مهدی محمودی یکتا

 • مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت ورزشی- دانشگاه علامه طباطبایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: mahmoodiyekta@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه-چهارشنبه-پنجشنبه


 • مقطع

  رشته تحصیلی

  دانشگاه محل تحصیل

  سال ورود و پایان

  معدل

  کارشناسی

  تربیت بدنی و علوم ورزشی

  اراک

  1384-1380

  16/11

  کارشناسی ارشد

  تربیت بدنی و علوم ورزشی

  اصفهان

  1387-1385

  18/46

  دکترا

  مدیریت ورزشی

  علامه طباطبایی

  1395-1399

  19/90

 • نام مرکز

  نوع فعالیت

  سال ورود و پایان

  دانشگاه ایوان کی

  عضو هیات علمی

  تاکنون -1392

  دانشگاه ایوان کی

  مدیر تربیت بدنی

  تاکنون -1394

  دانشگاه ایوان کی

  استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی

  1397 -1394

  اداره ورزش و جوانان ایوان کی

  رئیس هیات دوومیدانی شهر ایوان کی

  تاکنون -1397

  دانشگاه ایوان کی

  عضو شوراء کانون بسیج اساتید

  1393-1392

  کمیته ملی المپیک

  دبیر کمیته برنامه ریزی و هماهنگی دومین همایش علمی دانشجویی بازاریابی ورزشی

  1392

 • سوابق پژوهشی:

   

  عنوان فعالیت پژوهشی

  نوع فعالیت

  زمان اجرا

  سازمان یا ارگان مربوطه

  تأثیر مولفه های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی اعزامی به ایران

  مقاله علمی پژوهشی

  1391

  فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی-1391

  The role of cultural and substructure components on decreasing sport tourism in Iran

  مقاله ISI

  2014

  Advances in Applied Science Research

   

  Sport tourism by ecotourism resources and unnatural attractions.

  مقاله ISI

  2015

  International journal of sport sciences-2015

  Sport tourism marketing by Ecotourism resources and unnatural attractions

  مقاله ISI

  2015

  International journal of sport sciences-2015

  Motivation needs and job caracteristics of physical education teachers in semnan province.

  مقاله همایش

  1394

  نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی-1394

  The effect of cultural factors on increasing of sport tourist in iran

  مقاله همایش

  2016

  ششمین همایش بین المللی دانشگاهیان مقیم ترکیه-دانشگاه آنکارا

  تاثیر جاذبه های طبیعی و غیر طبیعی در گرایش گردشگران ورزشی به ایران

  مقاله همایش

  1394

  اولین همایش ملی بازاریابی ورزش-1394

  تاثیر تبلیغات رسانه ای بر گرایش افراد به ورزش همگانی

  مقاله همایش

  1394

  همایش ملی ورزش برای همه-1394

  رابطه بین تعهد عاطفی و انگیزش پیشرفت دبیران تربیت بدنی استان سمنان

  مقاله همایش

  1394

  اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پزوهش

  رابطه بین تعهد سازمانی با اعتماد و رضایتمندی شغلی در دبیران تربیت بدنی شهرستان بندر عباس

  مقاله همایش

  1396

  سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

  رابطه بین تعهد سازمانی با اعتماد و رضایتمندی شغلی در دبیران تربیت بدنی شهرستان بندرعباس

   

  مقاله همایش

  1394

  اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پزوهش

  مطالعه ارتباط عجین شدن با شغل بر رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تهران

  مقاله همایش

  1395

  دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

  بهبود سطح رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تهران با استفاده از هوش هیجانی و چابکی سازمانی

  مقاله همایش

  1395

  دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

  نگرش سنجی دانشجویان رشته تربیت بدنی در رابطه با مصرف مواد مخدر

  مقاله همایش

  1395

  اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت،پیشگیری و قهرمانی

  تاثیر جاذبه های طبیعی(اکوتوریسم) و غیر طبیعی در بازاریابی و گرایش گردشگرام ورزشی به ایران

  مقاله همایش

  1394

  اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی ایران

  رابطه بین نیازهای انگیزشی با ویژگی های شغلی در دبیران تربیت بدنی استان سمنان

  مقاله همایش

  1394

  نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

  رابطه بین تعهد سازمانی با اعتماد و رضایتمندی شغلی در دبیران تربیت بدنی شهرستان بندرعباس

   

  مقاله همایش

  1396

  سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

  نقش امنیت بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزش های زمستانی (مطالعه موردی: پیست های اسکی تهران

  مقاله همایش

  1397

  کنفرانس بین المللی امنیت،پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی

   

                                                

  تأثیر سهولت خدمات بر اهداف آینده خرید مصر ف کنندگان مراکز ورزشی ارزا ن قیمت

  مقاله همایش

  1397

  چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

  بررسی رابطه بین انگیزۀ مشارکت در ورزش با شادی پسران دوره اول و دوم متوسطه شهرگرمسار

  مقاله همایش

  1397

  یازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

  تألیف،ترجمه، تصحیح و... کتاب:

  نام کتاب

  نوع کتاب

  تاریخ و نوبت چاپ

  انتشارات

  تربیت بدنی عمومی و ورزش

  تالیف و گردآوری

  1395- اول

  دانشگاه ایوان کی

  تربیت بدنی عمومی و ورزش

  تالیف و گردآوری

  1395- دوم

  دانشگاه ایوان کی

   

  استادمشاور 4 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

  سوابق تدریس:

  نام دانشگاه

  نوع فعالیت

  سال ورود و پایان

  دانشگاه اصفهان

  تدریس

  1386-1385

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

  تدریس

  1390 -1387

  دانشگاه پیام نور واحد گرمسار

  تدریس

  تاکنون -1392

  آموزشکده فنی حرفه ای سما ایوان کی

  تدریس

  تاکنون-1390

  دانشگاه پیام نور واحد ایوان کی

  تدریس

  تاکنون-1394

   

   

 • عنوان

  تاریخ

  نام و سمت اعطاء کننده

  مقام دوم مسابقات فوتسال جشنواره ورزشی بسیج اساتید استان سمنان

  1393

  دانشگاه صنعتی شاهرود

  مقام دوم مسابقات فوتسال جشنواره ورزشی بسیج اساتید استان سمنان

  1395

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

  مقام اول مسابقات دو ومیدانی شهرستان گرمسار

  1376

  اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار

  مقام اول مسابقات فوتبال مدارس شهرستان گرمسار

  1379

  اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار

  استاد نمونه دانشگاه ایوان کی در چهار دوره

  1392-1394

  1397-1398

  دانشگاه ایوان کی