منو های مرتبطدعوت به همکاری


بدین وسیله از تمامی دانشجویان علاقه مند به فعالیت در انجمن علمی کامپیوتر جهت همکاری در زمینه سایت و همچنین برگزاری همایش، کارگاه ، نشریه دعوت بعمل می آید.
جهت درخواست همکاری، روزهای دوشنبه از ساعت 13 الی 16 در محل معاونت فرهنگی منتظرتان هستیم.

نوشته شده توسط انجمن علمی کامپیوتر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲v