نفرات برتر کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کارنیمسال 96-95


 

نفرات برتر رشته مهندسی ایمنی صنعتی– ورودی 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

راحله کاوسی

9311137065

82/17

2

شمیم ابوطالبی

9311137001

17/01

3

زهرا نگاری

9311137080

16/94

 

 

            نفرات برتر رشته مهندسی ایمنی صنعتی–ورودی 92

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

پریسا افتخاری

9221137003

16/85


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳