ششمين کنگره تخصصي و سومين کنگره بين المللي ساخت بيمارستان و مديريت منابع و تجهيزات

فراخوان ارسال مقالات ششمين کنگره تخصصي و سومين کنگره بين المللي ساخت بيمارستان و مديريت منابع و تجهيزات لينک خبر: http://memarnews.com/?p=62740

ادامه مطلب...
 
ششمين کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي در تاريخ 28 شهريور 1398

توسط دبيرخانه دائمي کنفرانس و تحت حمايت سيويليکا در شهر تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار مي شود.با توجه به اينکه اين همايش به صورت رسمي برگزار مي گردد، کليه مقالات اين کنفرانس در ...

ادامه مطلب...