11 شهریور

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

26 شهریور

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

9 مهر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

10 دی

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

شهرام نظری

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت ورزشی از دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: shahram.nazari@yahoo.com

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه-یکشنبه-سه شنبه


 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
  کارشناسی
  تربیت بدنی و علوم ورزشی
  کارشناسی ارشد
  تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت ورزشی  
    دکتری

 • عنوان فعالیت
  محل خدمت
  سمت
  مدت همکاری
  آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی و اداری
  دانشگاه عالی ایوانکی
  عضویت در هیئت امنای و هیئت موسس دانشگاه عالی ایوانکی از طرف وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری
  4 سال
  آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی و اداری
  پاکدشت
  رئیس دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
  7 سال
  آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی و اداری
  پاکدشت
  عضو هیئت موسس دانشگاه پیام نور-مرکز پاکدشت
  7 سال
  آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی و اداری
  دانشگاه عالی ایوانکی
  معاونت دانشجویی و فرهنگی
  5 سال
  آموزشی
  دانشگاه پیام نور استان تهران
  مدیر نظارت، ارزیابی و دبیر کمیته برنامه ریزی و توسعه کاربردی
  2 سال
  پژوهشی
  فدراسیون ورزشهای رزمی
  عضو هیئت رئیسه و مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش
  5 سال


 • موضوع (نام مقاله)
  مشخصات (نام نشریه / ناشر / محل نشر / نوع و...)


  روایی و پایانی پرسشنامه بازاریابی هیجانی در مصرف‌کنندگان ورزش همگانی
  فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی
  دانشگاه علامه طباطبایی

  ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه برای یادگیری، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در کارشناسان دانشکده‌های علوم ورزشی
  مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
  دانشگاه پیام نور گرمسار
  علمی-پژوهشی

  تأثیر سایش اجتماعی برعملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش میانجی‌گری درگیری شغلی
  مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
  دانشگاه پیام نور گرمسار

  ارتباط سایش اجتماعی با بهزیستی شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال با میانجی‌گری تعارض
  مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری
  نشریه علمی- پژوهشی
   

  تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان
  مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

  اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
  سخنران ویژه
  بازاریابی هیجانی
  دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) قزوین

  اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
  سخنران ویژه
  نگرش سنجی دانشجویان تربیت بدنی در رابطه با مصرف مواد مخدر
  دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره)

  دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
  سخنران
  تبیبن پارادیم بازاریابی هیجانی در مدیریت ورزش شهروندی
  تهران

  اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پژوهش
  پوستر
  بررسی فعالیتهای فوق برنامه ورزشی مقطع آموزش و پرورش ایران
  اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

  موضوع (نام كتاب)
  مشخصات (نام نشریه / ناشر / محل نشر / نوع و...)


  راهنمای درس سمینار
  ترجمه
  انتشارات آسمان نگار

  مدیریت فروش در ورزش
  ترجمه
  انتشارات بامداد

  روش‌های تحقیق برای مدیریت ورزشی
  ترجمه
  انتشارات آسمان نگار

  بازاریابی ورزشی
  ترجمه
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

  پرورش مهارتهای جسمانی، حرکتی، ویژه پسران رشته تربیت بدنی-گروه خدمات شاخه فنی و حرفه‌ای پایه دهم دوره دوم متوسطه
  تألیف
  وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

  تربیت بدنی عمومی و ورزش
  تألیف
  دانشگاه ایوان‌کی

مهدی محمودی یکتا

 • مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت ورزشی- دانشگاه علامه طباطبایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: mahmoodiyekta@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه-چهارشنبه-پنجشنبه


 • مقطع

  رشته تحصیلی

  دانشگاه محل تحصیل

  سال ورود و پایان

  معدل

  کارشناسی

  تربیت بدنی و علوم ورزشی

  اراک

  1384-1380

  16/11

  کارشناسی ارشد

  تربیت بدنی و علوم ورزشی

  اصفهان

  1387-1385

  18/46

  دکترا

  مدیریت ورزشی

  علامه طباطبایی

  1395-1399

  19/90

 • نام مرکز

  نوع فعالیت

  سال ورود و پایان

  دانشگاه ایوان کی

  عضو هیات علمی

  تاکنون -1392

  دانشگاه ایوان کی

  مدیر تربیت بدنی

  تاکنون -1394

  دانشگاه ایوان کی

  استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی

  1397 -1394

  اداره ورزش و جوانان ایوان کی

  رئیس هیات دوومیدانی شهر ایوان کی

  تاکنون -1397

  دانشگاه ایوان کی

  عضو شوراء کانون بسیج اساتید

  1393-1392

  کمیته ملی المپیک

  دبیر کمیته برنامه ریزی و هماهنگی دومین همایش علمی دانشجویی بازاریابی ورزشی

  1392

 • سوابق پژوهشی:

   

  عنوان فعالیت پژوهشی

  نوع فعالیت

  زمان اجرا

  سازمان یا ارگان مربوطه

  تأثیر مولفه های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی اعزامی به ایران

  مقاله علمی پژوهشی

  1391

  فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی-1391

  The role of cultural and substructure components on decreasing sport tourism in Iran

  مقاله ISI

  2014

  Advances in Applied Science Research

   

  Sport tourism by ecotourism resources and unnatural attractions.

  مقاله ISI

  2015

  International journal of sport sciences-2015

  Sport tourism marketing by Ecotourism resources and unnatural attractions

  مقاله ISI

  2015

  International journal of sport sciences-2015

  Motivation needs and job caracteristics of physical education teachers in semnan province.

  مقاله همایش

  1394

  نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی-1394

  The effect of cultural factors on increasing of sport tourist in iran

  مقاله همایش

  2016

  ششمین همایش بین المللی دانشگاهیان مقیم ترکیه-دانشگاه آنکارا

  تاثیر جاذبه های طبیعی و غیر طبیعی در گرایش گردشگران ورزشی به ایران

  مقاله همایش

  1394

  اولین همایش ملی بازاریابی ورزش-1394

  تاثیر تبلیغات رسانه ای بر گرایش افراد به ورزش همگانی

  مقاله همایش

  1394

  همایش ملی ورزش برای همه-1394

  رابطه بین تعهد عاطفی و انگیزش پیشرفت دبیران تربیت بدنی استان سمنان

  مقاله همایش

  1394

  اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پزوهش

  رابطه بین تعهد سازمانی با اعتماد و رضایتمندی شغلی در دبیران تربیت بدنی شهرستان بندر عباس

  مقاله همایش

  1396

  سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

  رابطه بین تعهد سازمانی با اعتماد و رضایتمندی شغلی در دبیران تربیت بدنی شهرستان بندرعباس

   

  مقاله همایش

  1394

  اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پزوهش

  مطالعه ارتباط عجین شدن با شغل بر رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تهران

  مقاله همایش

  1395

  دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

  بهبود سطح رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تهران با استفاده از هوش هیجانی و چابکی سازمانی

  مقاله همایش

  1395

  دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

  نگرش سنجی دانشجویان رشته تربیت بدنی در رابطه با مصرف مواد مخدر

  مقاله همایش

  1395

  اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت،پیشگیری و قهرمانی

  تاثیر جاذبه های طبیعی(اکوتوریسم) و غیر طبیعی در بازاریابی و گرایش گردشگرام ورزشی به ایران

  مقاله همایش

  1394

  اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی ایران

  رابطه بین نیازهای انگیزشی با ویژگی های شغلی در دبیران تربیت بدنی استان سمنان

  مقاله همایش

  1394

  نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

  رابطه بین تعهد سازمانی با اعتماد و رضایتمندی شغلی در دبیران تربیت بدنی شهرستان بندرعباس

   

  مقاله همایش

  1396

  سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

  نقش امنیت بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزش های زمستانی (مطالعه موردی: پیست های اسکی تهران

  مقاله همایش

  1397

  کنفرانس بین المللی امنیت،پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی

   

                                                

  تأثیر سهولت خدمات بر اهداف آینده خرید مصر ف کنندگان مراکز ورزشی ارزا ن قیمت

  مقاله همایش

  1397

  چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

  بررسی رابطه بین انگیزۀ مشارکت در ورزش با شادی پسران دوره اول و دوم متوسطه شهرگرمسار

  مقاله همایش

  1397

  یازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

  تألیف،ترجمه، تصحیح و... کتاب:

  نام کتاب

  نوع کتاب

  تاریخ و نوبت چاپ

  انتشارات

  تربیت بدنی عمومی و ورزش

  تالیف و گردآوری

  1395- اول

  دانشگاه ایوان کی

  تربیت بدنی عمومی و ورزش

  تالیف و گردآوری

  1395- دوم

  دانشگاه ایوان کی

   

  استادمشاور 4 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

  سوابق تدریس:

  نام دانشگاه

  نوع فعالیت

  سال ورود و پایان

  دانشگاه اصفهان

  تدریس

  1386-1385

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

  تدریس

  1390 -1387

  دانشگاه پیام نور واحد گرمسار

  تدریس

  تاکنون -1392

  آموزشکده فنی حرفه ای سما ایوان کی

  تدریس

  تاکنون-1390

  دانشگاه پیام نور واحد ایوان کی

  تدریس

  تاکنون-1394

   

   

 • عنوان

  تاریخ

  نام و سمت اعطاء کننده

  مقام دوم مسابقات فوتسال جشنواره ورزشی بسیج اساتید استان سمنان

  1393

  دانشگاه صنعتی شاهرود

  مقام دوم مسابقات فوتسال جشنواره ورزشی بسیج اساتید استان سمنان

  1395

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

  مقام اول مسابقات دو ومیدانی شهرستان گرمسار

  1376

  اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار

  مقام اول مسابقات فوتبال مدارس شهرستان گرمسار

  1379

  اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار

  استاد نمونه دانشگاه ایوان کی در چهار دوره

  1392-1394

  1397-1398

  دانشگاه ایوان کی

اخبار تصویری گروه


پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

گروه علوم ورزشی دانشگاه ایوان کی مطابق با «آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان ...

دریافت جوایز پانزدهمین دوره جشنواره ورزشی

به اطلاع دانشجویانی که در پانزدهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی (نیمسال 972) ...

کانال تلگرامی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری و کارشناسی ارشد،جهت اطلاع از آخرین اخبار و مصوبات ...

پانزدهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی

برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی در طول ترم تحصیلی 972،جهت کسب ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


تدوین مدل توسعه گردشگری ورزشی استان آذزبایجان شرقی با تاکید بر جاذبه های تاریخی و فرهنگی

دانشجو:سجاد گلشائی      استاد راهنما: لقمان کشاورز

ارزیابی عملکرد اداره کل و ادارات ورزش و جوانان استان سمنان بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

دانشجو:علی حسین پورمیاندسته      استاد راهنما: سیده فریده هادوی

تحلیل وضعیت تربیت بدنی دوره ابتدایی منطقه 20 شهر تهران

دانشجو:فاطمه نیك پی      استاد راهنما: سعید صانعی

ارزش گذاری ورزش در جامعه و بررسی میزان تمایل به پرداخت جهت میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی

دانشجو:مسعود جعفری      استاد راهنما: شهرام نظری

ارزش گذاری ورزش در جامعه و بررسی میزان تمایل به پرداخت جهت میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی

دانشجو:مسعود جعفری      استاد راهنما: شهرام نظری

ارزش گذاری ورزش در جامعه و بررسی میزان تمایل به پرداخت جهت میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی

دانشجو:مسعود جعفری      استاد راهنما: شهرام نظری

ارزش گذاری ورزش در جامعه و بررسی میزان تمایل به پرداخت جهت میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی

دانشجو:مسعود جعفری      استاد راهنما: شهرام نظری

شناسایی راهکارهای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری عمومی

دانشجو:محسن ظریفی خامنه      استاد راهنما: مهدی محمودی یکتا

بررسی مسئولیت اجتماعی سازمان¬های ورزشی شهر تهران بر اساس ایزو 26000

دانشجو:احترام احمدی      استاد راهنما: شهرام نظری

رابطه حمایت سازمانی ادراک‌شده و سرمایه روان‌شناختی در معلمان تربیت‌بدنی با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی

دانشجو:فرشته احمدی      استاد راهنما: شهرام نظری

نقش رسانه های آموزشی در تدریس معلمان تربیت بدنی در دوران اپیدمی کووید -19

دانشجو:محبوبه عربی      استاد راهنما: مهدی محمودی یکتا

توصیف و مقایسه وضعیت کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی در مقطع کارشناسی

دانشجو:فرشاد نظری      استاد راهنما: فرشاد تجاری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

تبین استراتژی آمیخته بازاریابی به منظور افزایش جذب مشتری و وفاداری مشتریان به باشگاه ورزشی شهرستان دامغان

دانشجو:فاطمه خسروی      استاد راهنما: سعید صانعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

مقایسه شاخص‌های استعدادیابی فوتبال و فوتسال در ایران گزارش سوم - فصل چهارم و پنجم

دانشجو:مهدی قوچی      استاد راهنما: سیده فریده هادوی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

ارتباط بین تفکر استراتژیک و هوش سیاسی با ویژگی های شخصیتی رؤسای فدراسیون های ورزشی

دانشجو:رامین نجفی      استاد راهنما: حمید خداداد کاشی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

رابطه حمایت خودمختاری ادراک شده با میزان پرداختن به فعالیت های ورزشی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر تهران با نقش میانجی ترس از شکست

دانشجو:علی لطفی      استاد راهنما: شهرام نظری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر توسعه فردی معلمان تربیت بدنی شهر تهران با نقش میانجی گری چابکی یادگیری

دانشجو:مریم احمدی      استاد راهنما: شهرام نظری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

تاثیر پرداختن به فعالیت های بدنی بر بهزیستی روانی و سلامت اجتماعی دانش آموزان با نقش میانجی استفاده از رسانه های اجتماعی

دانشجو:اسلام عیوضی      استاد راهنما: شهرام نظری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

توسعه فردی نومعلمان ورزش شهر تهران: تاثیر یگانگی معلم-حرفه و یگانگی معلم- محیط کاری و نقش میانجی روابط مبتنی بر اعتماد

دانشجو:فرحناز نوری فرد      استاد راهنما: شهرام نظری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

ارتباط ویژگی¬های شخصیتی با بی¬تفاوتی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی (مورد مطالعه: معلمان تربیت بدنی)

دانشجو:عرفان گل محمدی      استاد راهنما: شهرام نظری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

نقش گردشگری ورزشی در توسعه دیپلماسی ورزشی ایران

دانشجو:ریحانه محمدی      استاد راهنما: مهدی محمودی یکتا

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

شناسایی موانع پیش روی معلمان تربیتبدنی در بکارگیری روش درس‌پژوهی در دوران کرونا (مطالعه موردی: استان سمنان)

دانشجو:مهران شاه حسینی      استاد راهنما: مهدی محمودی یکتا

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

تاثیر سهولت خدمات و کیفیت ادراک شده بر درک ارزش و اهداف آینده خرید مصرف کنندگان مراکز ورزشی ارزان قیمت

دانشجو:مهدی جنتی      استاد راهنما: شهرام نظری

نقش دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های ارتباطی در ارتقاء قابلیت‌های بازاریابی فدراسیون دوچرخه‌سواری

دانشجو:سیدایمان دلیل حیرتی      استاد راهنما: شهرام نظری

نقش مدیریت شهری و فرهنگ پذیری شهروندان در استفاده از دوچرخه‌سواری همگانی بر ارتقاء توسعه پایدار شهری با رویكرد بازاریابی اجتماعی

دانشجو:شیده روزبه تهرانی      استاد راهنما: احمد محمودی

نقش شایستگی‌های مدیریتی و سرمایه‌های ساختاری در اثربخشی برنامه‌های بازاریابی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران

دانشجو:میلاد صافی      استاد راهنما: احمد محمودی

نقش عوامل کالبدی و سرمایه انسانی در توسعه ورزش دانش‌آموزی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

دانشجو:مرتضی صادقی      استاد راهنما: احمد محمودی

ارتباط بین سکوت سازمانی با عدالت سازمانی و نقش میانجی بدبینی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران

دانشجو:كریم نعمتی      استاد راهنما: سیده فریده هادوی

مطالعه تطبیقی بازاریابی آموزشی ( مورد مطالعه هنرستان های تربیت بدنی )

دانشجو:محمد قربانی      استاد راهنما: سیده فریده هادوی

نقش فضای مجازی در حالات خرید مشتریان محصولات ورزشی (مطالعه موردی: فروشگاه های عرضه کننده محصولات ورزشی استان سمنان)

دانشجو:سمانه رادمند      استاد راهنما: اسماعیل ذبیحی

تأثیرات بازاریابی دهان به دهان در وفاداری مشتریان باشگاه های بدنسازی(مطالعه موردی شهر گرمسار)

دانشجو:مازیار نعیم زاده خراسانی      استاد راهنما: مهدی محمودی یکتا

تاثیر اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی بازاریابان بر عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی

دانشجو:علیرضا صبور      استاد راهنما: حمید خداداد کاشی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۲۰

تعیین عوامل جذب حامیان مالی در فدراسیون بسکتبال ج.ا.ا

دانشجو:احمد گرامی گنجه      استاد راهنما: فرشاد تجاری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

شناسایی چالش های گردشگری ورزشی در دوران کرونا و پساکرونا

دانشجو:بهزاد فتحی اغچه رود      استاد راهنما: احمد محمودی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

ارزیابی نقش بازاریابی دیجیتال و اخلاق‌گرا در رونق کسب و کارهای کوچک خدماتی صنعت ورزش

دانشجو:تیناسادات حسینی      استاد راهنما: احمد محمودی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از شبکه های مجازی در زمینه خدمات ورزشی

دانشجو:وحید عربخانی      استاد راهنما: سیده فریده هادوی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

نقش رسانه های جمعی در گرایش نوجوانان شهرستان پاکدشت به ورزش قهرمانی

دانشجو:رامین بسطامی      استاد راهنما: مهدی محمودی یکتا

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

مقایسه اثرتمرینات دید ورزشی مبتنی بر موقعیت ویژه بر اعتماد به نفس و یادگیری مهارت پاس بغل پای فوتبال

دانشجو:محدثه حسنی      استاد راهنما: شهرام نظری

تأثیر تمرینات ذهن آگاهی بر تصمیم‌گیری و اضطراب داوران لیگ برتر فوتبال ایران طی دوران پاندمی ویروس کرونا

دانشجو:اسمعیل اجتهادی      استاد راهنما: شهرام نظری

ارتباط میزان فعالیت بدنی با کیفیت خواب و کارکرد شناختی با نقش میانجیگر افسردگی در بین سالمندان شهر تهران

دانشجو:ژیلا دانای طوس      استاد راهنما: یداله آزادی

ارتباط میزان فعالیت بدنی با کیفیت خواب و کارکرد شناختی با نقش میانجیگر افسردگی در بین سالمندان شهر تهران

دانشجو:ژیلا دانای طوس      استاد راهنما: یداله آزادی

ارتباط میزان فعالیت بدنی با کیفیت خواب و کارکرد شناختی با نقش میانجیگر افسردگی در بین سالمندان شهر تهران

دانشجو:ژیلا دانای طوس      استاد راهنما: یداله آزادی

ارتباط میزان فعالیت بدنی با کیفیت خواب و کارکرد شناختی با نقش میانجیگر افسردگی در بین سالمندان شهر تهران

دانشجو:ژیلا دانای طوس      استاد راهنما: یداله آزادی

ارتباط میزان فعالیت بدنی با کیفیت خواب و کارکرد شناختی با نقش میانجیگر افسردگی در بین سالمندان شهر تهران

دانشجو:ژیلا دانای طوس      استاد راهنما: یداله آزادی

ارتباط میزان فعالیت بدنی با کیفیت خواب و کارکرد شناختی با نقش میانجیگر افسردگی در بین سالمندان شهر تهران

دانشجو:ژیلا دانای طوس      استاد راهنما: یداله آزادی

ارتباط میزان فعالیت بدنی با کیفیت خواب و کارکرد شناختی با نقش میانجیگر افسردگی در بین سالمندان شهر تهران

دانشجو:ژیلا دانای طوس      استاد راهنما: یداله آزادی

ارتباط میزان فعالیت بدنی با کیفیت خواب و کارکرد شناختی با نقش میانجیگر افسردگی در بین سالمندان شهر تهران

دانشجو:ژیلا دانای طوس      استاد راهنما: یداله آزادی

تاثیر یک دوره برنامه ذهن آگاهی بر کمال گرایی منفی ، نیمرخ حالات خلقی ، اضطراب و اختلال خوردن فوتبالیست هی جوان دارای اعتیاد به تمرین

دانشجو:فرامرز سلطانی لرگانی      استاد راهنما: پیمان هنرمند

تاثیر نوروفیدبک بر اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی فوتبالیست های نخبه

دانشجو:محمد حاجی عیسی      استاد راهنما: پیمان هنرمند

اثر بخشی تمرینات یوگا بر کنترل استرس، اضطراب، کیفیت خواب و خودکارآمدی ترس از افتادن زنان سالمند کم تحرک استان تهران

دانشجو:هدیه وهاب زادگان      استاد راهنما: پیمان هنرمند

تاثیر تحریک مستقیم فراجمجمه ای مغز بر تصمیم گیری و رفتار بینایی داوران فوتبال و فوتسال زن

دانشجو:غزاله معینی      استاد راهنما: پیمان هنرمند

نقش سلامت معنوی در پیش بینی سلامت روان و کیفیت زندگی در ورزشکاران نخبه ناشنوا

دانشجو:هادی پرگیر      استاد راهنما: پیمان هنرمند

تأثیر تصویرسازی ذهنی بر اجرای پرتاب آزاد در بازیکنان نوجوان بسکتبال تهران

دانشجو:علی كوچك پور      استاد راهنما: سیده فریده هادوی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

تاثیر استرس و اضطراب رقابتی بر عملکرد ورزشکاران

دانشجو:فاطمه کشاورزی      استاد راهنما: یداله آزادی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

تاثیر ۸ هفته برنامه ذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر میزان افسردگی و کیفیت خواب نوجوانان ورزشکار

دانشجو:نادیا میلانی نژاد      استاد راهنما: ابراهیم نوروزی سید حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۱۱/۰۶