حسن غیاثوند

 • مدرک تحصیلی: دکتری
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: h.ghsvnd@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج شنبه


 • Degree

  Education Course

  Date of Graduation

  University

  Average

  B.Sc

  Mechanics

  1369

  Amirkabir

  15.16

  M.Sc

  Mechanics

  1372

  Tehran

  16.31

  PhD

  Mechanics

  1387

  K.N.Toosi

  17.51


 • Company /Organization

  Duration

  Position

  Project

  Form

  To

  Defensive Industries research & Training Institute-

  Physics research center

  1368

  1371

  Manufacturing Expert

  Centrifugal rotors

  Imam Hossein University- engineering & Technical Faculty- Research Deputy

  1373

  1378

  Scientific Services manager- Projects manager-

  Director Deputy-

   

  Imam Hossein University- engineering & Technical Faculty- Dynamics & vibrations Lab.

  1372

  1376

  Head

   

  Imam Hossein University- logistics researches & studies center

  1377

  1380

  Planning manager

   

  Sepah Logistics organization – Amad Behine Saz engineering Co.

  1380

  1382

  Technical Deputy

   

  Imam Hossein University- engineering & Technical Faculty- Dep. of Mech. Eng.

  1371

  1393

  Faculty Member-

  Assistant professor

   

  Eyvanekey University- engineering & Technical Faculty- Dep. of Mech. Eng

  1394

  Now

  Faculty Member-

  Assistant professor

   

 •  

  Subject

  Conference/Journal

  Year

  1

  Optimum design of sandwich structures

  Third Annual ISME Conference

  1374

  2

  Improvement of structure and organization effectiveness by TPM

  Sepah logistics journal

  1378

  3

  Statical and dynamical analysis of  symmetrical and unsymmetrical sandwich constructions

  Bavar Journal of Engineering – Imam hossein university

  1379

  4

  A one dimensional super elastic Behavior model for Shape Memory Alloys

  Mechanical & Aerospace Engineering Journal- Imam hossein university

  1385

  5

  Pseudo elastic shape memory alloy beams vibrations subjected to a moving load

  12th  Asia Pacific Vibration Conference

  2007

  6

  Vibrational properties of a super elastic shape memory alloy beam

  10th European Conference on Mechanics of Materials

  2007

  7

  Vibration analysis of super elastic Shape memory alloy beams traversed by a moving load

  European congress on Advanced materials and processes

  2007

  8

  Dynamic response of pseudo elastic shape memory alloy beam to a moving load

  J. of Sound & Vibrations, Vol. 316

  2008

  9

  The finite element analysis of cavity in the backward extrusion Process of high Strength aluminum alloy

  Ali Goudarz Azad University- Mech. Eng.  Conference

  1391

  10

  The study of the effects of temperature and form of die bottom on cavity in backward extrusion process of high strength Aluminum using finite element method

  Ali Goudarz Azad University- Mech. Eng.  Conference

  1391

 • Author / Coauthor

  1-     آشنایی با فرآیند ها و خطوط تولید

  2-     آزمونهای مکانیکی  فلزات

  3-     شناسایی, انتخاب و کاربرد مواد

  4-     نمودارهای فازی آلیاژهای دوتایی رقیق وسه تایی

   

   

   

   

  Translator

  1-     راهنمای جامع انتخاب مواد مهندسی  (ASM)

  2-     مقاومت مصالح (2 جلد)

  3-     راهنمای جامع منحنی های تنش کرنش

  4-     سوپر آلیاژها(ASM)

  5-     کاربرد مواد مرکب در الکترونیک

  6-     راهنمای جامع فولاد

  7-     راهنمای جامع مواد پیشرفته