منو های مرتبطبازارچه خیریه "دست مهربان"


زمان: یکشنبه 24 الی پنج شنبه 28 آبان 94 ساعت 10 الی 14

محل برگزاری: ورودی ساحتمان اصلی


نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳