محمدرضا رضایی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شاهرود
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: mohamadreza.rezaie@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

دوشنبه تا چهارشنبه


 •   دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

  دکترای تخصصی در مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، 1394-1399

  استادراهنما: دکتر محمود نوروزی

  معدل: 3.8/4.0

  عنوان پایان­ نامه: مطالعه عددی و آزمایشگاهی برخورد قطره بر لایه سیال در سیالات ویسکوالاستیک
      
  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

  کارشناسی ارشد در مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی،  1391-1394

  استادراهنما: دکتر محمد جواد مغربی

  معدل: 3.3/4.0

  عنوان پایان­ نامه: مدلسازیجریان و انتقال حرارت سیال غیرنیوتنی عبوری از کانال با تخلخل جزئی به کمک روششبکه­ی بولتزمن با زمان آسودگی چندگانه

  دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

  کارشناسی در مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات، 1387-1391

  استادراهنما: دکتر پوریا اکبرزاده

  معدل: 3.1/4.0

  عنوان پایان­ نامه: مدلسازیسه بعدی جریان آرام و آشفته سیال حول هیدروفویل پیچشی NACA0012 به کمک نرم­افزار فلوئنت


 •       شرکت ملی گاز ایران(NIGC) ، گرمسار

  کارآموز،تابستان 89- 90

  نقشه­ کشیخطوط لوله ایستگاه گاز CGS

      دانشگاه جامع امام حسین (ع)

  موازی سازی کدهای سه بعدی حلگر سیالاتی با دیدگاه OpenMP جهت شبیه­سازی جریان­های آیرودینامیکی

        موسسه آموزش عالی ادیبان

  -         3 سال سابقه تدریس دروس دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،

  مقدمه­ایبر دینامیک سیالات محاسباتی، استاتیک، دینامیک، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقالحرارت، برنامه نویسی، طراحی سیستم­های تبرید و سردخانه، ریاضیات مهندسی پیشرفته،محاسبات عددی پیشرفته و ...

  -         هدایت و راهنمایی 3 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

   

       دانشگاه ایوانکی

  2 سال سابقه تدریس دروس کارشناسی مهندسی مکانیک،

  طراحیمخازن تحت فشار، ترمودینامیک، انتقال حرارت، مکانیک سیالات، ارتعاشات مکانیکی، مقدمه‌ای بر روش اجزاءمحدود، موتورهای احتراق داخلی،آزمایشگاه­‌های ترمودینامیک، مکانیک سیالات و دینامیک و ارتعاشات

 • داوری مجله:

  International Journal of Heat and MassTransfer (Elsevier)

  M.R. Rezaie, M. Norouzi, “Forced convection heat transfer of Giesekus fluid incircular micro-channels subjected constant wall temperature”, Journal of Thermal Science and Engineering Applications, TheAmerican Society of Mechanical Engineering (ASME), 2019.

  M. Norouzi, M.R. Rezaie, “An exact analysis on heat convection of nonlinearviscoelastic flows in isothermal microtubes under slip boundary condition”, Journal of the Brazilian Society of MechanicalSciences and Engineering, 2018.

  M.R. Rezaie, M. Norouzi, “Numericalinvestigation of MHD flow of non-Newtonian fluid over confined circularcylinder - A lattice Boltzmann approach”, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences andEngineering, 2018.

  § M.R. Rezaie, M.J. Maghrebi, “Lattice Boltzmannsimulation of conjugated natural convection in porous enclosure”, Journal ofSolid and Fluid Mechanic, 2015.


  § M.R. Rezaie, M. Norouzi,M.H. Kayhani, S.M. Tagavi, “Experimental investigation on drop impact on liquidfilm in viscoelastic Boger fluids”, ISME,2019, Tehran, Iran.

   

  § M.R. Rezaie, M. Norouzi,M.H. Kayhani, S.M. Tagavi, “Fluid elasticity effect on drop impact on liquidfilm-Numerical investigation”, ISME,2019, Tehran, Iran.

   

  §M.R. Rezaie, M.J. Maghrebi, “MRT lattice Boltzmann simulation of flow ofHerschel-Bulky fluid in lid driven cavity”, ISME, 2015, Tehran, Iran.

   

  M.R.Rezaie,M.J. Maghrebi, “Heat transfer enhancement in channel withporous block: MRT lattice Boltzmann simulation”, ICHMT, 2014, Semnan, Iran. •  برنامه­ نویسی در دینامیک سیالات محاسباتی (C, Fortran,Matlab)

      برنامه ­نویسی موازی (OpenMP, MPI)

  نرم­ افزار: OpenFoam,ANSYS Fluent, MATLAB