گزارش تصويري از جلسه کميته مداخله در بحران در رفتارخود آسيب رسان در محيط هاي دانشگاهي

اولين جلسه از کميته مداخله در بحران در رفتار خودآسيب رسان در محيط هاي دانشگاهي با حضور آقاي دکتر محمود ظريفيان يگانه معاونت فرهنگي،آقاي رضا مرادي مدير حراست،آقاي دکتر حسين عالي مدير امور دانشجويي،آق

نمایش آلبوم