11 شهریور

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

26 شهریور

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

9 مهر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

10 دی

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

حسین عالی

 • مدرک تحصیلی: دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: hosseinaali@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه (ساعات پاسخگویی در طول هفته) روزهای دوشنبه وسه شنبه ساعت 9 الی 14:30


 • کارشناسی ارشد: رشته مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی

  با عنوان پایان نامه طرح مرمت و احیای کاروانسرای قلعه سنگی قلمرود.


  دکتری : رشته باستان شناسی گرایش اسلامی


  با عنوان مطالعه و تحلیل معماری مسکونی نواحی شمالی دشت کویر در عهد قاجاریه بر اساس شواهد باستان شناختی استان

  سمنان  با معدل 18/36

 • مدیر گروه مرمت و معماری و شهرسازی دانشگاه ایوان‌کی از سال 1388 تا کنون

  گذراندن دوره کارآموزی ارشد درسایتهای مرمتی تخت سلیمان و معبد آناهیتای کنگاور

  مشاور فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ایوان کی


 • عنوان مقاله

  نویسندگان

  محل انتشار

  سال انتشار

  1- گونه شناسی کاروانسراهای دوره قاجاریه شهرستان سبزوار

  مهتاب رحمانی ثانی - حسین عالی

  ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

  1398

  2- مکان یابی مرکز آموزشی حمایتی نان آوران کوچک در کهریزک

  زهرا قناعت - اسماعیل صرافی گهر - حسین عالی

  چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدا

  1397

  3- . طراحی مجموعه آموزشی حمایتی نان آوران کوچک با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی

  زهرا قناعت - اسماعیل صرافی گهر - حسین عالی

  چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

  1397

  4- تحلیل و بررسی تاثیر معماری در کاهش آسیب های اجتماعی (نمونه موردی: کودکان کار)

  زهرا قناعت - اسماعیل صرافی گهر - حسین عالی

  چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

  1397

  5- بررسی استفاده از مصالح هوشمند در طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد توسعه پایدار

  زهرا قناعت - اسماعیل صرافی گهر - حسین عالی

  چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

  1397

  6- ارزیابی پتانسیل شهر اسلامشهر در ارتقا صنعت گردشگری و توریسم بر اساس ماتریس SWOT

  حسین عالی - ستاره آگاهی کشه

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

  1397

  7-  بررسی نقش فضاهای عمومی شهری در جهت ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی با رویکرد پایداری اجتماعی

  آناهیتا مختاری - علیرضا یادگاری - حسین عالی

  چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

  1397

  8- بررسی اثربخشی پل طبیعت تهران در منظر شهری با تکیه بر ارزیابی فاکتورهای اکولوژی شهری

  آناهیتا مختاری - علیرضا یادگاری - حسین عالی

  چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

  1397

  9- بررسی تاثیرگذاری طبیعت بر روحیه شهروندی و روند طراحی معماری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی شهری و توسعه پایدار

  آناهیتا مختاری - علیرضا یادگاری - حسین عالی

  چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

  1397

  10- . طراحی پلازای شهری در میدان ونک تهران با رویکرد معماری پایدار (بوم شناسی)

  آناهیتا مختاری - علیرضا یادگاری - حسین عالی

  چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

  1397

  11- بررسی وضعیت کیلان و پتانسیل های آن در جذب گردشگر بر اساس ماتریس swot

  حسین عالی - ملیکا شیرزادی

  کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی

  1397

  12- بررسی رنگ بر اساس کاشی کاریهای مسجد امام، مسجد شیخ لطف االله و مسجد حکیم اصفهان در دوره صفویه

  سمیه منتی - حسین عالی

  کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی

  1397

  13- بررسی طراحی ساختمان های بلند مرتبه اداری بر مبنای رویکرد اکولوژیک با استفاده از جدول SWOT

  علی باقری - اسماعیل صرافی گهر - حسین عالی

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

  1397

  14- تاثیر بازطراحی و بهسازی بیمارستان های قدیمی در رضایتمندی بیمار و درآمدزایی بیمارستان نمونه موردی: بیمارستان موقوفه مفرح (یاخچی آباد)

  سجاد محمدتقی پور - سیاوش تیموری - حسین عالی

  چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

  1397

  15- مطالعه و بررسی ویژگی های معماری و آرایه های قلعه کلاک لواسان

  حسین عالی - تینا میرزازاده قهجاورستانی

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

  1397

  16- طراحی برج کشاورزی در شهر تهران با رویکرد کاهش آلودگی های محیطی

  سیده حمیده میرحسینی - علیرضا یادگاری - حسین عالی

  چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

  1397

  17- مقایسه دیوارنگاره های دوره زندیه با تاکید بر تکیه هفت تنان شیراز

  مهرناز آذرمهر - حسین عالی

  چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

  1397

  18- بررسی و تحلیل ایجاد امنیت و پیشگیری از جرم بر اساس طراحی محیطی (نمونه موردی: ترمینال جنوب شهر تهران)

  مهرناز آذرمهر - حسین عالی

  چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

  1397

  19- امکان سنجی و مکانیابی طراحی ایستگاه آتش نشانی مورد مطالعه روستای ارمبویه در شهرستان پاکدشت

  حسین عالی - کامران رضائی زاده مهابادی - زهره کرمانشاهی

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

  1397

  20- بررسی تاثیر فضاهای جمعی شهری بر شکوفایی فرهنگی و اجتماعی (موردمطالعه میدان نقش جهان دوره صفوی و کتابخانه هرات دوره تیموری)

  حسین عالی - محسن حیدری

  سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری

  1397

  21-  تحلیل نقش بازآفرینی باغ بابر در احیای فرهنگی و اجتماعی شهر کابل 

  حسین عالی - محسن حیدری

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

  1397

  22- آسیب شناسی خانه دکتر علی شریعتی روستای کاهک

  حسین عالی - علی فرحانی - زهره کاهه

  سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

  1396

  23- بررسی سیر تحول معماری مقابر سلجوقی با تاکید بر نقشه و تزیینات آن ها،با استناد به چند نمونه شاخص (برج چهل دختران و برج مهمان دوست دامغان، سه گنبد ارومیه و گنبد سرخ مراغه)

  حسین عالی - نیلوفر محمدزاده - محسن عالی

  پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

  1396

  24- گونه شناسی انواع کاروانسرا در مناطق کویری از منظر معماری

  حسین عالی - پریسا منصور - انسیه جلالی - زهرا ایوبی

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  25- اثرات منابع طبیعی و سنت های دیرینه ی روستا ی آب اسک بر گردشگری آن

  حسین عالی - سمیه گرجی رینه

  سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

  1395

  26- بررسی محتوا و روشهای تدریس کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم، مقطع ابتدایی بر مبنای علایق و تواناییهای ذهنی دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران

  ابراهیم ابراهیمی - منصور جهانبازی - حسین عالی - اسماعیل نجفی

  دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

  1395

  27- مبانی و مفاهیم معماری اسلامی

  حسین عالی - سمیرا هنرمند

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  28- طراحی فضاهای شهری عملگرا رویکردی به منظور توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی درمحیط های شهری: نمونه موردی طراحی نمایشگاه گلهای گلخانه ای در شهرستان پاکدشت

  سیامک پناهی - حسین عالی - مریم غلامی

  سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

  1395

  29- بافت های تاریخی منطقه 12 شهر تهران، فرصتی ویژه برای بهبود گردشگری شهری

  حسین عالی - مرضیه آب برین

  کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی

  1395

  30- توصیف و مقایسه مقابر سلجوقی شهر دامغان براساس گونه شناسی معمارانه

  حسین عالی - شیدا توکل - الهه حسن مهدی - فاطمه غفاری مرند

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  31- کنکاشی پیرامون ضوابط و معیارهای معمارانه برای انتخاب مکانی مناسب برای رصدخانه

  حسین عالی - رامش بادرستانی

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  32-  بررسی پیشینه و پتانسیل چابکسر به عنوان منطقه گردشگری و توریستی با توجه به متغیر های زیستی و شرایط جغرافیایی

  حسین عالی - معصومه سلطانی

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  33- بررسی ویژگی های معماری کاروانسرای مزینان و کاروانسراهای مشابه دوره ی صفوی

  حسین عالی - خاطره کاهه - زهره کاهه

  چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

  1395

  34-  پوشانه ETFE و محیط زیست پایدار

  حسین عالی - محمدعلی کرمی مفرد

  چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

  1395

  35- جستاری بر پیشینه و پتانسیل موجود در روستای برغان در گسترش گردشگری و توریسم

  حسین عالی - هانیه خوشدل بغداده - محمد غفاری

   

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  36- آسیب نگاری مسجد شیخ رجبعلی خیاط تهران

  حسین عالی - مهسا گودینی - نیاز نعمت خواه

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  37- آسیب نگاری کاروانسرا شاه عباسی کرج

  حسین عالی - حمیده شاکر

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  38- کنکاشی پیرامون پیشینه و پتانسیل موجود فعلی روستای ریکان و نقش آن درتوسعه گردشگری و توریستی

  حسین عالی - سمیرا فیض آبادی فراهانی - سنا ریحانی یامچی - سمانه شاهسوند

   

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  39- بررسی و مقایسه خانه های چهار صفه قاجاریه شهر زواره براساس گونه شناسی معمارانه

  حسین عالی - حدیثه علیپور

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  40- بررسی تزیینات خانه های قاجاری شهرتهران با تکیه بر نمونه های مشابه

  حسین عالی - الهام موسی پور

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  41- بررسی طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه مدیران، معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان کیار

  ابراهیم ابراهیمی - مهدی دهقان - حسین عالی - منصور جهانبازی

  دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

  1395

  42- بررسی بیماری اتیسم در فرهنگ ،جامعه شناسی و روانشناسی شهری و ارتباط آن باطراحی معماری

  حسین عالی - ایمان رخی - بنفشه بیکی

  دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری

  1395

  43- باز زنده سازی ویژگی های معماری و آرایه های عمارت کهکشانی در شهر گرمسار

  حسین عالی - سونا بداغی

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  44- بررسی آسیب شناسی خانه تاریخی ظهیرالاسلام

  حسین عالی - سمیرا شوشتری

  دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

  1395

  45- باز زنده سازی ویژگی های معماری و آرایه های عمارت میراخوری ها در شهرستان گرمسار

  حسین عالی - محسن مرادی

  دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1395

  46- کاروانسرای عین الرشید نگینی در دل کویر

  حسین عالی - سحر علیزاده

  دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

  1395

  47- بررسی عناصر معماری پایدار در بناهای خدماتی اقلیم سرد و خشک (کاروانسرای بیستون)

  پوریا بابایی - زهرا حمیدی - حسین عالی

  دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

  1395

  48-  اثرات گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی (نمونه موردی: روستا سیاوشان)

  حسین عالی - پریسا امیری

  سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

  1395

  48- باززنده سازی ویژگی های معماری و آرایه های عمارت ناظمیان شهر سمنان

  حسین عالی - مژگان آقایی میبدی - محسن عالی

  سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

  1394

  49- بررسی ویژگی های معماری بومی کاروانسرای بیستون

  حسین عالی - محسن عالی - پوریا بابایی

  سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

  1394

  50- کنکاشی پیرامون پیشینه و پتانسیل موجود فعلی بندر پیربازار به عنوان منطقه گردشگری و توریستی

  حسین عالی - نسرین پورغلام پیربازاری

  دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری

  1394

  51- برج علاءالدوله ورامین با تکیه بر گونه شناسی معماری برج مقبره های دوره ایلخانی

  سیدعلی اصغر میرفتاح - حسین عالی - مریم غلامی

  دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری

  1394

  52- بازسازی داده های جغرافیایی و معماری شهر کاشان ازنظر سیاحان غربی در دوره صفویه

  حسین عالی - محسن عالی - امیر امامی

  کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی

  1394

  53-  بررسی وتوصیف معمارانه حمام سلطان امیر احمد کاشان با تکیه بر گونه شناسی معمارانه نمونه های مشابه

  حسین عالی - معصومه سلطانی

  دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری

  1394

  54- توصیف و مقایسه مقابر سلجوقی شهر دامغان براساس گونه شناسی معمارانه

  حسین عالی - شیدا توکل - الهه حسن مهدی - فاطمه غفاری مرند

  دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری

  1394

  55- تحلیل معماری وسازه های نوین استادیوم ورزشی آلیانز آرنا

  حسین عالی - مژگان آقایی میبدی - سحر مصاحبی محمدی

  همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

  1394

  56- مقاوم سازی ابنیه باستانی ومیراث ماندگاربا تاکید برجایگزین سازی عناصر جهت استحکام بخشی درارگ تاریخی بم

  سمانه محرمی نمین - حسین عالی

  چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی

  1391

 • سوابق تدریس:

  هیات علمی دانشگاه ایوان‌کی از سال 1390 تا کنون

  تدریس دروس تخصصی رشته های مرمت بنا و معماری شامل معماری جهان ، آشنایی با مرمت ابنیه، مطالعه و شناخت

  بناهای تاریخی، تعمیر و نگهداری ساختمان، معماری اسلامی، روستا، طراحی معماری 1و2و3 و...از سال 88 تا کنون در

  دانشگاه ایوان‌کی

  هدایت و راهنمای 120 پایان نامه مرمت و معماری در مقطع کارشناسی تا کنون (94) و ادامه داشتن استاد راهنمایی

  10پایان نامه در هر ترم

  هدایت و راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد در هر ترم 6 پایان نامه

  هدایت و راهنمایی  کار آموزی 400 دانشجوی کاردانی و کارشناسی مرمت و معماری تا کنون (97) و ادامه داشتن 30

  دانشجو در هر ترم

 • تالیف:

  تالیف کتاب مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی نشر جهان جام جم، سال 88

   تالیف کتاب متره و برآورد پروژه نشر جهان جام جم، سال 89 ، چاپ دوم

  تالیف کتاب تعمیر و نگهداری ساختمان نشر جهان جام جم، سال 89 ، چاپ دوم

  تالیف کتاب هنر اسلامی و تبلور آندر تاج محل و کاخ الحمراء  نشر موسسه آموزش عالی ایوانکی، سال 90

  تالیف کتاب معماری اسلامی و پیاده سازی آن در تهران، نشر عمارت پارس، 91

  تالیف کتاب تکنولوژی بتن، نشرعمارت پارس، سال91

  روش های اجرایی ساختمان، از سنتیتا پیشرفته، نشر عمارت پارس، سال 91

  محاسبات دستی شاختمان، نشر عمارتپارس، سال 92

  تالیف کتاب مدیریت و تشکیلاتکارگاهی، نشرعمارت پارس، سال 93

  سی و چهار مقاله باستان شناسی ومعماری دکتر علی اصغر میرفتاح، نشر عمارت پارس، سال 94  در حال انتشار:


  حکمت و هنر اسلامی


  ترجمه کتاب شهر های اسلامی


  تدوین دیکشنری رشته تاریخ و باشتانشناسی


 • شرکت در کارگاه آموزشی تدوین استراتژی و تحول سازمانی

  پژوهشگر برتر دانشگاه ایوان‌کی در سال های 88 و 92

  استاد نمونه دانشگاه ایوان‌کی در سال 92

  شرکت در کارگاه سازه های سنتی دانشگاه اصفهان

  شرکت در کارگاه آموزشی تدوین استراتژی و تحول سازمانی

  شرکت در دوره های آموزشی صنعتی سازی ساختمان

  داوری در مسابقه طراحی با عنوان کربلا، اقلیم عشق

  داوری در مسابقه طراحی با عنوان غدیر

  طرح برتر در زمینه مسابقه طراحی میدان الغدیر شهر ایوان‌کی

  طرح برتر در زمینه مسابقه طراحی دانشگاه علوم تحقیقات اقلیم گرم و خشک

  داوری در مسابقه طراحی با عنوان کربلا، میعادگاه خوبان 1

  داوری در مسابقه طراحی با عنوان کربلا، میعادگاه خوبان 2

  داوری مسابقه سی و یکمین جشنواره قران و عترت

  داوری مسابقه سی و دومین جشنواره قران و عترت

  داوری مسابقه سی و سومین جشنواره قران و عترت

  طرح برتر در زمینه مسابقه طراحی یادمان شهید گمنام در دانشگاه سیستان

مهسا نیامی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه الزهرا
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه الی پنجشنبه


 • کارشناسی مدیریت بازرگانی

 • سابقه فعالیت در حوزه آموزشی به مدت 3 سال

اخبار تصویری گروه


اصلاحیه_تاریخ_تحویل پروژه

اصلاحیه تاریخ جدول زمانبندی تحویل پروژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد گروه معماری و ...

برگزاری کارگاه یک روزه عکاسی

برگزاری کارگاه یک روزه عکاسی با همت انجمن علمی دانشجویی معماری و شهر سازی و با تدریس ...

برگزاری_جلسات_دفاع_کارشناسی_ارشد_اردیبهشت_1402

برگزاری_جلسات_دفاع_کارشناسی_ارشد_اردیبهشت_1402 برگزاری جلسات دفاع دانشجویان مقطع ...

بازدید دانشجویان رشته معماری و اسکیس از کاروانسرا

بازدید دانشجویان رشته معماری و اسکیس از کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی-استاد خانم مهندس ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


طراحی داخلی مسجد مدرسه سردار قزوین با کاربری پژوهشکده و مرکز مطالعات علوم و فرهنگ اسلامی

دانشجو:سیدمرتضی حسینی      استاد راهنما: سیاوش  تیموری

طراحی داخلی حمام حاجی به خانه مد در شهر رشت

دانشجو:نسرین پورغلام پیربازاری      استاد راهنما: حسین عالی

طراحی داخلی و باززنده سازی کاروانسرای معمارزاده به منظور ایجاد فرهنگسرا برای شهرستان سبزوار

دانشجو:مهتاب رحمانی ثانی      استاد راهنما: حسین عالی

طراحی داخلی خانه شریفیان در کاشان با افزایش حس تعلق به مکان

دانشجو:محمد میرمجیدی      استاد راهنما: جلال نخعی

طراحی داخلی و باززنده سازی ابنیه تاریخی با تاکید بر نقش تکنولوژی و نورپردازی در راستای جذب توریست (نمونه طراحی:آباده حاج حسن با محوریت خانه اربابی).

دانشجو:سیدحبیب الله امین رعایای جزه      استاد راهنما: سیاوش  تیموری

طراحی داخلی آسیاب آبی کوچک یوسف آباد به رستوران و مرکز محله

دانشجو:ارش ملایری      استاد راهنما: سیاوش  تیموری

طراحی داخلی و احیا گراند هتل لاله زار به موزه رستوران

دانشجو:شقایق مولوی چترودی      استاد راهنما: سید بهشید حسینی

طراحی داخلی مدرسه معییرالمالک تهران با تغییر کاربری به پژوهشکده معماری ایران

دانشجو:فاطمه لطیفی نیا      استاد راهنما: حسین عالی

طراحی داخلی موزه ایران باستان با رویکرد حس تعلق فضا بر اساس معماری روایتی دوره های تاریخی ایران

دانشجو:محمدرضا كرمی      استاد راهنما: سید بهشید حسینی

طراحی داخلی منزل رحیمی در گرمسار با رویکرد روانشناسی محیط

دانشجو:سارا رحیمی      استاد راهنما: حسین عالی

طراحی داخلی کاخ سلیمانیه کرج به اتلیه و نمایشگاه آثار هنری با رویکرد پیوند با خاطرات گذشته (نوستالژیک)

دانشجو:علی حائری مطلق      استاد راهنما: دكتر علیرضا یادگاری

طراحی داخلی اقامتگاه بوم گردی کاروانسرای ده نمک با تاکید بر روزآمدی سنن ایرانی

دانشجو:حسن برخورداری      استاد راهنما: جلال نخعی

طراحی داخلی کاروانسرای شاه عباسی لاسجرد سمنان به منظور مجموعه اقامتی - خدماتی

دانشجو:امیر بیدهندی      استاد راهنما: جلال نخعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۱۳

طراحی اجزا داخلی و خارجی به روش مدولار برای مسکن پایدار کمینه گرا در تهران

دانشجو:هاتف جعفری شارمی      استاد راهنما: سیاوش  تیموری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

باز طراحی داخلی عمارت ظهیر الاسلام شهر تهران جهت تبدیل به موزه رستوران

دانشجو:افسانه افتخاری      استاد راهنما: دكتر علیرضا یادگاری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

تغییر کاربری و باز طراحی فضاهای داخلی بنای تاریخی سرای کاظمی جهت ایجاد خانه کودک با رویکرد گسترش خلاقیت میان کودکان

دانشجو:پگاه شمسعلی      استاد راهنما: حسین عالی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱v

طراحی داخلی و احیا خانه سرهنگ بهرامی به خانه هنرهای تجسمی

دانشجو:شیما علی زاده      استاد راهنما: حسین عالی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱v

باززنده سازی خانه تاریخی مجدالدین با رویکرد مجموعه فرهنگی و گردشگری

دانشجو:محمدرضا جهادی ارسی      استاد راهنما: ایرج شهروز تهرانی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

طراحی داخلی کاروانسرای ینگی امام با هدف احیای مجموعه گردشی - تفریحی

دانشجو:سحر بختیاری      استاد راهنما: حسین عالی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

طراحی اقامتگاه بوم گردی در کاروانسرای عین الرشید با رویکرد توسعه صنعت گردشگری استان سمنان

دانشجو:مریم كوره گر      استاد راهنما: حسین عالی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

بازطراحی مجموعه سینما کریستال با رویکرد ارتقا حس تعلق به مکان

دانشجو:حسین گلرخی      استاد راهنما: سیاوش  تیموری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

طراحی داخلی و احیا خانه لطفعلی زاده به موزه خط و خوشنویسی

دانشجو:سیده سارا نقوی      استاد راهنما: حسین عالی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

طراحی مجموعه بهزیستی و توان بخشی سالمندان و جانبازان در منطقه 22 تهران با رویکرد روانشناسی محیط

دانشجو:پدرام اسمعیل لو      استاد راهنما: ایرج شهروز تهرانی

طراحی غرفه ایران در نمایشگاه بزرگ جهانی در دبی با رویکرد صفر انرژی

دانشجو:سپیده كلاهی      استاد راهنما: جلال نخعی

طراحی میدان عمومی شهری در شهرستان رباط کریم با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

دانشجو:نیما علینقی باغجقاز      استاد راهنما: دكتر علیرضا یادگاری

طراحی مجموعه فرهنگی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی در شهر همدان

دانشجو:حسین ابراهیمی      استاد راهنما: دكتر علیرضا یادگاری

طراحی مجموعه تفریحی توریستی در شهرستان آبعلی با رویکرد معماری همساز با اقلیم

دانشجو:شهربانو تاجداری      استاد راهنما: دكتر علیرضا یادگاری

طراحی معماری باغ موزه صنایع دستی در شهر تهران با رویکرد معماری سنتی

دانشجو:عاطفه ایزدی دخرابادی      استاد راهنما: حسین عالی

طراحی خانه مشق با رویکرد افزایش خلاقیت در شهر تهران

دانشجو:سمانه گل باز      استاد راهنما: حسین عالی

طراحی مجموعه مسکونی اقشار کم درآمد جامعه با رویکرد حفظ هویت فرهنگ ایرانی

دانشجو:مونا خضرایی نیا      استاد راهنما: سید جمال الدین  حسینی

طراحی مجموعه مسکونی اقشار کم درآمد جامعه با رویکرد حفظ هویت فرهنگ ایرانی

دانشجو:مونا خضرایی نیا      استاد راهنما: سید جمال الدین  حسینی

طراحی باغ- مدرسه باتاکید برارتقاء انعطاف پذیری درفضاهای آموزشی و بالابردن سطح خلاقیت و مهارت آموزی در دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانشجو:صبا عبدی      استاد راهنما: سیروس باور

طراحی مجتمع مسکونی کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند با رویکرد پدافند غیرعامل

دانشجو:مهدی مهرابی      استاد راهنما: جلال نخعی

طراحی دانشکده علوم و معارف اسلامی با رویکرد پدافند غیر عامل در تهران(الحاق به مدرسه سپهسالار)

دانشجو:محمدباقر عدالت      استاد راهنما: جلال نخعی

طراحی مجموعه اقامتی تفریحی کویرمصر با رویکرد استفاده از انرژی های تجدید پذیر

دانشجو:مسعود اوجی      استاد راهنما: دكتر علیرضا یادگاری

طراحی بازارچه سنتی بارویکرد معماری حسی در شهر تهران

دانشجو:مهدی همتی اتشگاه      استاد راهنما: ایرج شهروز تهرانی

طراحی مجتمع ورزشی در روستای مقیم آباد با رویکرد ارتقای بهداشت محیط

دانشجو:زهرا سلطانی سیاه پوش      استاد راهنما: سید جمال الدین  حسینی

طراحی معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد تعاملی در شهر تهران

دانشجو:امیر صباحی فر      استاد راهنما: حسین عالی

طراحی پلازای شهری در میدان ونک تهران با رویکرد معماری پایدار (بوم شناسی)

دانشجو:آناهیتا مختاری      استاد راهنما: دكتر علیرضا یادگاری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۰v/۱۱

بهبود عملکرد فضاهای معماری بیمارستان های قدیمی بر اساس بهسازی و احیای بیمارستان موقوفه مفرح با توجه به آیین نامه بیمازستان های ایمنی

دانشجو:سجاد محمدتقی پور      استاد راهنما: سیاوش  تیموری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹v/۱۲/۱۳

طراحی مجموعه اتومبیلرانی شهری جاده ای ( تخصصی - مسابقه ای ) با رویكرد آموزش محور

دانشجو:نیما نخعی مقدم      استاد راهنما: دكتر علیرضا یادگاری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

طراحی برج مسکونی با رویکرد پدافند غیرعامل در تهران

دانشجو:لیلا رضایی مهردار      استاد راهنما: سید جمال الدین  حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۱۱

طراحی موزه خاک در شهر همدان با رویکرد بازیابی هویت ایرانی

دانشجو:مریم تبریزی      استاد راهنما: ایرج شهروز تهرانی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۱۳

طراحی مدیاتک در شهر تهران با رویکرد بهره وری از انرژی های طبیعی

دانشجو:فرانك صالحی      استاد راهنما: دكتر علیرضا یادگاری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در تهران(نمونه موردی: مجتمع مسکونی 30 واحدی واقع در منطقه 22 تهران)

دانشجو:نسیم زمانی      استاد راهنما: جلال نخعی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱v

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز در منطقه 22 شهر تهران

دانشجو:پگاه حسن زاده مقدم      استاد راهنما: سید بهشید حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

طراحی ساختمان مرکز اطلاعات وزارت نفت بارویکرد پدافند غیرعامل

دانشجو:مجید فلاح      استاد راهنما: سید بهشید حسینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

طراحی مجموعه تفریحی- آب درمانی کلاردشت با رویکرد آرام بخشی

دانشجو:علی محسنی      استاد راهنما: دكتر علیرضا یادگاری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

طراحی مجتمع مسکونی در محله وحیدیه تهران با رویکرد انرژی های تجدید پذیر

دانشجو:محمدرضا سلیمانی      استاد راهنما: دكتر علیرضا یادگاری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

طراحی فرهنگسرای معماری با بهره گیری از الگوی باغ ایرانی در شهر تهران.

دانشجو:مبینا مهدوی      استاد راهنما: حسین عالی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

طراحی فرهنگستان معماری با رویکرد باز آفرینی هویت معماری ایرانی

دانشجو:عرفان نصیری      استاد راهنما: حسین عالی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹