منو های مرتبط(دانشجویان برتر نیمسال اول سال تحصیلی 96-97( ترم 961


گروه حقوق
نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (961)
نفرسوم
(5% شهریه ثابت)
نفر دوم
(10% شهریه ثابت)
نفر اول
(15% شهریه ثابت)
رشته-ورودی
درویشی-پروانه
 
96111604032
 
18.52
 
عبداله زاده یلی بلاغ-خاطره
 
96111604015
 
18.83
 
رضوان-پریسا
 
96111604030
 
19.63
 
کارشناسی حقوق
ورودی96


 


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹