنهادي داده کاوي با استفاده از ترکيب خوشه بندي زنجيره اي مارکوف و اتوماتاي يادگير زهره زرين قلمي 2 کنفرانس ملي
93 ارائه راهکاري جهت کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بيسيم زهره زرين قلمي 2 کنفرانس ملي
93 ارزيابي پروتکل هاي مسيريابي جهت افزايش طول عمر در بيسيم زهره زرين قلمي 2 کنفرانس ملي
93 مروري بر حفظ حريم شخصي در داده کاوي توزيع شده زهره زرين قلمي 2 کنفرانس ملي
93 استفاده از الگوريتم هاي دسته بندي در تشخيص سرطان سينه زهره زرين قلمي 3 کنفرانس ملي
93 بررسي محتواي آسيب زا و تحليل محتواي اخلاقي بازي هاي رايانه اي از ديدگاه آموزه هاي اسلامي  سميه اديب فرهنگ 2 علمي- پژوهشي ISC
94 پيش بيني مبلغ خسارت براي بيمه نامه هاي شخص ثالث خودرو با استفاده از الگوريتم هاي داده کاوي سميه اديب فرهنگ 3  همايش  ملي
94 investigating proiorities of engineering disciplines for addressing technical needs of iranian society using AHP method سميه فرهنگ اديب 3 مجله خارجي معتبر
93 ارائه روشي براي تعيين استراتزي بازاريابي با استفاده از الگوريتم فراابتکاري سميه فرهنگ اديب  3 کنفرانس بين المللي
93 ارائه الگوي براي مديريت ارتباط با مشتري بهتر با استفاده از روش هاي داده کاوي  سميه فرهنگ اديب  3 کنفرانس بين المللي
93 ارائه مدلي رتبه بندي شده براي رونق گردشگري سميه فرهنگ اديب  2 کنفرانس بين المللي
93 پيش بيني خسارت براي بيمه نامه هاي شخص ثالث خودرو با استفاده از الگوريتم هاي داده کاوي  سميه فرهنگ اديب  2 کنفرانس ملي
93 providing ranking model for tourism improvement سميه فرهنگ اديب  2 مجله خارجي بين المللي
93 ارزيابي پروتکل هاي مسيريابي جهت افزايش طول عمر در بيسيم سيده ارزو شمسي زاده 2 کنفرانس ملي
93 داده کاوي مشتريان بانک با استفاده از الگوريتم خوشه بندي بهينه صبا رييسي 2 کنفرانس ملي
93 استفاده از الگوريتم هاي دسته بندي در تشخيص سرطان سينه عطيه سادات هاني طباي زواره 3 کنفرانس ملي
93 بررسي وخوشه بندي نتايج ارزشيابي اساتيد دانشگاه با استفاده از داده کاوي فايزه باقري 2 کنفرانس ملي
93 Algorithms for license plate detection: A survey  مرتضي رحيمي 2 مجله خارجي بين المللي
93 بررسي و پياده سازي نرم افزار بازي تحت فناوري ابر مهران صفري نقلاني 2 کنفرانس ملي
93 استفاده از الگوريتم هاي دسته بندي در تشخيص سرطان سينه مهشاد فرهمند صدر 3 کنفرانس ملي
93 مروري بر حفظ حريم شخصي در داده کاوي توزيع شده نيلوفر زرگريان تبريزي 2 کنفرانس ملي
93 پيش بيني قيمت سهام بانک صادرات از طريق شبکه عصبي مصنوعي نيما فرجيان 2 کنفرانس بين المللي
93 بررسي وخوشه بندي نتايج ارزشيابي اساتيد دانشگاه با استفاده از داده کاوي نيما فرجيان 2 کنفرانس ملي
93 تشخيص تعداد انگشتان باز دست در تعامل انسان با رايانه نيما فرجيان 2 کنفرانس ملي
93 داده کاوي مشتريان بانک با استفاده از الگوريتم خوشه بندي بهينه نيما فرجيان 2 کنفرانس ملي
93 بررسي و پياده سازي نرم افزار بازي تحت فناوري ابر نيما فرجيان 2 کنفرانس ملي
93 بهبود عملکرد نرخ تشخيص و دقت سيستم هاي تشخيص نفوذ با استفاده از صفات موثر و برخي از الگوريتم هاي داده کاوي 

نيما فرجيان

2  
93 ترکيب مدل حراج دوسويه وفاکتورهاي مبتني بربازارجهت تخصيص سرويس رايانش ابري  نيما فرجيان 1 علمي- پژوهشي ISC
93 Algorithms for license plate detection: A survey  نيما فرجيان 2 مجله خارجي بين المللي
93 modified weighted k-nearest neighbor نيما فرجيان 2 مجله خارجي بين المللي