علی اکبر کریمی

 • مدرک تحصیلی: دکتری
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل: aliakbarkarimi@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج شنبه


 • دیپلم : رشته ریاضی ازدبیرستان دانشگاه شیراز سال 1357

  کارشناسی: مهندسی مکانیکحرارت و سیالات از دانشگاه شیراز سال 1366

  کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیکگرایش تبدیل انرژی از دانشگاه شیراز سال 1369

  دکتری: مهندسی مکانیک گرایشتبدیل انرژی از دانشگاه ولونگونگ استرالیا سال 1374

 • 1- عضو هیات علمی دانشگاه ایوان­کی از سال 1394 تا اکنون

  1- عضو هیئت علمی دانشگاهامام حسین(ع) از سال 1374 تا 1391 (بازنشسته از دانشگاه از سال 1391)

  2- مدیر پژوهشی دانشگاه امامحسین به مدت سه سال

  3- معاونت فنی شرکت آماد ازسال 1375 تا 1378

  4- مدیر عامل شرکت نو اندیشانصنعت روز از  1392 تا کنون


  سوابق تدریس:

  دروس تدریس شده در دوره کارشناسی:

  o       ترمودینامیک1و 2

  o       مکانیک سیالات 1و 2

  o       انتقال حرارت 1و2

  o       سیستم های انتقال آب

  o       دینامیک

  دروس تدریس شده در دورهکارشناسی ارشد:

  o       مکانیک محیط های پیوسته

  o       روش اجزاء محدود

  o       محاسبه و طراحی سیستم تهویه تونلها

 • انتشار تعداد 13 عدد مقاله در زمینه های:

  o       دینامیک حباب ناشی ازکاویتاسیون

  o       محاسبه انتقال حرارت از دیواره هایدو جداره به روش اجراء مرزی

  o       بهینه سازی ایستگاه اواپوراسیون

  o       بررسی اثر حباب تاشی از کاویتاسیونبر روی سازه های مجاور

   

 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی:

  o       مشاوره و راهنمایی بیش از بیستپایان نامه کارشناسی ارشد

  o       استاد راهنمای بیش از پنجاه پایاننامه کارشناسی

 • پروژه هایی که از مرحله تحقیق تا ساخت اجرا کرده ام:

  o       طراحی و ساخت اجکتور پمپ ما فوقصوت در مقیاس ازمایشگاهی

  o       طراحی و ساخت سیستم خلاء

      o       مدیریت پروژه ساخت دستگاه دادهبرداری سریع