9 شهریور

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

21 شهریور

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

4 مهر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

6 دی

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

محمود ظریفیان یگانه

 • مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: zarifian.yeganeh@gmail.com
 • تلفن: 02334521568

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه سه شنبه پنجشنبه


 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی

  کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید چمران

  دکتری روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی

حمیده زالی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد ساری
 • ایمیل: hamide.zali@yahoo.com
 • تلفن: 02334521568

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنجشنبه


 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد ساری

اخبار تصویری گروه


وبینارهای طرح خداقوت دانشجوی هم استانی

وبینار طرح خداقوت داشجوی هم استانی توسط شورای مراکز مشاوره استان سمنان برگزار می گردد. ...

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشنا

دانشگاه ایوان کی )گروه روانشناسی)مطابق با آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان ...

اساتید گروه


پایان نامه ها


رابطه سرمایه روان شناختی و جهت گیری مذهبی با انواع پوشش زنان (مطالعه موردی؛ زنان مراجعه کننده به یکی از بیمارستان‌های تهران)

دانشجو:فرزانه سادات جلالی نوری      استاد راهنما: محمود ظریفیان یگانه

بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد شهر کرج

دانشجو:غزاله رضایی صومعه علیا      استاد راهنما: ابوالقاسم رئیسی

بررسی تاثیر مشاوره سوگ به صورت گروه درمانی بر بستر اینترنت(با استفاده از ویدئو کنفرانس)، بر کاهش آثار سوگ خانواده های دارای قربانی ویروس کرونا در شهر تهران

دانشجو:مرتضی فتحی      استاد راهنما: نغمه وحیدی قزوینی

مقایسه تاب آوری, رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ویژه و عادی در زمان كرونا (كووید-19)

دانشجو:راحله بوربور      استاد راهنما: محمود ظریفیان یگانه

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب سلامت،بهزیستی روانشناختی و شفقت به خود دربستگان افراد مبتلا به بیماری COVID-19

دانشجو:شمسی رشیدیان      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

اثربخشی آموزش حل مساله و تصمیم گیری در تعامل والد_نوجوان، کاهش خلق منفی و افزایش همدلی نوجوانان 15 تا 17 سال

دانشجو:امید تقدسی      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

اثربخشی آموزش غنی سازی رابطه جنسی بر رضایت زناشویی، شادکامی و پویایی رابطه جنسی زوجین

دانشجو:سمیه میرزاده      استاد راهنما: هادی هاشمی رزینی

رابطه بین حمایت اجتماعی وسلامت روانی با کنترل عواطف مادران دارای کودک استثنایی شهر تهران

دانشجو:زهره احمدی مفرد      استاد راهنما: محمود ظریفیان یگانه

میزان اثربخشی دوره های تربیت مربی بر اضطراب و علاقه مندی مربیان در کار با کودکان مهدکودک های تهران

دانشجو:رزا راشدی      استاد راهنما: محمود ظریفیان یگانه

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۶

مقایسه تأثیر روایت درمانی و درمان مبتنی برپذیرش و تعهد (ACT) بر نگرانی از تصویر بدنی، خودکارآمدی و امید بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) مراجعه کننده به انجمن ام اس در شهر تهران

دانشجو:سیدحسن ساجدی      استاد راهنما: اسفندیار آزاد

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۳۹۹/۰v/۰۸

رابطه سبک های فرزند پروری با روابط اجزای نقاشی خانواده و خشونت در کودکان پیش دبستانی

دانشجو:سمیرا شهراینی      استاد راهنما: محمود ظریفیان یگانه

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت اجتماعی با شادکامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران

دانشجو:فاطمه صدرالدین مهر      استاد راهنما: ابوالقاسم رئیسی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مدارس منتخب شهر تهران

دانشجو:لیلا عشقی      استاد راهنما: نغمه وحیدی قزوینی

ادامه مطلب تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱