علی فرجیان

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل:
 • تلفن: 02334521567

روزهای حضور در دانشگاه:

با توجه به برنامه ریزی ترم


 • کارشناسی ارشد: مدیریت پروژه و ساخت

  عنوان پایاننامه : مدل ارزیابی صلاحیت شرکت های پیمانکاری عمومی (GC)در پروژه های صنعت نفت و گاز

  کارشناسی :مهندسی معماری

 • کارشناس امورعمرانی دانشگاه ایوان کی از سال 1394 تاکنون

  مدیرپروژه وطراح مرکز همایش های دانشگاه ایوان کی

  مدیرپروژهمرکز تجاری و اداری رامسر با زیربنای 30.000 متر مربع

  طراحی و اجرایکتابخانه مرکزی دانشگاه ایوان کی

  اجرای 35.000متر مربع مجتمع مسکونی در استان های تهران، البرز و مشارکت با تیم طراحی ان