11 شهریور

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

26 شهریور

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

9 مهر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

10 دی

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

فرزاد عبدوس

 • مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری کنترل دانشگاه سمنان
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: f.abdous@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

دوشنبه،سه شنبه و پنجشنبه


 • كارشناسی ارشد برق – كنترل دانشگاه مازندران (صنعتی نوشیروانی بابل)

  كارشناسی  برق – الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 

 • سال 1383 ، نائب رئیس انجمن علمی گروه الکترونیک به مدت دو سال.

   مدیر گروه برق ومهندسی پزشکی دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی

  تدریس به مدت  6 سال در دانشگاه­های سمنان، ایوانکی، آزاد گرمسار، ادیبان، کومش

 • ·       1389، همکاری در طرح پژوهشی "طراحی کنترلکننده بحران هاپف در سیستم کنترل ازدحام شبکه اینترنت"

  ·        1389، دعوت و ارائه مقالاتدر سومین کنفرانس بین ­المللی مهندسی کامپیوتر مالزی ICCDE2011.

  ·        1388، کسبپروانه پایه 3 نظام مهندسی.

  ·        1388، دعوت و ارائه مقالاتدر دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران، نجف آباد، ایران.

  ·        1388، دعوت و ارائهمقالات در بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایرانPSC2009 ، تهران، ایران.

  ·        1388، دعوت و ارائه مقالاتدر هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایرانICEE’09 ، تهران، ایران.

  ·        1387، دعوت در کنگره جهانیعلوم، مهندسی و تکنولوژیWCSET’09 ، دبی، امارات.

  ·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدر سومین کنفرانس بین المللی سیستم های کسری و کابرد آنFDA’08 ، آنکارا، ترکیه.

  ·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدر کنفرانس بین المللی ایدهای نو در علوم مهندسی و فناوریNTST’08 ، آنکارا، ترکیه.

  ·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدر شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایرانICEE’08 ، تهران، ایران.

  ·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدردومین كنفرانس بین المللی مهندسی برق IEEE، لاهور، پاكستان.

  ·        1386، دعوت و ارائه مقالاتدر كنفرانس بین المللی پردازش سیگنال IEEE، شارجه، امارات.

  ·        1386، دعوت و ارائه مقالاتدر كنفرانس ملی مهندسی برق، نجف آباد، ایران.

  ·        1385، دانشجوی ممتازو رتبه اول دانشگاه در طول دوره تحصیلی كارشناسی.

  ·        1385، همکاری باسازمان انرژی اتمی ایران.

  ·        1385، شناختهشدن به عنوان عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان واحد گرمسار .

  ·        1379، قبولی درمرحله اول المپیاد ریاضی .

  استاد راهنما و داور بالغ بر 50پایان نامه دوره کارشناسی 

   

   نفر اول دوره کارشناسی و نفر دوم دوره کارشناسی ارشدمریم اسلام پناه

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر از دانشگاه گرمسار
 • ایمیل: maryam.eslampanah66@gmil.com
 • تلفن: 023-34521591

روزهای حضور در دانشگاه:

یک شنبه تا پنج شنبه ساعت 7:45 الی 14:30


اخبار تصویری گروه


شروع به کار باشگاه رباتیک دانشگاه باسرپرستی گروه برق

باشگاه رباتیک دانشگاه ایوانکی باسرپرستی گروه برق از ابتدای سال 98 شروع به فعالیت کرده ...

برگزاری کارگاه های نرم افزارهای تخصصی مهندسی پزشکی

تعدادی کارگاه نرم افزار های تخصصی مهندسی پزشکی از قبیل نرم افزار میمیکس،آباکس توسط گروه ...

بازدید دانشجویان برق از نیروگاه شهدای پاکدشت

تعدادی از دانشجویان برق دانشگاه ایوانکی با همکاری گروه برق وسرپرستی استاد مشاور انجمن ...

نشست تخصصی مهندسی پزشکی

نشست تخصصی در زمینه رشته مهندسی پزشکی برای آشنایی بیشتربا گرایش های مختلف مهندسی پزشکی ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


بهبود دقت تشخیص حملات روی پروتکل های احراز هویت اینترنت اشیا با استفاده از خوشه بندی چندلایه نیمه

دانشجو:مهدی پورآزادامامه ء      استاد راهنما: اباذر خرمی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

دسته بندی حملات روی پروتکل های توافق کلید اینترنت اشیا و تحلیل یک پروتکل نمونه

دانشجو:متین خلیل نژاد      استاد راهنما: اباذر خرمی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

بهبود کارآیی و قابلیت اطمینان ضرب‌کننده‌ها با استفاده از محاسبات تقریبی

دانشجو:علی اكبر باهو      استاد راهنما: امید اکبری

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

بررسی اثرات دوپینگ نواحی برروی مشخصات ترانزیستور فین‌فت دو گیتی

دانشجو:سجاد لشنی      استاد راهنما: حسن خالصی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

ارتقای امنیت در سیستم‌های فیزیکی-مجازی با استفاده از الگوریتم 3DES

دانشجو:محمدرضا غلامی      استاد راهنما: ابوالفضل چمن مطلق

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶