معرفی گروه اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته علی اکبر کریمی

نام و نام خانوادگی: علی اکبر کریمی
دانشکده: فنی و مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
آدرس پست الکترونیکی: aliakbarkarimi@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: پنج شنبه
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های مطالعاتی: کاویتاسیون- طراحی و ساخت
توضیحات:
     

دیپلم : رشته ریاضی ازدبیرستان دانشگاه شیراز سال 1357

کارشناسی: مهندسی مکانیکحرارت و سیالات از دانشگاه شیراز سال 1366

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیکگرایش تبدیل انرژی از دانشگاه شیراز سال 1369

دکتری: مهندسی مکانیک گرایشتبدیل انرژی از دانشگاه ولونگونگ استرالیا سال 1374

1- عضو هیات علمی دانشگاه ایوان­کی از سال 1394 تا اکنون

1- عضو هیئت علمی دانشگاهامام حسین(ع) از سال 1374 تا 1391 (بازنشسته از دانشگاه از سال 1391)

2- مدیر پژوهشی دانشگاه امامحسین به مدت سه سال

3- معاونت فنی شرکت آماد ازسال 1375 تا 1378

4- مدیر عامل شرکت نو اندیشانصنعت روز از  1392 تا کنون


سوابق تدریس:

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی:

o       ترمودینامیک1و 2

o       مکانیک سیالات 1و 2

o       انتقال حرارت 1و2

o       سیستم های انتقال آب

o       دینامیک

دروس تدریس شده در دورهکارشناسی ارشد:

o       مکانیک محیط های پیوسته

o       روش اجزاء محدود

o       محاسبه و طراحی سیستم تهویه تونلها

انتشار تعداد 13 عدد مقاله در زمینه های:

o       دینامیک حباب ناشی ازکاویتاسیون

o       محاسبه انتقال حرارت از دیواره هایدو جداره به روش اجراء مرزی

o       بهینه سازی ایستگاه اواپوراسیون

o       بررسی اثر حباب تاشی از کاویتاسیونبر روی سازه های مجاور

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی:

o       مشاوره و راهنمایی بیش از بیستپایان نامه کارشناسی ارشد

o       استاد راهنمای بیش از پنجاه پایاننامه کارشناسی

پروژه هایی که از مرحله تحقیق تا ساخت اجرا کرده ام:

o       طراحی و ساخت اجکتور پمپ ما فوقصوت در مقیاس ازمایشگاهی

o       طراحی و ساخت سیستم خلاء

    o       مدیریت پروژه ساخت دستگاه دادهبرداری سریع