منو های مرتبط(دانشجویان برتر نیمسال دوم سال تحصیلی96-97(962


گروه حقوق

نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 (962)

نفرسوم

(5% شهریه ثابت)

نفر دوم

(10% شهریه ثابت)

نفر اول

(15% شهریه ثابت)

رشته-ورودی

درویشی-پروانه

96111604032

17.95

سرور-سالار

96111604011

18.22

رضوان-پریسا

96111604030

19.56

کارشناسی پیوسته  حقوق

ورودی 96

نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰