11 شهریور

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

26 شهریور

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

9 مهر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

10 دی

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

توحید میرزابابای مستوفی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات از دانشگاه گیلان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: t.m.mostofi@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

چهارشنبه و پنجشنبه


 • کارشناسی

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحی جامدات -دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه گیلان

  عنوان پایان‌نامه: بررسی و مقایسه مقاومتخستگی سازه‌های T شکل جوش‌کاری شده و سازه‌های T شکل کامپوزیتی

  استاد راهنما: دکتر کتایون محمدی

  کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی - دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه گیلان

  عنوان پایان‌نامه: بررسی تجربی و تحلیلی تغییر شکل ورق‌های مستطیلی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

  استاد راهنمای اول: دکتر هاشم بابایی         استاد راهنمای دوم: دکتر ابوالفضل درویزه       نمره پایان‌نامه: 19/75

  دکتری

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی مکانیک جامدات - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه گیلان

  عنوان رساله: بررسی تجربی و تئوری تغییر شکل بزرگ ورق‌های نازک تقویت‌شده مستطیلی تحت اثر شوک ناشی از انفجار مخلوط گازها

  استاد راهنمای اول: دکتر مجید علی‌طاولی         استاد راهنمای دوم: دکتر هاشم بابایی       نمره رساله: 20 

  دوره فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت: Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia                                                           

 • 1)جانشین سردبیر و دبیر تخصصی نشریه علمی مکانیک هوافضا از اسفندماه 1400

  2)همکاری در 9 طرح پژوهشی

  3)طراحی و ساخت سامانه تفنگ احتراقی و دراپ همر برای تجهیز آزمایشگاه مرجع ضربه و انفجار 

  4)طراحی سامانه هاپکینسون دومیله‌ای فشاری برای تجهیز آزمایشگاه مرجع ضربه و انفجار

  5)کمک در راه‌اندازی و تأسیس آزمایشگاه ضربه و انفجار دانشگاه گیلان

  6)مسئول تحقیقات آزمایشگاه ضربه و انفجار دانشگاه گیلان

  7)مسئول ارتباط با صنعت آزمایشگاه ضربه و انفجار دانشگاه گیلان

  8)مدیر پروژه طراحی و ساخت سامانه‌های هاپکینسون و شاک تیوب در دانشگاه گیلان

  9)گذراندن دوره کارآموزی در شرکت کنترل خوردگی تکینکو

  10)   مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ایوان‌کی از مهرماه 1401

 • Rokhy H, Mostofi TM. Tracking the explosion characteristics of the hydrogen-air mixture near a concrete barrier wall using CESE IBM FSI solver in LS-DYNA incorporating the reduced chemical kinetic model. International Journal of Impact Engineering (Submitted, Elsevier, Q1, IF:4.208, H-index:123)


  Rokhy H, Mostofi TM, Ozbakkaloglu T. Calibration of different constitutive material models for Vosges sandstone due to its application in rock cutting processes. Rock Mechanics and Rock Engineering (Submitted, Springer, Q1, IF:6.730, H-index:91)


  Haghgoo M, Babaei H, Mostofi TM. Numerical simulation of the influence of confined multi-points ignited H2-O2 mixture on the propagation of shock waves towards a deformable plate. International Journal of Hydrogen Energy (Accepted, Elsevier, Q1, IF:5.816, H-index:215)

   

  Behtaj M, Babaei H, Mostofi TM. Repeated uniform blast loading on welded mild steel rectangular plates. Thin-Walled Structures. 2022 Sep 1;178:109523 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Haghgoo M, Babaei H, Mostofi TM. Dynamic response of thin triangular plates under gaseous detonation loading. Materials Today Communications. 2022 Mar 27:103423 (Elsevier, Q2, IF:3.383, H-index:25)


  Nasiri S, Sadegh-Yazdi M, Mousavi SM, Ziya-Shamami M, Mostofi TM. Repeated underwater explosive forming: Experimental investigation and numerical modeling based on coupled Eulerian-Lagrangian approach. Thin-Walled Structures. 2022 Mar 1;172:108860 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92).

  Haghgoo M, Babaei H, Mostofi TM. 3D numerical investigation of the detonation wave propagation influence on the triangular plate deformation using finite rate chemistry model of LS-DYNA CESE method. International Journal of Impact Engineering. 2021 Dec 10:104108 (Elsevier, Q1, IF:4.208, H-index:123)


  Ghasemi MA, Falahatgar SR, Mostofi TM. Mechanical and thermomechanical mesoscale analysis of multiple surface cracks in ceramic coatings based on the DEM-FEM coupling method. International Journal of Solids and Structures. 2022 Feb 1;236:111336 (Elsevier, Q1, IF:3.90, H-index:169).


  Haghgoo M, Babaei H, Mostofi TM. 2D numerical study on the deflection of thin steel plate subjected to gaseous detonation wave interaction. International Journal of Hydrogen Energy. 2021 Oct 22;46(73):36348-68 (Elsevier, Q1, IF:5.816, H-index:215).


  Hajizadeh M, Yazdani M, Vesali S, Khodarahmi H, Mostofi TM. An experimental investigation into the quasi-static compression behavior of open-cell aluminum foams focusing on controlling the space holder particle size. Journal of Manufacturing Processes. 2021 Oct 1;70:193-204 (Elsevier, Q1, IF:5.010, H-index:53).


  Hosseinzadeh S, Mostofi TM, Babaei H. Impact spot welding of Al/Cu dissimilar metals using gas mixture detonation technique: An experimental investigation and finite element simulation. Journal of Manufacturing Processes. 2021 May 1;65:455-70 (Elsevier, Q1, IF:5.010, H-index:53).


  Hosseinzadeh S, Babaei H, Mostofi TM. An experimental and numerical investigation on impact spot welding of metallic plates using gas mixture detonation technique. Proceedings of the Institution Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2021 Apr;235(4):917-33 (SAGE, Q2, IF:2.311, H-index:34).


  Mostofi TM, Sayah-Badkhor M, Rezasefat M, Ozbakkaloglu T, Babaei H. High-velocity powder compaction: an experimental investigation, modelling, and optimization. Structural Engineering and Mechanics. 2021;78(2);145-61 (Techno Press, Q1, IF:3.524, H-index:58).


  Rokhy H, Mostofi TM. 3D numerical simulation of the gas detonation forming of aluminum tubes considering fluid-structure interaction and chemical kinetic model. Thin-Walled Structures. 2021 Apr 1;161:107469 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Ziya-Shamami M, Babaei H, Mostofi TM, Khodarahmi H. Structural response of monolithic and multi-layered circular metallic plates under repeated uniformly distributed impulsive loading: An experimental study. Thin-Walled Structures. 2020 Dec 1;157:107024 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Mostofi TM, Sayah-Badkhor M, Rezasefat M, Ozbakkaloglu T, Babaei H. Gas mixture detonation load on polyurea-coated aluminum plates. Thin-Walled Structures. 2020 Oct 1;155:106851 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Rezasefat M, Mostofi TM, Ozbakkaloglu T. Repeated localized impulsive loading on monolithic and multi-layered metallic plates. Thin-Walled Structures. 2019 Nov 1;144:106332 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Babaei H, Mostofi TM. New dimensionless numbers for deformation of circular mild steel plates with large strains as a result of localized and uniform impulsive loading. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2020 Feb;234(2):231-45 (SAGE, Q2, IF:2.311, H-index:34).


  Babaei H, Mostofi TM. Modeling and prediction of fatigue life in composite materials by using singular value decomposition method. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2020 Feb;234(2):246-54 (SAGE, Q2, IF:2.311, H-index:34).


  Jamali A, Babaei H, Nariman-Zadeh N, Ashraf Talesh SH, Mostofi TM. Multi-objective optimum design of ANFIS for modelling and prediction of deformation of thin plates subjected to hydrodynamic impact loading. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2020 Mar;234(3):368-78 (SAGE, Q2, IF:2.311, H-index:34).


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimental investigation and analytical modelling for forming of circular-clamped plates by using gases mixture detonation. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2020 Mar;234(5):1102-11 (SAGE, Q2, IF:1.762, H-index:59).


  Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Lu G, Ruan D. Large transverse deformation of double-layered rectangular plates subjected to gas mixture detonation load. International Journal of Impact Engineering. 2019 Mar 1;125:93-106 (Elsevier, Q1, IF:4.208, H-index:123)


  Rezasefat M, Mostofi TM, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M. Dynamic plastic response of double-layered circular metallic plates due to localized impulsive loading. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2019 Jul;233(7):1449-71 (SAGE, Q2, IF:2.311, H-index:34).


  Alitavoli M, Khaleghi E, Babaei H, Mostofi TM, Namazi N. Modeling and prediction of metallic powder behavior in explosive compaction process by using genetic programming method based on dimensionless numbers. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. 2019 Apr;233(2):195-201 (SAGE, Q2, IF:1.620, H-index:32).


  Mostofi TM, Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H. Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading. Thin-Walled Structures. 2018 Feb 28;123:48-56 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M. Experimental and theoretical study on large ductile transverse deformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixture detonation. Strain. 2017 Aug 1;53(4). (Wiley, Q1, IF:1.848, H-index:47)


  Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M. The influence of gas mixture detonation loads on large plastic deformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation and empirical modelling. Thin-Walled Structures. 2017 May 9 118:1-11 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92) 


  Babaei H, Mostofi TM, Namdari-Khalilabad M, Alitavoli M, Mohammadi K. Gas Mixture Detonation Method, a Novel Processing Technique for Metal Powder Compaction: Experimental Investigation and Empirical Modeling. Powder Technology. 2017 Apr 5 315:171-181 (Elsevier, Q1, IF:5.134, H-index:137)


  Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Hosseinzadeh S. On dimensionless numbers for predicting large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin-Walled Structures. 2017 Mar 31;112:118-24 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Babaei H, Mostofi TM, Armoudli E. On dimensionless numbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. 2017 Oct;231(5):939-50 (SAGE, Q2, IF:1.620, H-index:32).


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimental and theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected to water hammer shock loading. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. 2017 Jun;231(3):490-6 (SAGE, Q2, IF:1.620, H-index:32).


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Saeidinejad A. Experimental investigation and dimensionless analysis of forming of rectangular plates subjected to hydrodynamic loading. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2017 Jan 1;58(1):139-47 (Springer, Q3, IF:0.657, H-index:24).


  Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M. Theoretical analysis on the effect of uniform and localized impulsive loading on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates. Thin-Walled Structures. 2016 Dec 31;109:367-76 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimental and analytical investigation into large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin-Walled Structures. 2016 Oct 31;107:257- 65 (Elsevier, Q1, IF:4.442, H-index:92)


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Darvizeh A. Empirical modelling for prediction of large deformation of clamped circular plates in gas detonation forming process. Experimental Techniques. 2016 Dec 1;40(6):1485-94 (Springer, Q3, IF:1.167, H-index:34).


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Namazi N, Rahmanpoor A. Dynamic compaction of cold die Aluminum powders. Geomechanics and Engineering. 2016 Jan 1;10:109-24 (Techno Press, Q2, IF:3.223, H-index:29). 


  Rajabi H, Rezasefat M, Darvizeh A, Dirks JH, Eshghi SH, Shafiei A, Mostofi TM, Gorb SN. A comparative study of the effects of constructional elements on the mechanical behaviour of dragonfly wings. Applied Physics A. 2016 Jan 1;122(1):1-3 (Springer, Q1, IF:2.584, H-index:149).


  Eshghi S, Rajabi H, Darvizeh A, Nooraeefar V, Shafiei A, Mostofi TM, Monsef M. A simple method for geometric modelling of biological structures using image processing technique. Scientia Iranica. Transaction B, Mechanical Engineering. 2016 Oct 1;23(5):2194 (Sharif University of Technology, Q2, IF: 1.435, H-index:51)


  Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH. Effect of gas detonation on response of circular plate experimental and theoretical. Structural Engineering and Mechanics. 2015;56(4):535-48 (Techno Press, Q1, IF:3.524, H-index:58).


  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Study on the response of circular thin plate under low velocity impact. Geomechanics and Engineering. 2015;9(2):207-18 (Techno Press, Q2, IF:3.223, H-index:29).


 • - راهنمایی و مشاوره 6 دانشجوی دکتری.

  ـ راهنمایی 30 پایان‌نامه كارشناسی ارشد.

  ـ راهنمایی بیش از 50 پایان‌نامه كارشناسی.

  ـ راهنمایی 25 سمینار كارشناسی ارشد.

  - استاد ممتحن پایان‌نامه‌ها، پیشنهاده‌ها و رساله‌هایکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

 • - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 6thedition, 2012” تألیف F. P. Beer،E. R. Johnston ، J.T. DeWolf و D. F. Mazurek، تحت عنوان " مقاومت مصالح"، انتشاراتسپاهان،   1394.

  - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 5 thedition, 2008” تألیف F. P. Beer،E. R. Johnston ، J.T. DeWolf و D. F. Mazurek، تحت عنوان " مقاومت مصالح"، انتشاراتسپاهان،  1389.

  - ویرایش دوم کتاب "مکاترونیک"، انتشاراتسپاهان، 1389.

  - تألیف کتاب "پلاستیسیته عملی و تغییرشکلفلزات"، دانشگاه امام حسین(ع)، گروه مهندسی مکانیک، 1378.

  - تألیف کتاب "مکاترونیک"، انتشارات سپاهان،1386.

  - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 4 thedition, 2006” تألیف F. P. Beer، E. R. Johnston و J. T. DeWolf، تحت عنوان "مقاومت مصالح"، انتشارات سپاهان، 1386.

  - ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 3 thedition, 2002” تألیف F. P. Beer، E. R. Johnston و J. T. DeWolf، تحت عنوان "مقاومت مصالح 1 و 2"، دو مجلد، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، 1383.

  - ترجمه كتاب Instructor`s Manual for Mechanics of Materials (Beer-Johnston,3 th edition, 2002) تألیف Dean P. Updike، دو مجلد،انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، 1383.

  - تألیف جزوه‌ی "اجزای ماشین"، دانشگاه امامحسین(ع)، گروه مهندسی مکانیک، 1366.

  - ترجمه استانداردهای خودروئی”PSA Peugeot Citroën“ از زبانفرانسه، سایپا، سایکو، 1381.

 • 1)کسب جایزه بورسیه علمی دانشجویان دکتری ورودی 93 جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت خارجی

  2)کسب رتبه دوم در بین تمامی دانشجویان ارشد ورودی 91 با معدل 16/18

  3)پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه گیلان با استفاده از سهمیه استعداد درخشان (بدون کنکور)

  4)احراز نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان در آذرماه سال 95

  5)کسب جایزه نخبه وظیفه و معرفی به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح توسط بنیاد ملی نخبگان در دی‌ماه 1395

  6)کسب جایزه تحصیلی در سال تحصیلی 97-96 از بنیاد ملی نخبگان

  7)کسب جایزه پژوهشگر برتر با رتبه اول در دانشگاه ایوانکی در آذرماه سال 98

  8)کسب جایزه پژوهشگر برتر با رتبه اول در دانشگاه ایوانکی در آذرماه سال 1400


امین حافظی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه سمنان
 • ایمیل:
 • تلفن: 023-34521596

روزهای حضور در دانشگاه:

شنبه تا پنچشنبه


 • تیتیتیتی • Super Adviser more than 20 projects in B.Sc.

  Adviser more than 15 theses in M.Sc.

 • 1 book translated in mechanicalengineering field (in Persian)

اخبار تصویری گروه


کارگاه روش تحقیق و نگارش علمی

کارگاه روش تحقیق و نگارش علمی به منظور آشنایی دانشجویان با شیوه نگارش مقاله، ارسال آن ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


تحلیل و شبیه سازی لغزش در پنجه ربات اسکارا

دانشجو:محمود عوض بخش جوزم      استاد راهنما: علیرضا نداف اسکوئی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۰۴/۲۴

بهینه سازی فازی یک سیستم کنترل تهویه مطبوع در محیط نرم افزار PLC

دانشجو:عبدالمجید سعیدی      استاد راهنما: علیرضا نداف اسکوئی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۰۹/۲۹

طراحی سیستم ناوبری ربات متحرک در محیط ناشناخته پویا با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دانشجو:حمید داوری      استاد راهنما: محمدرضا الهامی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

تشخیص عیب در سیستم های اندازه گیر هیدرولیکی با استفاده از شبکه های عصبی - فازی تطبیقی

دانشجو:علیرضا شاهمرادی      استاد راهنما: علیرضا نداف اسکوئی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

بهینه¬سازی بخش کنترل در خودروهای هیبرید سری- موازی در راستای کاهش مصرف بنزین به روش فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS)

دانشجو:امید مشیری      استاد راهنما: علیرضا نداف اسکوئی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

بررسی پارامترهای موثر در تشخیص و شناسایی اهداف در سیستم‌‎های رانندگی هوشمند با شبکه عصبی کانولوشن

دانشجو:رسول مرادی روزبهانی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۳۰

پیاده سازی حفظ تعادل در حرکت ربات نائو در محیط های شلوغ با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

دانشجو:عباس خدادادی      استاد راهنما: محمد ربیعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

پیاده سازی مدلی جهت پیش بینی پدیده کاویتاسیون در پمپ گریزاز مرکز از طریق تحلیل ارتعاشات و هوش مصنوعی

دانشجو:امیررضا رضائی      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

بررسی عددی و بهینه سازی کیفیت تشخیص اشیا به منظور کمک به حرکت افراد نابینا

دانشجو:محمدرضا عسکری      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

طراحی الگوریتم بینایی ماشین برای تشخیص نوع خودرو و محل ورودی باک خودرو

دانشجو:میلاد استاجی      استاد راهنما: محمدرضا الهامی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

مدلسازی و تحلیل اجزای محدود استحکام دندان ترمیم شده توسط پست فایبرگلاس

دانشجو:معصومه قمشلوئی شراهی      استاد راهنما: علیرضا نداف اسکوئی

مدل سازی و شبیه سازی عددی رفتار بالستیک اهداف سرامیک - فلز تحت ضربه پرتابه های استوانه‌ای سرتخت

دانشجو:علی اسدی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

برر سی تجربی و عددی رفتار پسکمانش پو ستههای آلومینیومی دارای گ شودگی م ستحکم شده تو سط ورقهای کامپوزیتی دارای لایه فلز

دانشجو:علیرضا نورپور      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

مطالعه ای بر پاسخ دینامیکی ساختارهای فلزی تحت نفوذ پرتابه صلب مدل سازی و بهینه سازی

دانشجو:محسن ایینی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

بررسی و تحلیل ارتعاشات ناشی از تغییرات جریان در پمپ سانتریفیوژ

دانشجو:صمد مهدوی مهر      استاد راهنما: محمدرضا الهامی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

ارزیابی آسیب و پاسخ ورقهای چهارگوش فلزی مقاوم جوش داده شده تحت بار دینامیکی

دانشجو:رامین جعفری سلیم      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

مروری بر حل های تحلیلی کمانش پوسته های مخروطی کامپوزیتی با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی

دانشجو:رضا كریمی      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

بررسی تجربی رفتار ساختارهای الیاف-فلز حاوی نانوذره تحت ضربه سرعت پایین مکرر با سامانه سقوط وزنه

دانشجو:وحید شریفی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

مطالعه‌ای بر رفتار ورق با هندسه‌های مختلف تحت بارگذاری ضربه‌ای محلی و یکنواخت: مدل‌سازی و تحلیل بهینه

دانشجو:ارش جعفرنژاد      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

مطالعه آزمایشگاهی پاسخ ساختارهای فلز-الیاف حاوی ذرات نانو تحت بارگذاری ضربه‌ای مکرر با پرتابه صلب

دانشجو:محمدسعید رسول رویسی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

مطالعه ای بر خواص مکانیکی قطعات متراکم شده تحت بار ضربه ای سرعت بالا: مدل سازی و بهینه سازی

دانشجو:مهران مروجی      استاد راهنما: توحید میرزابابای مستوفی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

مطالعه‌ی تحلیلی و عددی جذب انرژی در سازه‌هایی با ضخامت دیواره‌ی متغیر

دانشجو:محمدامین اسفندیارنژاد      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

مدل‌سازی ریاضی و تحلیل بهینه پاسخ غیر الاستیک سازه‌های ساندویچی با هسته‌های مختلف تحت بار دینامیکی

دانشجو:عباس مولودزاده حقویران      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

بررسی تحلیلی و تجربی خستگی در نانوکامپوزیت آلومینیم 7075 تقویت شده با ذرات SiC تولید شده به روش گردابی

دانشجو:امیرحسین فرضی      استاد راهنما: مصطفی سیاح بادخور

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸