حمیده زالی

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد ساری
  • ایمیل: hamide.zali@yahoo.com
  • تلفن: 02334521568

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنجشنبه


  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد ساری