سعید صانعی

 • مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل: saeedsanei92@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه ها


 • لیسانس : دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم ( خوارزمی ) - 1369  

  فوق لیسانس :تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه تربیت معلم(خوارزمی ) - 1373

  دکترا : مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی-دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات تهران -1383

  - دانشیار بازنشسته دانشگاه جامع امام حسین (ع)

  - عضو هیات علمی دانشگاه غیردولتی ایوانکی و استاد مدعو درواحدهای دانشگاه آزاد تهران شرق ، مرکز، جنوب ، شمال ، شهید رجایی و امام حسین و ....

 • سوابق مدیریتی :

  -  مسئول تربیت بدنیجهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم- 1366 تا 1373

  - مدیر تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم  ( خوارزمی ) - 1372 تا 1375 ( کسب مقام اول دردو دوره المپیاد دانشگاه های کشور... ) 

  - نایب رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی کشور -  1384 تا 1386

  - مدیر تربیت بدنی دانشگاه امام حسین  (ع)  -1388 تا 1389

  - دبیر اتحادیه ورزش دانشگاه های  وابسته به دستگاه های اجرائی کشور( 20 دانشگاه) -1388 تا 1395

  - رئیس و نایب رئیس هیات ورزشی دانشگاه های نیروهای مسلح -1390 تا 1396

  - مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 1392 - 1393

   

   

   

  سوابق بین المللی :

  -شرکت در کارگاه  علمی و ارائه سخنرانی وبازدید از مسابقات ورزشی دانشگاه های نظامی جهان   ( سیزم ) در تاریخ آبان 1389 در کشور ترکیه

  -  شرکت در کنگره علمی و بازدید از مسابقات ورزشی دانشگاه های  جهان ( فیزو ) در تاریخ شهریور 1390  در کشور چین

  - شرکت درکنگره  علمی و بازدید از مسابقات ورزشی دانشگاههای  جهان ( فیزو )  تیر 1392   در کشور روسیه

  - شرکت درکنگره  علمی و بازدید از مسابقات ورزشی دانشگاههای  جهان ( فیزو )  مرداد 1394 در کشور کره جنوبی


 • ماده 3 فعالیتهای پژوهشی- دکتر سعید صانعی

  بند

  3-1

   

  ارایه چند مقاله علمی پژوهشی

  ردیف

  عنوان مقاله

  نام نشریه

  شماره نشریه

  سال انتشار

  امتیاز

  1

  بنیاد روانشناسی و پداگوگی افزایش انگیزه مدرسین زن در موسسات بازآموزی ایران

  (نفر اول از 2 نفر- 90% امتیاز)

  پژوهش در نظام های آموزشی (ISC)

  15

  1390

  7/2=90%×3

  2

  Identification of the most important common natural attractions in the development of sport  tourism of irans northern provinces

  (نفر چهارم از 4 نفر- 40% امتیاز)

  Pelagia Research Library

  3

  2013

  2/1=40%×3

  3

  تأثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگی های شخصیتی دانشجویان نظامی

  (نفر اول از 4 نفر- 70% امتیاز)

  طب نظامی (ISC)

  4

  1390

  4/1=70%×2

  4

  شبیه سازی الگوی حرکتی مهارت شنا کرال سینه

  علوم حرکتی و ورزش

  8

  1385

  2

  5

  ارتباط شاخص توده، تیپ و درصد چربی زیر جلدی بدن با میزان قوس کمری در دانشجویان افسری

  (نفر اول از 2 نفر- 90% امتیاز)

  پژوهشهای فیزیولوژی

  8

  1390

  8/1=90%×2

  6

  بررسی رابطه سلامت روانی با ابعاد آمادگی جسمانی اعضای هیئت علمی

  پژوهش در نظام های آموزشی (ISC)

  17/1/92

  پذیرش چاپ

  3

  7

  ماهیت و قلمرو تعلیم و تربیت اسلامی در متن تحصیلات                  (نفر سوم از 3 نفر- 50% امتیاز)

  پژوهش در نظام های آموزشی (ISC)

  16

  1391

  5/1=50%×3

  8

  بررسی استاندارد ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران و ارایه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از فضا ها و تجهیزات                           (نفر اول از 4 نفر- 70% امتیاز)

  مطالعات آموزشی و تربیتی فرهنگیان

  4

  1392

  1/2=70%×3

  بند

  3-2

  و

  3-3

   

                                                                  

  ردیف

  عنوان مقاله

  نام نشریه

  سال انتشار

  امتیاز

  9

  بررسی میزان شیوع و علل آسیب های جسمانی در فعالیت های ورزشی و رژه نظامی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری آنها          (نفر اول از 6 نفر- 50% امتیاز)

  تربیت بدنی و علوم ورزشی

  دانشگاه آزاد

  1388

  75/0=50%×5/1

  10

  The Effect of a Shooting Course Training With Simulators….      (نفر اول از 3 نفر- 80% امتیاز)

  Research in Sport Science Quarterly

  2012

  6/1=80%×2

   

   

   

   

  - انجام 5 پروژه در سطح دانشگاه و سپاه

  - ارائه بیش از 20 مقاله علمی پژوهشی

  - استاد راهنما و مشاور بیش از 30 مورد دانشجوی کارشناسیارشد و دکترا

  - ناظر علمی بیش از 12 پروژه تحقیقاتی در سطوح مختلف


  - تدوین 3 جلد کتاب در زمینه مدیریت ورزشی ، مدیریت سازمان هایورزشی و بهداشت ورزشی

   

   

    • سوابق فرهنگی  :

  - کارشناس و مجری نرمش صبحگاهی شبکه 3 سیما  1380 تا 1381

  - مسئول کمیته تحقیقات تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران1386 تا 1388

  - دبیر شورای را هبردی تربیت بدنی  سپاه - 1390

  - ریاست انجمن علمی تربیت بدنی ا ستان تهران- 1389

  - مسئول کمیته مدیریت ورزشی ، تربیت بدنی ستاد کل نیروهایمسلح- 1393

  - مدیر مسئول ، سردبیر و عضو هیات تحریریه دو نشریه داخلیدانشگاه امام حسین ع -  1387 تا 1389

  - عضو هیا ت رئیسه ، عضو کمیته علمی و داور بیش از 5 همایشتربیت بدنی در سطوح دانشگاه و ملی

   - عضو شورای سیاست گذاری تربیت بدنی ستاد کلنیروهای مسلح- 1391