15 تیر

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

22 تیر

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

22 تیر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

31 مرداد

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

علیرضا نداف اسکوئی

 • مدرک تحصیلی: دکتری طراحی كاربردی از دانشگاه متز فرانسه
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل: anadaf@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

دوشنبه و پنج شنبه


 • دكترا در مهندسی مكانیك ـطراحی كاربردی، از دانشگاه متز فرانسه، با تكیه بر مطالعه الاستوپلاستیك سازه‌هابه روش اجزای محدود (FEM) با درجه خیلی خوب، 1374.

  عنوان رساله دكترا

  مدل كردن عكس‌العمل مواد دانه‌ای بر روی دیواره‌ی سیلو به روش اجزای محدود

   

   كارشناسی ارشد در مهندسی مكانیك ـ طراحی كاربردی، از دانشگاه تربیت مدرس تهران، با تكیه بر تكنیكهای ریاضی و عددی، با معدل 5/16، 1368.

  عنوان پایان‌نامه كارشناسی ارشد

  طراحی مخازن سوخت در موشكهای سوخت مایع

   

   كارشناسی در مهندسی مكانیك ـ طراحی جامدات، از دانشگاه تبریز، با تكیه برمكانیزمهاو پلاستیسیته عملی و تغییرشكل فلزات، با معدل 45/14،1364.

  عنوان پایان‌نامه كارشناسی

  طراحی ماشین‌های سنگین و طراحی یك ماشین ابزارشش سرعته

   

  ـ دیپلم ریاضی فیزیك: دبیرستان دوره جامع(تیزهوشان) ویژه دانش‌آموزان پذیرفته شده از آزمون خاص و با حقوق ماهیانه، معدل46/16، 1353-57.

   

 • - رییس هیأت امنای دانشگاه ایوانکی (غیردولتی-غیرانتفاعی)- مهر 1389 تا به حال.

  - رئیس دانشگاه زنجان، 21 مرداد 85 تا 17 اسفند 1387.

  - رئیس هیأت گلف استان زنجان، 1386- 1388.

  - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام حسین (ع)، 15 شهریور1382 تا اول شهریور 1385.

  ـ مدیر گروه مهندسی مكانیك در پژوهشكده و دانشكده فنی مهندسی دانشگاه امام حسین (ع)،  1376-82.

  ـ مدیر آموزش در مجتمع صنعتی شهید همت، 1368-69.

  ـ مدیر بخش طراحی مخازن سوخت در مجتمع صنعتی شهید همت، 1365-67.

  ـ مدیر گروه طراحی جامدات 1366-69.

  ـ مدیر روابط عمومی در سپاه اسکو، 1359-61.

 • 1-مقالات كامل چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

  1- "بررسی تجربی و عددی عوامل شکست درسوپاپ‌های یکطرفه رینگی در کمپرسورهای رفت و برگشتی"، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،  دوره 19 ، شماره  7، صص ...- ...، 1398.

   

  2-“Visco-nonlocal-refined Zigzag theories for dynamic buckling of laminated nanoplatesusing differential cubature-Bolotin methods”, ISI J of Thin-Walledstructures, Vol. 113, pp 162-169, April 2017.

  3- "تحلیل خزش اولیه کره نانو کامپوزیتی جدارضخیم، تحت بارگذاری حرارتی، مغناطیسی و مکانیکی براساسمدل ویسکوالاستیک برگر"، مجله علمیپژوهشی مکانیک سازه‌ها و شاره‌ها، دوره 6، شماره 3، صص 163-174، 1395.

  4- "تحلیل کمانش خطیو غیرخطی پوسته‌های بیضی‌گون دورانی همگن تحت فشار هیرواستاتیک خارجی: مطالعهپارامتری عددی"، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،  دوره 16 ، شماره  12، صص 384-394، 1395.

  5- "مطالعه تحلیلی و تجربی اندازه‌گیری نیروی عقب‌نشینی سلاح‌های انفرادی"، مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری دفاعی، دورهاول، شماره 3، 1395.

  6- "مطالعه تجربی و عددی فروریزش پوسته‌های مخروطی جدار نازك تحت بار دینامیکی محوری"،مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،  دوره 15 ، شماره  7، صص 392-402، 1394.

  7- "مطالعه‌ی عددی و تجربی فروریزش الماسی جاذب انرژی جدار نازک لوله‌ای دارای سرپوش تحت بار محوری دینامیکی"،مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،  دوره 15 ، شماره  2، ص‌ص 169-178،1394.

  8-“Analytical Investigation of Rupture Phenomena in Sheet Hydroforming Processby Hemispherical Punch”,  Int JAdvanced Design and Manufacturing Technology,  Vol. 7, No. 3,pp 37-44, September, 2014.

  9-“Mechanical Behavior Investgation for an Atmospheric Storage Tank According toAPI 650 under Loads Using FEM”, J of Current Research in Scienc, Vol. 2, No. 5, pp: 664-672, 2014.

  10- "تحلیل کمانش پیش­رونده دینامیکی لوله­ های دایروی تحت ضربه محوری با سرعت بالا"، نشریه علمی پژوهشی مکانیک و هوافضا، جلد 9، شماره 4 (شماره پیاپی 34)، زمستان 1392.

  11-“Nonlinear elasto-plastic analysis of axisymmetric spherical shell byChebyshev spectral collocation method under the pulsating forces”, Journalof Applied Mechanics and Materials, Vols. 110-116, pp 33-37, 2012.

  12-“Flutter Analysis of Subsonic Wing”, ISI J of Thin-Walled structures,Vol. 43, No. 4, pp 617-627, April 2005.

  13-“Numerical and Experimental Analysis of Filling Pressures on CylindricalSilo Walls”, Jr of Bulk Solids Handling, Vol. 22, No. 3, pp 290-296,2002.

  14-“Etude Elastique d’une Coque de Revolution sous Charge Axi-symetrique parElements Finis”,  Rapport Internal,GRRS, IUT le Montet, Villers- les-Nancy, France,1992.

  15- "شبیه‌سازی فرآیند فلوفرملوله‌های جدارنازک"، نشریه علمی پژوهشی پیام باور، دوره جدید(ویژه مهندسی مکانیک و هوافضا)، شماره 17، پاییز 1382.

  16- " تجزیه و تحلیل پوسته‌های دوار تحتبارگذاری متقارن به روش اجزای محدود"، نشریه علمی پژوهشی پیام باور، دورهجدید (ویژه مهندسی مکانیک و هوافضا)، شماره 18، زمستان، 1382.

  17- "محاسبه بار بحرانی و مد كمانش پوسته‌هایاستوانه‌ای با تقویت كننده‌های حلقوی"، نشریه علمی پژوهشی پیام باور، دوره جدید (ویژه مهندسی مکانیک و هوافضا)، شماره 19، زمستان، 1382.

  18- " تعیین ثابتهای الاستیك مواد مرکب بااستفاده از آنالیز مودال"، نشریه علمی پژوهشی پیام باور، دوره جدید (ویژهمهندسی مکانیک و هوافضا)، شماره 18، زمستان 1382.

   

  2- مقالات كامل چاپ شده در مجلات علمی ترویجی

  1ـ "رنگ و مارک در خودروهای نظامی"، مجلهعلمی تخصصی مهندسی مكانیك و هوافضا، شماره اول، ص 12-8، مرداد و شهریور 1380.

  2- "تحلیل وشبیه سازی سیستمانتقال قدرت متغیر پیوسته"، مجله علوم دریایی، سال پانزدهم،شماره 42، ص 14-32، پاییز 1385.

  3- "معرفی جاذبهای انرژی ستون مربعی و لوله ای وارائه ی مدل هایی جهت بهبود جذب انرژیآنها"، مجله پدافند غیر عامل، سال پنجم، شماره 4، ص 51-57، زمستان .1393

  3- مقالات كامل ارائه شده در كنفرانس‌های علمی معتبر

  1- "تحلیل کمانش حرارتی ورق دایروی هدفمند بر رویبستر الاستیک با خواص وابسته به دما"، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بینالمللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی، دانشگاه تهران، 13 خردادماه 1395.

  2- "بررسی تأثیر جنس فولادهای آلیاژی و کربنی در طراحیاتصال نازل به پوسته استوانه‌ای تحت فشار داخلی با دو روش طراحی کلاسیک و طراحی بهروش اجزای محدود"، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک وهوافضا ، سازمان پژوهشی باقرالعلوم (ع)، تهران ، 26 فروردین ماه 1395.

  3- "پیش بینی کمانش پوسته های استوانه‏ای فولادی تحت فشارخارجی جانبی به روش عددی"، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی یافتههای نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری با محوریت پژوهش‌های نیاز محور، مؤسسهفراز اندیشان دانش بین الملل، مشهدمقدس ، 11 اسفندماه 1394.

  4- "اتصالات مکانیکی در کامپوزیت ها و روش های بهبوداستحکام آنها"،مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی درمهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 28-29 بهمن ماه 1394.

  5- "تحلیل کمانش ورق حلقوی هدفمند تحت فشار شعاعی یکنواختبا خواص وابسته به دما بر روی بستر الاستیک"، مجموعه مقالات کنفرانسبین المللی علوم مکانیک و صنعت، دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، 14-15 آذرماه1394.

  6- "بررسی کمانش پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی باضخامت متغیر (پله) تحت فشار جانبی خارجی یکنواخت"، مجموعه مقالات کنفرانسبین المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، دانشگاهتهران، 26 شهریورماه 1394.

  7- "بررسی اثرات خارج از گردی مقطع بر روی کمانشپوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیت تحت فشار هیدرواستاتیک"، مجموعه مقالات کنفرانسبین المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، دانشگاهتهران، 26 شهریورماه 1394.

  8- "بررسی تاثیر چیدمان الیاف کامپوزیت در کمانشپوسته های استوانه‌ای با سطح مقطع بیضوی تحت فشار خارجی یکنواخت"، مجموعه مقالاتاولین همایش یافته‌های نوین در هوافضا و علوم وابسته، دانشگاه تهران، 20 شهریورماه1394.

  9- "تحلیل کمانش حرارتی صفحات اریب هدفمند با زوایایمختلف"،مجموعه مقالات اولین همایش یافته‌های نوین در هوافضا و علوم وابسته، دانشگاهتهران، 20 شهریورماه 1394.

  10- "بررسی تحلیلی و شبیه­سازی عددی فروریزش تیرساندویچی با هسته تقویت شده تحت خمش سه نقطه­ای"، مجموعه مقالات سیزدهمینکنفرانس انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه تهران، 13-15 اسفند 1392.

  11- "محاسبه ضرایب مدل سخت شوندگی غیر خطی شابوش به روش عددیمجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولیدایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اسفندماه 1390.

  12- " تحلیل  و شبیه سازی اكستروژن مستقیم قطعه استوانه­ای شكل توسط روش بدون المان با استفاده ازتقریب درون­یابی  نقطه­ای شعاعیمجموعه مقالات اولین همایش ملی شبیه­سازی سیستم­های مکانیکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اسفند 1390.

  13- "بررسی اثرویسکوالاستیکمواد بر نتایجارتعاشمدل تئوری الاستیسیتهورقهاو پوسته هایاستوانهای ساندویچیکامپوزیتیبا نرم افزارالمان محدودمجموعهمقالات اولین همایش ملی شبیه‌سازی سیستم‌های مکانیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز، اسفند 1390.

  14- "استفاده ازالگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی لانچر کامپوزیتی راکت 70 میلیمتری هایدرامجموعه مقالات اولین همایش ملی شبیه‌سازی سیستم‌های مکانیکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اسفند 1390.

  15- Optimization of Composite Rocket Launcher Using GA”, New and Advanced Material InternationalCongress, Islamic Azad University, Majlesi Branch, May 30-31, 2012, Isfahan,Iran.

  16-Investigation on the Effect of Viscoelasticity on NaturalFrequency in Cylindrical Sandwich Panel Using FEM”, New and Advanced Material InternationalCongress, Islamic Azad University, Majlesi Branch, May 30-31, 2012, Isfahan,Iran.

  17- "طراحی قطعه انحنادار دماغه کامپوزیتی لکوموتیو و بهینه‌سازیلایه های آن با الگوریتم ژنتیکمجموعه مقالات اولینهمایش ملی شبیه‌سازی سیستم‌های مکانیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اسفند 1390.

   

  18- "شبیهسازی اكستروژن مستقیم با روش بدون المانمجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولیدایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اسفندماه 1390.

  19-" اثر پارامترهای مختلف بر رفتار کمانشی پوسته‌هایاستوانه‌ای تقویت شده تحت اثر فشار هیدرواستاتیک"، مجموعه مقالات دومینهمایش ملی شناورهای تندرو، دانشگاه صنعتی شریف اردیبهشت ماه 1391.

  20- "حل عددی تاثیر انواع تقویت کننده بر استحکام کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای تحتاثر فشار خارجی مجموعه مقالات دومینهمایش ملی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 34 اسفندماه 1390.

  21- "بررسی پارامتریک تاثیر انواع تقویت کننده بر مقاومت کمانشی پوسته‌هایاستوانه‌ای تحت اثر فشار خارجیمجموعه مقالات دومینهمایش ملی سازه، راه و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 34 اسفندماه 1390.

  22- "بررسی روش­های بهینه­سازیو بهینه­سازی یک بال هواپیمامجموعه مقالات اولینهمایش منطقه‌ای مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع علمی کاربردی میاندوآب، اسفند 1390.

  23- "تحلیل پوسته­های مدور کامپوزیتی رشته پیچیشده به روشاجزای محدود تحت بارگذاری مرکبمجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولیدایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اسفندماه 1390.

  24- "تحلیل لوله­های کامپوزیتیرشته پیچی شدهدر اثر تغییرزوایایلایه­ها تحت بارگذاریمرکب به روشاجزای محدودمجموعهمقالات اولین همایش ملی شبیه­سازی سیستم­های مکانیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز، اسفند 1390.

  25- "بررسی تحلیلی و عددی اثرات جنس ورق و تقویت کنندهدر کمانش ورق های تقویت شدهمجموعه مقالات اولینهمایش ملی شبیه­سازی سیستم­های مکانیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اسفند 1390.

   

  26-"تحلیل الگوهای لایه چینی صنعتی پوسته های مدور كامپوزیتی رشته پیچی شدهبه روش اجزای محدود"، مجموعه مقالات بیستمین همایش سالانه بین­المللیمهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شیراز، 26 -28 اردیبهشت 1391.

  27-"بررسی پاسخ دینامیکی ناشی از اثر بارهای انفجاری بر روی پوسته­های منحنی و کم شیب سازه­ای"، مجموعه مقالات اولینهمایش تخصصی سامانه­های ماهواره­بر، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 21 و 22 آبانماه 1390.

  28- "بررسی عددی اثرات شکل مقطع تقویت کننده در کمانشورق های تقویت شده"، مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران،دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری، 2-4 اسفند 1390.

  29-"بررسی تحلیلیپدیده­ی چروکیدگیدر فرآیندهیدروفرمینگ ورقبوسیله­یسنبه­ی نیمكرهمجموعه مقالات نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مكانیك ایران، دانشگاهبیرجند ، 20-22 اردیبهشت 1390.

  30-" بررسی تأثیر بارهای حرارتی چرخهای در تغییرشكلهای پیشرونده با مدل سخت شوندگی مناسب در مخازن تحت فشار"،مجموعه مقالات هیجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسیمکانیک، دانشگاهصنعتی شریف، اردیبهشت 1389.

  31-“Flutter Analysis of Subsonic Wing”, 21st InternationalCongress of Theoretical & Applied Mechanics, Warsaw, Poland, 15-21 Aug2004.

  32- " بررسی تأثیر سطح مقطع تقویت كننده‌ها در بار كمانشپوسته‌های مخروطی تقویت شده تحت بار محوری "، مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین‌المللی) مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر،اردیبهشت 1386.

  33-" تحلیل كمانش پوسته‌های ساده و تقویت شده تحت بار محوری با استفاده ازنرم‌افزار Abaqus"، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اسفند 1385.

  34- "تحلیل و بررسی علل شكست سازه دستگاه آبیاری بارانی سنتر پیوت به روش اجزای محدود و بهینه‌سازی آن"، مجموعه مقالاتچهاردهمین کنفرانس سالانه و دهمین کنفرانس بین‌المللیمهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1385.

  35-"روشهای اپتیكی در تعیین ضریب شدت تنش"، مجموعه مقالات سیزدهمینکنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان، 1384.

  36-"مقایسه تجربی تسلیم مواد در كشش و پیچش و تعیین ضرایب تصحیح منحنی تنش ـكرنش"، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین‌المللیمهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1384.

  37-"بهینه‌سازی ایستگاه اواپراسیون کارخانه قند جوین"، مجموعهمقالات دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین‌المللیمهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، 1383.

  38- "بررسی مکانیزم شکلدهیدر فرآیند فلوفرمینگ توسط روش اجزای محدود"،مجموعهمقالات ششمین کنفرانس ساخت و تولید ایران، دانشگاه امیر کبیر، 1-4دی 1382.

  39- "شبیه‌سازیفرآیند فلوفرم لوله‌های جدارنازک"، مجموعه مقالات یازدهمینکنفرانس سالانه و هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد، 1382.

  40- "تعیین ثابتهای الاستیك موادمرکب با استفاده از آنالیز مودال"، مجموعه مقالات دهمین کنفرانس سالانه و ششمینکنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدینطوسی، 1381.

  41- " ارائه نوعی المان تماسی جهت استفاده درسطوح اصطکاکی بین مواد ذخیره شده و دیواره سیلو"، مجموعه مقالات اولینكنفرانس سازه‌های جدار نازك کشور، دانشگاه ارومیه، 7 - 8 اسفند 1381.

  42- "بررسی استانداردهای موجود در زمینه طراحیخودروهای نظامی از دیدگاه مهندسی فاکتورهای انسانی"، اولین كنفرانس خودروو تجهیزات زرهی، پژوهشكده خودرویی ساصد، 15 و 16 اردیبهشت 1376.

  43- "طراحی برای قابلیت نگهداری و کاهش تعمیرات"،اولین همایش علمی-کاربردی نگهداری و تعمیرات در سپاه، دانشگاه امام حسین (ع)، 27 و28 مهر 1376.

 • - راهنمایی و مشاوره 6 دانشجوی دکتری.

  ـ راهنمایی 30 پایان‌نامه كارشناسی ارشد.

  ـ راهنمایی بیش از 50 پایان‌نامه كارشناسی.

  ـ راهنمایی 25 سمینار كارشناسی ارشد.

  - استاد ممتحن پایان‌نامه‌ها، پیشنهاده‌ها و رساله‌هایکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

 • - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 6thedition, 2012” تألیف F. P. Beer،E. R. Johnston ، J.T. DeWolf و D. F. Mazurek، تحت عنوان " مقاومت مصالح"، انتشاراتسپاهان،   1394.

  - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 5 thedition, 2008” تألیف F. P. Beer،E. R. Johnston ، J.T. DeWolf و D. F. Mazurek، تحت عنوان " مقاومت مصالح"، انتشاراتسپاهان،  1389.

  - ویرایش دوم کتاب "مکاترونیک"، انتشاراتسپاهان، 1389.

  - تألیف کتاب "پلاستیسیته عملی و تغییرشکلفلزات"، دانشگاه امام حسین(ع)، گروه مهندسی مکانیک، 1378.

  - تألیف کتاب "مکاترونیک"، انتشارات سپاهان،1386.

  - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 4 thedition, 2006” تألیف F. P. Beer، E. R. Johnston و J. T. DeWolf، تحت عنوان "مقاومت مصالح"، انتشارات سپاهان، 1386.

  - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 3 thedition, 2002” تألیف F. P. Beer، E. R. Johnston و J. T. DeWolf، تحت عنوان "مقاومت مصالح 1 و 2"، دو مجلد، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، 1383.

  - ترجمه كتاب Instructor`s Manual for Mechanics of Materials (Beer-Johnston,3 th edition, 2002) تألیف Dean P. Updike، دو مجلد،انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، 1383.

  - تألیف جزوه‌ی "اجزای ماشین"، دانشگاه امامحسین(ع)، گروه مهندسی مکانیک، 1366.

  - ترجمه استانداردهای خودروئی”PSA Peugeot Citroën“ از زبانفرانسه، سایپا، سایکو، 1381.

 • - انتخاب کتاب " مقاومت مصالح" بهعنوان کتاب برتر حوزه فنی مهندسی در بخش ترجمه توسط کانون پاسداران اهل قلم، 1387.

  ـ انتخاب به عنوان استاد نمونه از بین مربیان و اعضایهیأت علمی در سطح سپاه، 1384.

  ـ انتخاب به عنوان استاد نمونه از بین مربیان و اعضایهیأت علمی در سطح سپاه، 1383.

  ـ كسب رتبه دوم به عنوان استاد نمونه در دانشكده فنیمهندسی، 82-81.

  ـ برنده جایزه عالی نسب به عنوان استاد راهنمای پایان‌نامهبرتر سال 1380 كشور در مقطع كارشناسی ارشد رشته مهندسی مكانیك، گرایش طراحیكاربردی، با داوری انجمن مهندسان مكانیك ایران، خرداد 1381.

  ـ كسب رتبه سوم بعنوان استاد نمونه در دانشكده فنیمهندسی، 81-80.

  - دریافت لوح‌های تقدیر بی‌شمار دوران خدمت از دستمسئولین مربوط

مصطفی سیاح بادخور

 • مدرک تحصیلی: دکتری
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: mostafa.sayah@eyc.ac.ir
 • تلفن: 023-34521596

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه


 • SarallahHigh school,Mashhad,Iran

  High School iploma,Grade:  19

   

  Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran          

                         B.Sc.Degree in Mechanical Engineering (Solid Mechanics)

  Main Courses Taken: Differential Analysis, FORTRAN,Numerical Methods, Statics, Dynamics, Strength of Materials, Vibration, Control,Machine Design, Dynamics of Machinery, Design of Mechanisms, Thermodynamics, Designof Machine

   

  FerdowsiUniversity of Mashhad, Mashhad,Iran          

                           M Sc. Degree in Mechanical Engineering (Solid Mechanics),

                            Grade:  17.34

  Courses Taken: Advanced Mathematics, Advanced Numerical Methods, Theory ofElasticity, Fracture Mechanics, Fatigue and Creep, Continuum Mechanics, Theory ofplates and Shells.

  M Sc.Thesis: Analytical-Computational Simulation for the Experimental FatigueTests of Cold Expanded-Bolt ClampedAL2024-T3 Specimen

  Started Ph.D. in MechanicalEngineering (Solid Mechanics) at Department of Mechanical Engineering, ImamHossein Comprehensive University, Tehran, Iran.

  Courses Taken: Theory of Plasticity, Impact Mechanics, Advanced Mathematics,Optimization Theory, Finite Element Method, Advanced Composite

   

  Ph.D. Thesis:Investigation of Obliquity Generation in Ceramics-Aluminum Panel for EnhancingTarget Ballistic Performance subjected to Projectile Penetration.

 • 2011-2012     Super Adviser in the construction workshop

  2012-2015     Engineer Inspector Saipa Company in Iran

  2013-2019      Lecture ratMechanical Engineering Departments of several universities in

                        different cities of Iran

  Courses taught: Statics, Dynamics,Vibrations, Strength of Materials, Dynamics of Machinery, Design of Mechanisms,Finite Elements Method, Advanced Numerical Methods, Theory of Elasticity,Optimum Design and Metal   Forming, Fracture Mechanics, ImpactMechanics, Advanced Mathematics, Optimization Theory, Advanced Composite, Theoryof Plasticity.

  Instructorfor the laboratory of "Strength of Materials" and "Dynamicsof machinery"

  2015- Now      Memberof Faculty of Mechanical Engineering of Eyvanekey University

 • Some of Publications:

  - M. Sayah Badkhor, Kh. Vahedi, and A. Naddaf Oskouei, " Presenting a modified theory and analytical investigation of projectilepenetration into ceramic - metal semi-infinite targets," Journalof Solid and Fluid Mechanics, 2019

  - H. Babaei, T. M. Mostofi, M. Sayah Badkhor, "Gasmixture detonation method, a novel processing technique for metal powdercompaction: Response Surface Methodology," Powder technology (UnderReview).

  - M. Sayah Badkhor, A. Mozafari and A. R. Naddaf Oskouei," Study of the early development factors of failure in valves ofreciprocating Compressors by experimental and numerical simulation," ADMTJournal, 2019.

  - M. Sayah Badkhor, A. Naddaf Oskouei, and Kh. Vahedi, " Studying of projectile penetration models into metal and ceramic targets,"Journal of Solid and Fluid Mechanics, (Under Review).

  - M. Sayah Badkhor, A. Naddaf Oskouei, D. Kashani, and M. AghaMola Tehrani, "Experimental and numerical investigation of ballisticimpact on ceramic – metal combined targets with different nosed projectiles,"Modares Mechanical Engineering (Under Press).

  - M. Sayah Badkhor,A. Mozafari, and A. Naddaf Oskouei, "Experimental and numerical investigating of failure factors in one-way ringvalves in reciprocating Compressors," Modares Mechanical Engineering,2019 .

  - M. Sayah Badkhor, A. R. Naddaf Oskouei, H. MohammadiHooyeh, and F. Shirbakht, "Behavior Analysis of Cold Expanded-Bolt ClampedAL2024-T3 Plate," ADMT Journal, vol. 10, pp. 1-13, 2017.

  - H. Mohammadi Hooyeh, A. Naddaf Oskouei, and M. SayahBadkhor, "Primary creep analysis of nanocomposite thick-walled sphereunder thermal, magnetic and mechanical loading using viscoelastic Bergursmodel," Journal of Solid and Fluid Mechanics, vol. 6, pp. 163-174,2016.

  30 papers published in proceedings of different IranianNational and International conferences (in Persian).


 • Super Adviser more than 20 projects in B.Sc.

  Adviser more than 15 theses in M.Sc.

 • 1 book translated in mechanicalengineering field (in Persian)

اخبار تصویری گروه


کارگاه روش تحقیق و نگارش علمی

کارگاه روش تحقیق و نگارش علمی به منظور آشنایی دانشجویان با شیوه نگارش مقاله، ارسال آن ...

پایان نامه ها


بررسی عددی و بهینه سازی کیفیت تشخیص اشیا به منظور کمک به حرکت افراد نابینا

دانشجو:محمدرضا عسکری      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

تحلیل و شبیه سازی لغزش در پنجه ربات اسکارا

دانشجو:محمود عوض بخش جوزم      استاد راهنما: علیرضا نداف اسکوئی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۰۴/۲۴

بهینه سازی فازی یک سیستم کنترل تهویه مطبوع در محیط نرم افزار PLC

دانشجو:عبدالمجید سعیدی      استاد راهنما: علیرضا نداف اسکوئی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۰۹/۲۹

طراحی سیستم ناوبری ربات متحرک در محیط ناشناخته پویا با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دانشجو:حمید داوری      استاد راهنما: محمدرضا الهامی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

تشخیص عیب در سیستم های اندازه گیر هیدرولیکی با استفاده از شبکه های عصبی - فازی تطبیقی

دانشجو:علیرضا شاهمرادی      استاد راهنما: علیرضا نداف اسکوئی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

بهینه¬سازی بخش کنترل در خودروهای هیبرید سری- موازی در راستای کاهش مصرف بنزین به روش فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS)

دانشجو:امید مشیری      استاد راهنما: علیرضا نداف اسکوئی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

بررسی پارامترهای موثر در تشخیص و شناسایی اهداف در سیستم‌‎های رانندگی هوشمند با شبکه عصبی کانولوشن

دانشجو:رسول مرادی روزبهانی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۳۰

پیاده سازی حفظ تعادل در حرکت ربات نائو در محیط های شلوغ با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

دانشجو:عباس خدادادی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

پیاده سازی مدلی جهت پیش بینی پدیده کاویتاسیون در پمپ گریزاز مرکز از طریق تحلیل ارتعاشات و هوش مصنوعی

دانشجو:امیررضا رضائی      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

طراحی الگوریتم بینایی ماشین برای تشخیص نوع خودرو و محل ورودی باک خودرو

دانشجو:میلاد استاجی      استاد راهنما: محمدرضا الهامی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

مدلسازی و تحلیل اجزای محدود استحکام دندان ترمیم شده توسط پست فایبرگلاس

دانشجو:معصومه قمشلوئی شراهی      استاد راهنما: علیرضا نداف اسکوئی

مدل سازی و شبیه سازی عددی رفتار بالستیک اهداف سرامیک - فلز تحت ضربه پرتابه های استوانه‌ای سرتخت

دانشجو:علی اسدی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ارزیابی آسیب و پاسخ ورقهای چهارگوش فلزی مقاوم جوش داده شده تحت بار دینامیکی

دانشجو:رامین جعفری سلیم      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

مطالعه ای بر پاسخ دینامیکی ساختارهای فلزی تحت نفوذ پرتابه صلب مدل سازی و بهینه سازی

دانشجو:محسن ایینی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

بررسی و تحلیل ارتعاشات ناشی از تغییرات جریان در پمپ سانتریفیوژ

دانشجو:صمد مهدوی مهر      استاد راهنما: محمدرضا الهامی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

مروری بر حل های تحلیلی کمانش پوسته های مخروطی کامپوزیتی با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی

دانشجو:رضا كریمی      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

بررسی تجربی رفتار ساختارهای الیاف-فلز حاوی نانوذره تحت ضربه سرعت پایین مکرر با سامانه سقوط وزنه

دانشجو:وحید شریفی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

مطالعه‌ای بر رفتار ورق با هندسه‌های مختلف تحت بارگذاری ضربه‌ای محلی و یکنواخت: مدل‌سازی و تحلیل بهینه

دانشجو:ارش جعفرنژاد      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

مطالعه آزمایشگاهی پاسخ ساختارهای فلز-الیاف حاوی ذرات نانو تحت بارگذاری ضربه‌ای مکرر با پرتابه صلب

دانشجو:محمدسعید رسول رویسی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

مطالعه ای بر خواص مکانیکی قطعات متراکم شده تحت بار ضربه ای سرعت بالا: مدل سازی و بهینه سازی

دانشجو:مهران مروجی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

مطالعه‌ی تحلیلی و عددی جذب انرژی در سازه‌هایی با ضخامت دیواره‌ی متغیر

دانشجو:محمدامین اسفندیارنژاد      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

مدل‌سازی ریاضی و تحلیل بهینه پاسخ غیر الاستیک سازه‌های ساندویچی با هسته‌های مختلف تحت بار دینامیکی

دانشجو:عباس مولودزاده حقویران      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

بررسی تحلیلی و تجربی خستگی در نانوکامپوزیت آلومینیم 7075 تقویت شده با ذرات SiC تولید شده به روش گردابی

دانشجو:امیرحسین فرضی      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸