منو های مرتبطبرگزاری کارگاه طرحواره درمانی درمانی(سوپر ویژن) در دانشگاه سمنان


با حضور سرکار خانم زالی به عنوان مسئول دفتر مرکز مشاوره دانشگاه ایوان کی در
دوره تخصصی سوپر ویژن طرحواره درمانی به صورت کارگاهی در سطح استان سمنان ویژه روانشناسان و درمانگران
درتاریخ 5 تیر ماه 1402 روز دوشنبه از ساعت 8 الی 17 در محل دانشگاه سمنان با تدریس روانشناس محترم خانم دکتر کلهور برگزار شد

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶