مبینا مهدوی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری
 • ایمیل: Mobinamahdavi15@yahoo.com

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه ایوان کی
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه ایوانکی
 • استادیار دانشگاه ایوانکی
  همکاری با شرکت مهدسین و مشاورنوین طراحان ابنیه هیراد
  همکاری با شرکت مهندسی جهت عکاسی از پروژه
 • کسب رتبه برتر در مقطع کارشناسی در رشته معماری
  کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد در رشته معماری
  تحصیل به عنوان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ایوانکی
  همکاری با انجمن معماری و شهرسازی و انجمن علمی دانشجویی معماری و شهرسازی دانشگاه ایوانکی

 • Autocad(اموزشگاه ازاد هنر)
  Sketchup(مجتمع فنی تهران-شعبه نیاوران)
  Revit Architecture (مجتمع فنی تهران-شعبه سید خندان)
  lunion
  Microsoft Powerpoint
  Microsoft Word
   دریافت لوح تقدیر از دانشگاه ایوانکی به عنوان شرکت در نشست تخصصی شکل گیری و سیر تحول شهرسازی در دروه ی ساسانی
  دریاقت لوح تقدیر از دانشگاه ایوان کی به عنوان شرکت درنشست تخصصی معماران علیه معماری
  دریافت لوح تقدیر از دانشگاه ایوان کی به عنوان شرکت در نشست تخصصی تعریف هویت و جایگاه آن درمعماری
  دریافت لوح تقدیر از دانشگاه ایوان کی به عنوان شرکت در نشست تخصصی تحلیل و بررسی استادیوم پارک دپرنس و سازه های چادری بازشو بسته شو