منو های مرتبطمراحل ثبت کارآموزی در سامانه ملی کارورزی


دانشجویانی کاردانی که واحد کاراموزی را اخذ میکنند باید بعد از ثبت در سامانه دانشگاه حتما کاراموزی خود را در سامانه ملی کارورزی ثبت کنند مراحل تصویری ثبت کارورزی در فایل پیوست قرار دارد
پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه برق و مخابرات در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱