9 شهریور

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

21 شهریور

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

4 مهر

آغاز ثبت‌ نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

6 دی

پایان ثبت ‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 • نا پیوسته
 • کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر
 • کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • پیوسته
 • نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی صنایع
 • پیوسته
 • ساختمان - اجرای ساختمان های بتنی
 • ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی عمران - زیرسازی راه
 • کاردان فنی عمران - ساختمان های بتنی
 • کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
 • کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
 • پیوسته
 • الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • الکترونیک - رادیو و تلویزیون
 • نا پیوسته
 • کاردان فنی برق - الکترونیک
 • کاردان فنی برق - قدرت
 • کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط داده ها
 • پیوسته
 • امور اداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری بازرگانی - حسابداری
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نقشه کشی معماری - معماری
 • نا پیوسته
 • کاردانی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • مهندسی فنآوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی سخت افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوِژی نرم افزارکامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ ICT
 • پیوسته
 • مهندسی مکانیک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • نا پیوسته
 • ایمنی صنعتی و محیط کار
 • پیوسته
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • نا پیوسته
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوِژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوِژی عمران - عمران
 • پیوسته
 • علوم مهندسی-علوم محاسباتی
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • نا پیوسته
 • مهندسی تکنولوِژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل
 • پیوسته
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حسابداری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی حسابداری
 • پیوسته
 • معماری داخلی
 • مهندسی معماری
 • نا پیوسته
 • علمی - کاربردی مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • علمی - کاربردی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • پیوسته
 • تربیت بدنی - علوم انسانی ورزش
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • نا پیوسته
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی مکانیک - مکاترونیک
 • مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مهندسی برق-الکترونیک و دیجیتال
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
 • مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حسابداری
 • مدیریت آموزشی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • معماری مسکن
 • معماری داخلی
 • معماری و انرژی
 • مهندسی معماری
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • حقوق خصوصی
 • کامپیوتر
 • مکانیک
 • صنایع
 • عمران
 • برق
 • مدیریت
 • حسابداری
 • معماری
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • حقوق
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • آینده پژوهی (Ph.D)
 • مهندسی صنایع-سیستم های کلان (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • تربیت بدنی-مدیریت ورزشی (Ph.D)
 • پیوسته
 • نا پیوسته
 • پیوسته
 • نا پیوسته

ولی اله احمدوند

 • مدرک تحصیلی: دکتری حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: v.ahmadvand@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • سوابق علمی و پژوهشی:

  ١- عضو هیات علمی دانشگاه 

  ٢-كتاب حقوق قراردادها در اروپا ( ترجمه و تطبیق با نظام حقوقی ایران)

  ٣- چند مقاله علمی در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

  ٤-تدریس در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد در دانشگاههای بزرگ كشور

  ٥-راهنمایی و مشاوره پایان نامه های كارشناسی ارشد

  ٦- موسس كارشناسی ارشد حقوق نفت در دانشگاه نفت 

 • سوبق مدیریتی و اجرایی:

  ١- مشاور حقوقی و امور بین الملل وزیر نفت 

  ٢-عضو شورای معاونین وزارت نفت

  ٣- نماینده تام الاختیار وزیر در مذاكرات بین المللی وزارت نفت 

  ٤- عضو هیات مدیره شركت ملی نفت ایران 

  ٥- عضو هیات مدیره شركت مهندسی و توسعه صنعت نفت ایران

  ٦- رییس كمیسیون اصلاح ساختار قرارداد های نفت در وزارت نفت

  ٧- مذاكره كننده ارشد در قراردادهای بین المللی وزارت نفت

  ٨-معاون حقوقی و امور قراردادها قرارگاه خاتم الانبیاء 

  ٩- عضو هیات مدیره شركت سپانیر

  ١٠-  عضو هیات مدیره شركت صدرا

  ١١-عضو هیات مدیره و ریاست هیات مدیره صدرا آمریكای شمالی (صالكا)

  ١٢- رییس هیات مدیره و مدیر عامل شركت توسعه سرمایه بامداد

  ١٣- معاون حقوقی و امور قراردادها شركت صدرا

  ١٤- معاون حقوقی و امور قرارداده شركت سپانیر

  ١٥- ریس هیات مدیره و عضو هیات مدیره شركت مهر و ماه

  ١٦- عضو هیات مدیره و معاون حقوقی و امور بین الملل گروه اقتصادی البرزفام

  ١٧- رییس هیات مدیره گروه شركتهای پترو گرین مالزی و....

  ١٨- مشاور عالی سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی

ساناز سعیدی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • ایمیل:
 • تلفن: 023-34521598 داخلی 228

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 7:45-14:30


 • کارشناسی

اخبار تصویری گروه


اساتید گروه


پایان نامه ها


بررسی تطبیقی قاعده انصاف و آثار آن در نظامهای حقوقی

دانشجو:شهرام محمدزاده كامران      استاد راهنما: دکتر اصغر محمودی

آثارتحریم های بین المللی برتعهدات ناشی ازقراردادها

دانشجو:زهرا اشوبی      استاد راهنما: دکتر ولی الله احمدوند