15 تیر

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

22 تیر

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

22 تیر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

31 مرداد

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

محمود ظریفیان یگانه

 • مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: zarifian.yeganeh@gmail.com
 • تلفن: 02334521568

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه سه شنبه پنجشنبه


 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی

  کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید چمران

  دکتری روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی

حمیده زالی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد ساری
 • ایمیل: hamide.zali@eyc.ac.ir
 • تلفن: 02334521568

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنجشنبه


 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد ساری

اخبار تصویری گروه


وبینارهای طرح خداقوت دانشجوی هم استانی

وبینار طرح خداقوت داشجوی هم استانی توسط شورای مراکز مشاوره استان سمنان برگزار می گردد. ...

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشنا

دانشگاه ایوان کی )گروه روانشناسی)مطابق با آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


رابطه بین حمایت اجتماعی وسلامت روانی با کنترل عواطف مادران دارای کودک استثنایی شهر تهران

دانشجو:زهره احمدی مفرد      استاد راهنما: محمود ظریفیان یگانه

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله افراد با تمایل آنها به استفاده از اپلیکیشن های موبایل در حوزه روانشناسی به عنوان تکنولوژی سلامت همراه(جامعه مطالعاتی: مادران خانه دار شهر تهران)

دانشجو:محدثه قاسمی      استاد راهنما: اسفندیار آزاد

بررسی تاثیر مشاوره سوگ به صورت گروه درمانی بر بستر اینترنت(با استفاده از ویدئو کنفرانس)، بر کاهش آثار سوگ خانواده های دارای قربانی ویروس کرونا در شهر تهران

دانشجو:مرتضی فتحی      استاد راهنما: نغمه وحیدی قزوینی

پیشبینی بهزیستی روانشناختی بر اساس اضطراب کرونا و اضطراب سلامت در بین بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ در بیمارستان شهید مدرس تهران در سال ۱۴۰۰

دانشجو:مهسا عادلی فرد      استاد راهنما: اسفندیار آزاد

نقش شیوه های حا مسئله و‌ابعاد شخصیت در پیش بینی سبک های تصمیم گیری افراد متاهل شهر تهران

دانشجو:اذین اقاحسین شیرازی      استاد راهنما: اسفندیار آزاد

مقایسه سلامت روانی و جسمی (اضافه وزن ، مشکلات بینایی) در نوجوانان مبتلا و غیر مبتلا به اعتیاد به اینترنت

دانشجو:سارا شاه محمدی زمانی      استاد راهنما: اسفندیار آزاد

پیش بینی نقش سرمایه روانشناختی در سلامت عمومی بیماران تیروئیدی و دیابتی

دانشجو:فهیمه ازبک زایی      استاد راهنما: اسفندیار آزاد

رابطه ی اضطراب با سیستم مغزی رفتاری و تنظیم هیجان در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

دانشجو:فاطمه نظربیگی      استاد راهنما: اسفندیار آزاد

نقش تجارب ناخوشایند کودکی ،عاطفه منفی و خود کارآمدی در شادکامی دانشجوبان

دانشجو:سمانه شیخ بگلو      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

میزان اثربخشی دوره های تربیت مربی بر اضطراب و علاقه مندی مربیان در کار با کودکان مهدکودک های تهران

دانشجو:رزا راشدی      استاد راهنما: محمود ظریفیان یگانه

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۶

رابطه سرمایه روان شناختی و جهت گیری مذهبی با انواع پوشش زنان (مطالعه موردی؛ زنان مراجعه کننده به یکی از بیمارستان‌های تهران)

دانشجو:فرزانه سادات جلالی نوری      استاد راهنما: محمود ظریفیان یگانه

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۸

مقایسه تأثیر روایت درمانی و درمان مبتنی برپذیرش و تعهد (ACT) بر نگرانی از تصویر بدنی، خودکارآمدی و امید بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) مراجعه کننده به انجمن ام اس در شهر تهران

دانشجو:سیدحسن ساجدی      استاد راهنما: اسفندیار آزاد

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۸

رابطه سبک های فرزند پروری با روابط اجزای نقاشی خانواده و خشونت در کودکان پیش دبستانی

دانشجو:سمیرا شهراینی      استاد راهنما: محمود ظریفیان یگانه

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت اجتماعی با شادکامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران

دانشجو:فاطمه صدرالدین مهر      استاد راهنما: ابوالقاسم رئیسی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مدارس منتخب شهر تهران

دانشجو:لیلا عشقی      استاد راهنما: نغمه وحیدی قزوینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد شهر کرج

دانشجو:غزاله رضایی صومعه علیا      استاد راهنما: ابوالقاسم رئیسی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰v/۱۵

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و شفقت به خود دربستگان افراد مبتلا به بیماری COVID-19

دانشجو:شمسی رشیدیان      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

اثربخشی آموزش حل مساله و تصمیم گیری در تعامل والد_نوجوان، کاهش خلق منفی و افزایش همدلی نوجوانان 15 تا 17 سال

دانشجو:امید تقدسی      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

اثربخشی آموزش غنی سازی رابطه جنسی بررضایت زناشویی، شادکامی و پویایی رابطه جنسی زوجین

دانشجو:سمیه میرزاده      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

اثر بخشی درمان هیجان مدار در کاهش وزن ، تنظیم هیجان و مدیریت اضطراب برروی زنان مبتلا به چاقی 30تا45 سال.

دانشجو:میترا فرهمندتنها      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

تاثیر درمان مبتنـی بر پذیرش و تعهد بر باورهای غیر منطقـی، انعطاف پـذیری شناختی و بهزیستی روانشناختی افراد مبتلا به اختـلال وسـواس جبـری .

دانشجو:مهدیه قاسمی حسن ابادی      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشخوار فکری، پرخاشگری و افزایش روابط بین فردی زنان مبتلا به ملال پیش از قاعدگی.

دانشجو:سمانه اسکندری      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

مقایسه تاب آوری, رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ویژه و عادی در زمان كرونا (كووید-19)

دانشجو:راحله بوربور      استاد راهنما: محمود ظریفیان یگانه

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه ومهارتهای حل مسئله با رضایت زناشویی معلمان زن دوره اول متوسطه ناحیه 3 آموزش وپرورش شهر کرج

دانشجو:نرگس همت ازاد      استاد راهنما: ابوالقاسم رئیسی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

تعیین نقش عملکرد خانواده در افزایش تعامل والد- نوجوان و مهارت‌های بین فردی نوجوانان

دانشجو:الهه فقیه ملک مرزبان      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

بررسی رابطه طرحواره رها شدگی و کمال گرایی با میانجی گری روان رنجور خویی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

دانشجو:شیما ملاعباسی      استاد راهنما: اسفندیار آزاد

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

رابطه ویژگی‌ شخصیتی و سرمایه‌ روانشناختی در پیش‌بینی استرس شغلی کارکنان برنامه‌نویس هلدینگ هزاردستان.

دانشجو:شیرین کرمی جراحی      استاد راهنما: اسفندیار آزاد

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

موضوع: پیش بینی بی تفاوتی و ناامیدی در افراد مبتلا به نشانه های اختلال افسردگی اساسی بر اساس نشخوار فكری ، كیفیت خواب و بی نظمی هیجانی

دانشجو:طناز افشانی طرقی      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

اثربخشی طرحواره درمانی در کاهش ترس از طرد شدگی ،خود تخریبی ،تکانشگری و افزایش شفقت به خود افراد مبتلا به صفات شخصیت مرزی

دانشجو:ایدا حسین زاده قره لر      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

پیشبینی کیفیت زندگی زنان خانه دار سرپرست خانواده براساس ابعاد چشماندازهای زمان، مهارتهای بین فردی و احساس ارزشمندی

دانشجو:شیرین جادله      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

نقش سرمایه روان‌شناختی در پیش‌بینی غرقگی و موفقیت در عملکرد کارمندان شهر تهران

دانشجو:سهراب سیف زاده      استاد راهنما: اسفندیار آزاد

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر کاهش اختلالات روان تنی و بهداشت خواب افراد مبتلا به اضطراب مرگ در دوران کرونا

دانشجو:فاطمه مقدم کوهی      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۶